Ο πάροχος υπηρεσιών ΙΤ για οnline remarketing και αυτοκίνηση Autorola και η εταιρεία λογισμικού μίσθωσης και χρηματοοικονομικών Sofico συνεργάζονται για την ενσωμάτωση της πλατφόρμας πληροφοριών αγοράς Indicata στο πακέτο λογισμικού της Miles.

Χάρη σε αυτή την ενσωμάτωση, οι διαχειριστές στόλου και χαρτοφυλακίου σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την Miles της Sofico, θα είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν την αξία του χαρτοφυλακίου των στόλων τους, χρησιμοποιώντας πληροφορίες αγοράς πραγματικού χρόνου και συγκεκριμένους δείκτες KPI. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν βελτιωμένες πωλήσεις και πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Ο Erwin Coesens, Διευθυντής της Autorola Belux, σημείωσε: “Κατά παράδοση, οι διαχειριστές στόλου οχημάτων αξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία βάσει ιστορικών δεδομένων. Αυτό συχνά οδηγεί σε μεγάλες διαφορές αξίας που εμφανίζονται μόνον στο τέλος των συμβάσεων οχημάτων. Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου της Indicata επιτρέπουν στους διαχειριστές οχημάτων να δραστηριοποιούνται προληπτικά και να παρακολουθούν διαρκώς τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ώστε να λαμβάνουν γρήγορες αλλά σωστές αποφάσεις.

Ο Gémar Hompes, Διευθύνων Σύμβουλος της Sofico, είπε μεταξύ άλλων: “Οι διαχειριστές στόλου οχημάτων και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης διαχειρίζονται τα οχήματά τους με περισσότερες και πλουσιότερες λεπτομέρειες: από χρόνια μέχρι λεπτά της ώρας. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που παρέχει στους διαχειριστές οχημάτων τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη βέλτιστη διαχείριση των στόλων τους ανά πάσα στιγμή”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here