33 χώρες και 11 αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ άλλων, υπέγραψαν τη διακήρυξη για την επιτάχυνση της μετάβασης σε αυτοκίνητα και βαν 100% μηδενικών εκπομπών στην COP26. Ωστόσο, αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες που προσφέρουν ηλεκτρικά οχήματα δεν την υπέγραψαν, καθώς και μεγάλες χώρες.

Οι υπογράφοντες εκπροσωπούν 33 χώρες, 40 πόλεις/περιφέρειες, 11 κατασκευαστές αυτοκινήτων, 38 εταιρείες με ιδιόκτητο στόλο ή διαχείρισης στόλου, 13 επενδυτές, δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 17 λοιπούς οργανισμούς.

Η διακήρυξη

  1. Ως εκπρόσωποι κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών με επιρροή στο μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οδικών μεταφορών, δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

2. Θα εργαστούμε από κοινού ώστε όλες οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων και βαν να είναι μηδενικών εκπομπών παγκοσμίως έως το 2040 και το αργότερο έως το 2035 σε κορυφαίες αγορές

Α. Ως κυβερνήσεις, θα εργαστούμε ώστε όλες οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων και βαν να είναι μηδενικών εκπομπών έως το 2040 ή νωρίτερα ή όχι αργότερα από το 2035 σε κορυφαίες αγορές.

Β. Ως κυβερνήσεις σε αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, θα εργαστούμε εντατικά για την επιτάχυνση της διάδοσης και την υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Καλούμε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες να ενισχύσουν τη συνεργασία και την προσφορά διεθνούς υποστήριξης για να διευκολύνουν μια παγκόσμια, ισότιμη και δίκαιη μετάβαση.

Γ. Ως πόλεις, πολιτείες και περιφερειακές κυβερνήσεις, θα εργαστούμε για τη μετατροπή των ιδιόκτητων ή μισθωμένων στόλων αυτοκινήτων και βαν μας σε οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2035 το αργότερο, καθώς και για τη θέσπιση πολιτικών που θα επιτρέψουν, θα επιταχύνουν ή θα δώσουν κίνητρα για τη μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών όσο το δυνατόν συντομότερα, στο μέτρο του δυνατού δεδομένων των αρμοδιοτήτων μας.

Δ. Ως κατασκευαστές αυτοκινήτων, θα εργαστούμε για την επίτευξη πωλήσεων νέων αυτοκινήτων και βαν 100% μηδενικών εκπομπών σε κορυφαίες αγορές έως το 2035 ή νωρίτερα, υποστηρίζοντας επιχειρηματική στρατηγική που συνάδει με την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας, καθώς συμβάλλουμε στη δημιουργία ζήτησης από πελάτες.

Ε. Ως ιδιοκτήτες και χειριστές επιχειρηματικών στόλων ή ως πλατφόρμες διαμοιράσιμης κινητικότητας, θα εργαστούμε ώστε το 100% των στόλων αυτοκινήτων και βαν μας να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2030 ή νωρίτερα όπου το επιτρέπουν οι αγορές.

ΣΤ. Ως επενδυτές με σημαντικές συμμετοχές σε αυτοκινητοβιομηχανίες, θα υποστηρίξουμε την ταχεία μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων, ευθυγραμμιζόμενοι με την επίτευξη 100% μηδενικών εκπομπών ρύπων σε κορυφαίες αγορές μέχρι το 2035. Θα παρέχουμε προληπτική δέσμευση και κλιμάκωση αυτών των ζητημάτων με τις επενδύσεις, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση όλων των εταιρειών μας ώστε να απανθρακοποιήσουν τους στόλους τους σύμφωνα με τους επιστημονικούς στόχους (SBT).

Ζ. Ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας για ταχεία μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, ευθυγραμμιζόμενοι με την επίτευξη 100% μηδενικών εκπομπών ρύπων σε κορυφαίες αγορές έως το 2035, με την υποστήριξη κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών προϊόντων για να καταστεί δυνατή αυτή η μετάβαση από καταναλωτές, επιχειρήσεις, υποδομές φόρτισης και κατασκευαστές.

Η. Ως λοιποί υπογράφοντες, υποστηρίζουμε μια ταχεία μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων, ευθυγραμμιζόμενοι με την επίτευξη 100% μηδενικών εκπομπών ρύπων σε κορυφαίες αγορές έως το 2035.

3. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη της σημαντικής επιτυχίας στις οδικές μεταφορές που ανακοινώθηκε από παγκόσμιους ηγέτες, η οποία στοχεύει να αποτελούν τα οχήματα μηδενικών εκπομπών τη νέα κανονικότητα, καθιστώντας τα προσβάσιμα, οικονομικά και βιώσιμα σε όλες τις περιοχές έως το 2030.

4. Από κοινού, καλωσορίζουμε τις νέες ευκαιρίες για καθαρή ανάπτυξη, πράσινες θέσεις εργασίας και οφέλη για τη δημόσια υγεία από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Αυτή η μετάβαση θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς μεταβαίνουμε σε καθαρή ενέργεια.

5. Συλλογικά, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε μια παγκόσμια, ισότιμη και δίκαιη μετάβαση, ώστε καμία χώρα ή κοινότητα να μη μείνει πίσω. Οι εκπρόσωποι κορυφαίων αγορών, θα εργαστούμε για να ενισχύσουμε την προσφορά διεθνούς υποστήριξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις αναδυόμενες αγορές και τις μεταβατικές οικονομίες – συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

6. Χαιρετίζουμε ισχυρές πολιτικές και τολμηρές δεσμεύσεις, παράλληλα με μεγαλύτερα επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα, τη μεταποίηση, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις υποδομές και –όπου ισχύει– την αναπτυξιακή βοήθεια, που θα απαιτηθούν για να γίνει πραγματικότητα η ταχεία παγκόσμια μετάβαση.

7. Θα εργαστούμε από κοινού για να ξεπεράσουμε στρατηγικά, πολιτικά και τεχνικά εμπόδια, να επιταχύνουμε την παραγωγή οχημάτων μηδενικών εκπομπών και να αυξήσουμε τις οικονομίες κλίμακας, για να καταστήσουμε τη μετάβαση ταχύτερη, με χαμηλότερο κόστος και ευκολότερη για όλους. Θα εργαστούμε επίσης από κοινού για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, να μειώσουμε το κόστος και να αυξήσουμε την υιοθέτηση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και τα πολλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρει.

8. Αναγνωρίζουμε ότι παράλληλα με τη στροφή σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, ένα βιώσιμο μέλλον για τις οδικές μεταφορές θα απαιτήσει ευρύτερο μετασχηματισμό του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ταξιδίων, δημοσίων και διαμοιράσιμων μεταφορών, καθώς και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της συνολικής αλυσίδας αξίας από την παραγωγή, τη χρήση και την απόρριψη οχημάτων.

Στον χάρτη του Our World in Data απεικονίζονται με πράσινο οι χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη και με μπλε οι χώρες αναδυόμενων οικονομιών ή αναπτυσσόμενων αγορών

Οι υπογράφοντες αναλυτικά

Α. Κυβερνήσεις

Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Καμπότζη, Καναδάς, Πράσινο Ακρωτήριο, Χιλή, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Ελ Σαλβαδόρ, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη,

Β. Κυβερνήσεις σε αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες

Δομινικανή Δημοκρατία, Γκάνα, Ινδία (τα δίκυκλα και τρίκυκλα αποτελούν περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων πωλήσεων και περισσότερο από το 80% στην Ινδία. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τη μετάβαση αυτών των ελαφρών οχημάτων σε μηδενικών εκπομπών), Κένυα, Μεξικό, Μαρόκο, Παραγουάη, Ρουάντα, Τουρκία.

Γ. Πόλεις, πολιτείες και περιφερειακές κυβερνήσεις

Akureyri, Ανν Άρμπορ, Ατλάντα, Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας, Βαρκελώνη, Μπολώνια ,Μπρίστολ, Βρετανική Κολούμπια, Μπουένος Άιρες, Καλιφόρνια, Καταλονία, Επαρχία Καταμάρκα, Τσάρλεστον, Ντάλας, Φλωρεντία, Επαρχία Gangwon, Επαρχία Τζετζού, Λα Παζ, Λάγος, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Πόλη της Νέας Υόρκης, Βόρεια Ιρλανδία, Κεμπέκ, Ρέικιαβικ, Ρώμη, Σαν Ντιέγκο, Σαν Φρανσίσκο, Σάντα Μόνικα, Σάο Πάολο, Σκωτία, Σιάτλ, Πόλη Sejong, Μητροπολιτική Κυβέρνηση της Σεούλ, Κυβέρνηση του Σικίμ, Νότια επαρχία Chungcheong, Μητροπολιτική Πόλη Ulsan, Βικτώρια, Ουαλία, Ουάσιγκτον (πολιτεία)

Δ. Κατασκευαστές αυτοκινήτων

Avera Electric Vehicles, BYD Auto, Etrio Automobiles Private Limited, Ford Motor Company, Gayam Motor Works, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, MOBI, Quantum Motors, Volvo Cars

Ε. Στόλοι (ιδιοκτήτες, χειριστές, πλατφόρμες διαμοιρασμού κινητικότητας)

ABB, Astra Zeneca, BT Group, Capgemini, Centrica, Danfoss, E.On, EDP, GlaxoSmithKline, Highland Electric Fleets HP Inc., Iberdrola, Ingka Group/IKEA, LeasePlan Corporation, National Grid, Novo Nordisk, Openreach, Sainsbury’s, Siemens, SK Networks, Sky UK Limited, SSE, Tesco, Uber Technologies Inc., Unilever, Vattenfall, Zenith, Zurich.

ΣΤ. Επενδυτές με σημαντικές συμμετοχές σε αυτοκινητοβιομηχανίες

Adrian Dominican Sisters – Portfolio Advisory Board, AP7, Arabesque Asset Management, Committee on Mission Responsibility Through Investment of the Presbyterian Church USA, Congregation of St Joseph, Daughters of Charity, Province of St Louise, EOS at Federated Hermes, Impax Asset Management Group, Local Authority Pension Fund Forum, Mercy Investment Services Inc., NEI Investments, Office of the New York City Comptroller, Seventh Generation Interfaith Coalition for Responsible Investment

Ζ. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Aviva, NatWest

Η. Λοιποί υπογράφοντες

ADS-TEC Energy GmbH, AMPLY Power, Autovert Technologies Private Limited, Bengal Chamber of Commerce and Industry, Drive Electric Campaign, Enzen Global Solutions Private Limited, FIA Foundation, Global EV Drivers Association, Grip Invest Advisors Private Limited, International Council on Clean Transportation, Institutional Investors Group on Climate Change, Indian Chamber of Commerce, International Trade Union Confederation, Ohm Mobility, RMI India, Urban Transport Authority for Lima and Callao, WeaveGrid.

Προηγούμενο άρθροΌμιλος Autohellas: Ισχυρή δυναμική στο εννεάμηνο 2021
Επόμενο άρθροVolvo Cars: υπέγραψε τη διακήρυξη για μηδενικές εκπομπές στην COP26