Το Παρατηρητήριο Κινητικότητας της Arval, εξειδικευμένο στην καταγραφή και πρόβλεψη των τάσεων εταιρικής κινητικότητας, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του πρόσφατου Mobility Observatory (Βαρομέτρο Κινητικότητας), μοναδικού ως προς το εύρος αλλά και τα θέματα που εθίγησαν.

Το 2023, πλήθος αρμόδιων λήψης αποφάσεων εταιρειών ερωτήθηκαν για να συγκεντρωθούν στοιχεία από 30 χώρες. Για πρώτη φορά, το βαρόμετρο περιλαμβάνει τις χώρες της Παγκόσμιας Συμμαχίας Element – Arval, ΗΠΑ, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Μεξικό.

Παρά το παγκόσμιο κλίμα αστάθειας και πληθωρισμού, οι εταιρείες σχεδιάζουν την ανάπτυξη των στόλων οχημάτων τους, εστιάζοντας στην ενεργειακή μετάβαση, τη συνδεσιμότητα και τις νέες λύσεις κινητικότητας.

Το Βαρόμετρο Στόλου & Κινητικότητας 2023 επισημαίνει πέντε βασικές μακροοικονομικές τάσεις στο άμεσο μέλλον:

  • Αύξηση ή σταθεροποίηση του μεγέθους των εταιρικών στόλων
  • Διεθνή ανάπτυξη χρηματοδότησης του leasing ολοκληρωμένων υπηρεσιών
  • Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης
  • Επέκταση της υιοθέτησης λύσεων κινητικότητας ως εναλλακτική των εταιρικών αυτοκινήτων
  • Αύξηση συνδεδεμένων υπηρεσιών

Αυτό το βαρόμετρο παρουσιάζει μοναδική παγκόσμια εικόνα σύγκρισης των πέντε τάσεων στις 30 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

  1. Το 91% των εταιρειών θα αυξήσουν το μέγεθος του στόλου τους

Οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων στόλου και κινητικότητας είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Το 91% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα και στις 30 χώρες προβλέπουν πως ο στόλος τους θα παραμείνει σταθερός ή θα αναπτυχθεί στην επόμενη τριετία: το 27% προβλέπει αύξηση και το 64% σταθερό στόλο.

Εάν εστιάσουμε στους στόλους επιβατικών αυτοκινήτων (PC), οι μεγάλες εταιρείες προβλέπουν αύξηση του στόλου τους (35% έναντι 29%), σε σύγκριση με τις άλλες.

Όσον αφορά στους στόλους ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), οι μεσαίες και μεγάλες εταιρείες προβλέπουν ο στόλος τους να παραμείνει σταθερός (65%), σε σύγκριση με τις πολύ μεγάλες και μικρές εταιρείες (59%).

Όσον αφορά στους λόγους μελλοντικής αύξησης στόλου, παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση βάσει προβλέψεων HR. Η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων αποτελεί βασική πρόκληση για τις εταιρείες (39 %). Αυξάνεται επίσης ο αριθμός των εταιρειών που σχεδιάζουν να προσφέρουν οχήματα σε εργαζόμενους που δεν δικαιούνται εταιρικού αυτοκινήτου.

Ο αντίκτυπος της κατ’ οίκον εργασίας είναι περιορισμένος, καθώς μόνο το 17% των εταιρειών έχουν αλλάξει ή σκέφτονται να αλλάξουν την πολιτική τους κινητικότητας. Μεταξύ των εταιρειών που έχουν αλλάξει ή σκέφτονται να αλλάξουν την πολιτική τους, το 17% αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις.

Τέλος, οι σημαντικότερες προκλήσεις που προβλέπονται από τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στόλου επικεντρώνονται στη μετάβαση σε τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων και στην προσαρμογή στις περιοριστικές κρατικές πολιτικές για οχήματα εσωτερικής καύσης.

  1. Το full service leasing θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε όλες τις επιχειρήσεις: το 35% των εταιρειών εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ή περαιτέρω αύξησης αυτής της χρηματοδοτικής μεθόδου

Άνω του ενός τρίτου των εταιρειών που ερωτήθηκαν εξετάζουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης ή περαιτέρω αύξησης του full service leasing, ως πρότυπο χρηματοδότησης και διαχείρισης στόλου για την επόμενη τριετία. Αυτή η αυξανόμενη δημοτικότητα της μίσθωσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τα επόμενα χρόνια συνάδει με τα επίπεδα προ Covid-19.

Ένα άλλο εύρημα της έρευνας είναι ότι το full service leasing θα αυξηθεί σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη επιχειρήσεων: το 34% των μικρότερων σκοπεύουν να υιοθετήσουν ή να αυξήσουν την χρήση του, ποσοστό παραπλήσιο των μεσαίων και μεγάλων εταιρειών.

  1. Η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων επιταχύνεται και ήδη το 50% των εταιρειών χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία εναλλακτική τεχνολογία καυσίμου

Στο σύνολο των χωρών και εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 70% των εταιρειών έχουν ήδη υιοθετήσει ή σκέφτονται να υιοθετήσουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές τεχνολογίες στον στόλο επιβατικών αυτοκινήτων τους, εντός της επόμενης τριετίας: υβριδικά οχήματα (HEV), plug-in υβριδικά (PHEV) και ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (BEV).

Το 50% των εταιρειών διαθέτουν ήδη τουλάχιστον μία τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων στον στόλο τους σήμερα. Η τάση είναι η ίδια ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας. Αυτή η ενεργειακή μετάβαση είναι σε εξέλιξη σε όλες τις χώρες.

Οι λόγοι υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών, όπως εκφράστηκαν από τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων που συμμετείχαν στη συνέντευξη, είναι ο μικρότερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος (37%), η μείωση των εξόδων καυσίμων (33%), η συμμόρφωση με την πολιτική CSR (27%) και το ίδιο ή χαμηλότερο TCO έναντι των οχημάτων ICE (26%). Όλοι αυτοί οι λόγοι αναφέρονται λιγότερο από πέρυσι, πιθανώς λόγω εξομάλυνσης της κατάστασης: οι εταιρείες γνωρίζουν ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι η μόνη επιλογή.

Τα ηλεκτροκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα θα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του μίγματος οχημάτων στο άμεσο μέλλον. Όντως, οι εταιρείες προβλέπουν περίπου τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα (39%) και το 26% των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα σε τρία χρόνια. Το 18% του στόλου επιβατικών αυτοκινήτων προβλέπεται να είναι BEV σε τρία χρόνια. Αυτή η άποψη ισχύει για στόλους όλων των μεγεθών.

  1. Οι εταιρείες αναπτύσσουν κατά κόρον λύσεις κινητικότητας: το 71% έχουν ήδη υιοθετήσει ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κινητικότητας

Το 84% των εταιρειών είναι ενημερωμένες για τις λύσεις κινητικότητας. Μεταξύ αυτών, παγκοσμίως, το 71% έχει ήδη υιοθετήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κινητικότητας για τους εργαζόμενους (εταιρικό διαμοιρασμό αυτοκινήτου, μίσθωση ποδηλάτων ή προϋπολογισμό κινητικότητας). Το 88% έχει ήδη υιοθετήσει ή σκοπεύει να επενδύσει σε παρόμοια προγράμματα κινητικότητας την επόμενη τριετία.

Όσον αφορά στους διάφορους τύπους κινητικότητας, το 16% των εταιρειών έχει ήδη υιοθετήσει «αυτοκίνητο ή επίδομα αυτοκινήτου», το 13% ιδιωτική μίσθωση ή συμψηφισμό μισθού, το 16% προϋπολογισμό κινητικότητας και το 20% μερική κάλυψη δαπανών δημόσιας μεταφοράς.

Όσον αφορά στις λύσεις κινητικότητας, οι συνηθέστερες είναι ο διαμοιρασμός / μίσθωση ποδηλάτων (15%), η βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη ενοικίαση (18%) και το ride sharing (19%).

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις λύσεις κινητικότητας, τις θεωρούν συμπληρωματικές του εταιρικού στόλου και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν ολόκληρο ή μέρος του στόλου τους με αυτές είναι αμελητέο.

  1. Επιτάχυνση της συνδεσιμότητας με αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι

Σχεδόν μία στις δύο εταιρείες διαθέτει τηλεματική στον στόλο της, έναντι του περυσινού 38%. Το ποσοστό τηλεματικής στα LCV είναι υψηλότερο από ό,τι στα επιβατικά (36% έναντι 31%). Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες αυξάνονται αναλόγως μεγέθους εταιρείας: 42% για τις μικρές εταιρείες και 54% για τις μεγάλες.

Οι κύριοι λόγοι ύπαρξης συνδεδεμένων οχημάτων, ανεξαρτήτως τύπου, είναι ο εντοπισμός τους ή η βελτίωση της ασφάλειας οχήματος (41%), η βελτίωση της ασφάλειας οδηγού (34%), η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης (29%) και η μείωση κόστους του στόλου (25%) .

“Φέτος, για πρώτη φορά, καλύπτουμε 30 χώρες διεθνώς. Χάρη στις τάσεις που επισημαίνονται στο βαρόμετρο, αυτή η μοναδική έρευνα θα υποστηρίξει τις διεθνείς εταιρείες στην παγκόσμια στρατηγική τους”, δήλωσε ο Bart Beckers, Chief Commercial Officer και Αναπληρωτής CEO της Arval.

“Το Global Fleet Barometer είναι πολύ χρήσιμο για λεπτομερή επισκόπηση των τάσεων που διαμορφώνουν τον κλάδο μας. Χάρη στην παγκόσμια κάλυψή του, παρέχει ευρείς γνώσεις και συγκριτική αξιολόγηση που εκτιμούν ιδιαιτέρως οι πελάτες μας και οι επαγγελματίες πωλήσεων”, δήλωσε ο David Madrigal, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Commercial Officer της Element Fleet Management.

“Αυτή η διεθνής έρευνα είναι μοναδική ως προς την κάλυψη, αλλά και τις τάσεις που επισημαίνονται. Η νέα μας έκδοση δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία του εταιρικού στόλου και των λύσεων βιώσιμης κινητικότητας ως ισχυρoύ πόλου απόκτησης και διατήρησης εργαζομένων, στο πλαίσιο επιτάχυνσης της ηλεκτροκίνησης και της συνδεσιμότητας. Η ηλεκτροκίνηση στόλου επιταχύνθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Στο πλαίσιο του πληθωρισμού, το full service leasing και η συνδεσιμότητα καθίστανται ακόμα πιο επίκαιρα, με αύξηση των συνδεδεμένων οχημάτων”, δήλωσε η Yaël Bennathan, Επικεφαλής του Arval Mobility Observatory.

Προηγούμενο άρθροΟ Gernot Döllner νέος CEO της Audi
Επόμενο άρθροCARA: Πιστοποίηση Ελέγχου Κατάστασης Μπαταρίας