Ταχύτερη πρόοδο για τη βιώσιμη και αποδοτική παραγωγή αναφέρει ο Όμιλος Volkswagen. Συγχρόνως, η εταιρεία επισημαίνει, πως συνεχίζει να σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Oliver Blume

Ο Oliver Blume, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Volkswagen και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Porsche AG, ανέφερε ότι: “Η παραγωγή μας είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από ποτέ. Από το 2010 έως το τέλος του 2019, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ανά παραγόμενο όχημα αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 37%. “Για να αντιμετωπισθούν οι αντισταθμιστικές τάσεις, πραγματοποιήθηκαν μέτρα αποδοτικότητας ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην παραγωγή και η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά 6%. Ταυτόχρονα, ο κ. Blume τονίζει πως δεν πρέπει να παραμεληθούν επιπλέον μέτρα αποδοτικότητας.

“Για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά το ήμισυ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής μέχρι το 2025, ο Όμιλος Volkswagen βρίσκεται σίγουρα σε καλύτερη θέση από ό,τι είχε προγραμματιστεί, έχοντας ήδη επιτύχει μείωση κατά 37%”. Τα ακόλουθα πέντε κριτήρια λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά όχημα:

  • εκπομπές CO2,
  • χρήση ενέργειας,
  • ύδατος
  • διαλυτών και
  • παραγόμενα απόβλητα.

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, οι εκπομπές CO2 ανά όχημα μειώθηκαν περισσότερο από 10%.

Ο Όμιλος σημειώνει επίσης ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά στην επίτευξη του στόχου βελτίωσης της παραγωγικότητας μεταποίησης κατά 30% για την περίοδο 2016 έως 2025. Φέτος, η παραγωγικότητα αναμένεται να είναι 6% υψηλότερη από το προηγούμενο έτος και, συγκεκριμένα, οι εκτός Γερμανίας μονάδες παραγωγής παρουσιάζουν τη σημαντικότερη συνεισφορά. Η βελτίωση είναι καλύτερη από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Εν ολίγοις, οι επενδύσεις του Ομίλου σε μέτρα επιδόσεων το 2019 υπολογίζονται σε ένα δισ. ευρώ – προ αντιστάθμισης αποτελεσμάτων, όπως ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις δασμών. Ο κ. Blume ανέφερε το εξής: “Η αειφόρος παραγωγή μας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα της ανταπόκρισης στην κοινωνική μας ευθύνη”.

Η κατατονή των 122 εργοστασίων παραγωγής του Ομίλου Volkswagen ανά τον κόσμο

Συγχρόνως, ο κ. Blume υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων αποδοτικότητας στην παραγωγή του Ομίλου. “Η μεταφορά γνώσης μεταξύ των μαρκών και η στενή συνεργασία είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας στην επίτευξη περαιτέρω αύξησης της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους και των επενδύσεων”. Καθίσταται όλο και πιο σημαντική η αναπαραγωγή άριστων παραδειγμάτων και λύσεων και η μετάδοσή τους από ένα εργοστάσιο στα άλλα. “Έχουμε 122 εργοστάσια παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Αυτό το δίκτυο παραγωγής προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για συνέργειες. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε συστηματικά τα μέτρα της στρατηγικής παραγωγής μας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here