Πωλούνται έξι θυγατρικές των ALD και LeasePlan

Η εταιρεία leasing οχημάτων ALD θα πουλήσει έξι ευρωπαϊκές θυγατρικές για να συμμορφωθεί με τις ρυθμιστικές και αντιμονοπωλιακές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαγορά της LeasePlan. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2022.

Συγκεκριμένα, θα πουληθούν οι θυγατρικές της ALD στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Νορβηγία (με εξαίρεση την NF Fleet Norway, κοινή εταιρεία των ALD και Nordea), καθώς και οι θυγατρικές της LeasePlan στο Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία και την Τσεχία. Οι εταιρείες αυτές θα πουληθούν στην Crédit Agricole Consumer Finance και την Stellantis.

Ο συνδυασμένος στόλος των έξι εταιρειών αντιπροσωπεύει περίπου 100.000 οχήματα ή το 3% του συνολικού συνδυασμένου στόλου της ALD και της LeasePlan, στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της LeasePlan από την ALD θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου και το  Διοικητικό Συμβούλιο της ALD αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την ημερομηνία αυτή, προς έγκριση της εξαγοράς.

Η κοινοπραξία Stellantis – Crédit Agricole

H Stellantis και η Crédit Agricole Consumer Finance ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της ALD και της LeasePlan στην Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, αντίστοιχα, μετά την πρόταση εξαγοράς του 100% της LeasePlan από την ALD. H ανακοίνωση αντανακλά τις φιλοδοξίες των δύο εταιρειών στην κινητικότητα και τη μακροχρόνιο leasing οχημάτων.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Stellantis και της Crédit Agricole Consumer Finance που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 σχετικά με τη δημιουργία κοινοπραξίας «NewCo», για μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων και την εξαγορά από την Crédit Agricole Consumer Finance του 100% του κεφαλαίου της FCA Bank.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, που αναμένεται εντός του 2023 μετά την ολοκλήρωση δημιουργίας της NewCo, υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις που επικρατούν στον τομέα αυτό, δηλαδή την ολοκλήρωση της εξαγοράς της LeasePlan από την ALD και την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Προηγούμενο άρθροΓιατί καθυστερεί η ΕΕ με τις υποδομές υδρογόνου;
Επόμενο άρθροEV με μπαταρίες ιόντων νατρίου, η JAC πρωτοπορεί