Τα μέλη του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) ηγούνται συντονισμένης δράσης κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των ηλεκτρικών οχημάτων για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του στόλου EV και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης.

Στην COP26, το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) παρουσίασε μια νέα έκθεση που περιγράφει τις διατομεακές ενέργειες που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στόλων αποδοτικών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και βιώσιμης υποδομής φόρτισης. Η έκθεση, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Arcadis, Arval BNP Paribas Group, Eaton, EDP, Enel X, Lanxess, Mercedes-Benz AG, Microsoft, National Grid και Nederlandse Spoorwegen, βοηθά τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν πού να επενδύσουν και πώς να ενεργήσουν για να γεφυρώσουν το κενό υποδομής.

Η υιοθέτηση EV αυξάνεται παγκοσμίως, αλλά ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς υποδομής φόρτισης είναι ανεπαρκής για να υποστηρίξει τον αναμενόμενο αριθμό 350 εκατομμυρίων ηλεκτρικών ελαφρών οχημάτων στους δρόμους μέχρι το 2030. Για να επιτευχθεί ο στόχος 1,5° της Συμφωνίας του Παρισιού , πρέπει να αυξηθεί η ταχύτητα και η κλίμακα των επενδύσεων στην υποδομή φόρτισης.

Η έκθεση παρέχει ένα πλαίσιο τεχνολογίας και πολιτικής για τους τομείς της κινητικότητας, της ενέργειας και της ακίνητης περιουσίας, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για έγκαιρη, βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση σε στόλους 100%, EV, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ανάπτυξή τους. Υπογραμμίζει εννέα βασικές επιχειρηματικές και πολιτικές δράσεις στη διακλάδωση αυτών των τριών τομέων που μπορούν να διευκολύνουν την κοινή αξία και να βελτιώσουν την επιχειρηματική υπόθεση για την υλοποίηση βιώσιμων υποδομών:

  • Αντιμετώπιση των αναγκών διαφορετικών στόλων EV
  • Μεγιστοποίηση φόρτισης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Καθιέρωση συντονισμένου στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης
  • Παροχή κινήτρων και εξορθολογισμό της ενσωμάτωσης φόρτισης
  • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών έξυπνων δικτύων
  • Προσέλκυση και παροχή κινήτρων σε ευέλικτους καταναλωτές
  • Συμφωνία επί των αρχών δεδομένων κοινής χρήσης
  • Διασύνδεση τρόπων μεταφορών
  • Κοινή χρήση χώρου και υποδομής φόρτισης

Η ομάδα καλεί την υπόλοιπη αλυσίδα εφοδιασμού να συμμετάσχει στην ευθυγράμμιση των οδικών χαρτών για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος και τη δημιουργία εθνικών συνασπισμών προς δράση.

Ο Craig McDonnell, SVP και GM, Energy Transition & Digital, EMEA της Eaton, δήλωσε: «Με τον αυξανόμενο αριθμό EV, υπάρχει μεγάλη ανάγκη σωστής υποδομής φόρτισης και κατάλληληw ικανότηταw ισχύος για υποστήριξη. Ο συνδυασμός λύσεων έξυπνης φόρτισης, διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας παρέχει ουσιαστικά οφέλη στους πελάτες και διασφαλίζει εξυπνότερη και πιο βιώσιμη διαχείριση ενέργειας δικτύου».

Ο Alberto Piglia, Επικεφαλής ηλεκτρικής κινητικότητας της Enel X, δήλωσε: «Καθώς έχουμε ήδη εισέλθει στη Δεκαετία Δράσης, ακόμα και με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, είναι σαφές πως απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες για πλήρη αξιοποίηση της υπάρχουσας δυναμικής και προώθηση πλήρους υιοθέτησης στόλου EV στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων».

Ο Peter Oosterveer, CEO και Πρόεδρος της Arcadis, δήλωσε: «Ως οδηγός EV, αυτό το Πλαίσιο Αξιών με καλύπτει, καθώς γνωρίζω από πρώτο χέρι την κοινή αξία, που δεν έχει ακόμα γίνει ευρέως αντιληπτή, σε όλους τους τομείς της κινητικότητας, της ενέργειας και των ακινήτων. Η απαραίτητη δράση του κλάδου που απαιτείται για να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά, αντιμετωπίζεται με τις παρεχόμενες, απόλυτα σχετικές περιπτώσεις χρήσης και χρησιμεύει ως βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση των στρατηγικών απανθρακοποίησης των πόλεων και των επιχειρήσεων».

Προηγούμενο άρθροΜόνο 1 στα 9 σημεία φόρτισης είναι γρήγορο στην ΕΕ
Επόμενο άρθροΔιδάγματα από το Fleet Europe Remarketing Forum