Η Kosmocar A.E., επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων Volkswagen, Audi, Škoda, Bentley και Ducati στην Ελλάδα, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων και κερδών.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 265.575.410 ευρώ το 2018, από 222.310.666 ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 19,5% (στα παραπάνω μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος ταξινόμησης για λόγους πιστότερης απεικόνισης των μεταβολών).

Οι συνολικές τιμολογήσεις αυτοκινήτων της Kosmocar ανήλθαν στα 16.630 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες το 2018, έναντι 14.107 το 2017, εμφανίζοντας αντίστοιχα άνοδο 17,9%, με 2.523 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες παραπάνω.

Κόστος πωλήσεων

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στα 239.454.131 ευρώ το 2018 από 200.472.454 ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,4%, ανάλογη με την αύξηση που παρατηρήθηκε στον κύκλο εργασιών (στα παραπάνω μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος ταξινόμησης για λόγους πιστότερης απεικόνισης των μεταβολών).

Μικτό κέρδος

Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε στα 26.121.279 ευρώ το 2018, αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 21.838.212 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Λειτουργικά Έξοδα (έξοδα διοίκησης και διάθεσης)

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 37.576.750 ευρώ αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με τα 34.706.017 ευρώ το 2017.

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)

Τα λειτουργικά κέρδη έκλεισαν στα 6.709.864 ευρώ από 5.344.654 ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.365.209 ευρώ (25,5%).

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας ανήλθαν σε 14.335.232 ευρώ το 2018 έναντι 12.742.691 ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 1.592.541 (12.5%) ευρώ.

Κέρδη 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, έκλεισαν με κέρδη 1.431.485 ευρώ έναντι κερδών 662.543 ευρώ το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, η εταιρεία έκλεισε με κέρδη 1.431.485 ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 662.543 ευρώ το 2017.

Η Kosmocar δραστηριοποιείται στο κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών και accessories. Συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο 33 εξουσιοδοτημένων εμπόρων και 10 εμπορικών αντιπροσώπων αυτοκινήτων VW, ταυτόχρονα με 18 εξουσιοδοτημένους εμπόρους αυτοκινήτων Audi και 22 εξουσιοδοτημένους εμπόρους αυτοκινήτων Škoda. Με ένα ευρύ δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, διαθέτει τα γνήσια ανταλλακτικά (common και exclusive) VW, Audi και Škoda.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here