Ταυτότητα

Επωνυμία: PAPALIOS MEDIA GROUP IKE

Διακριτικός Τίτλος: DIRECTION BUSINESS NETWORK

Έδρας επιχείρησης: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 152 33

Νομική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Α.Φ.Μ.: 800497000

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 125702501000

Αριθμός τηλεφώνου: 2107712400

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@fleetnews.gr

Ιδιοκτήτης: PAPALIOS MEDIA GROUP IKE

Ιδιοκτήτες/ Εταίροι: Κωνσταντίνος Παπαλιός, Γιώργος Παπαλιός

Νόμιμος εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Παπαλιός

Διευθυντής – Διαχειριστής: Βαγγέλης Παπαλιός

Διευθυντής σύνταξης: Λίνα Τσαγκαράκη

Διαχειριστής domain name: SWISSNS GmbH

Δικαιούχος domain name: PAPALIOS MEDIA GROUP IKE