Το Toyota Mobility Foundation TMF (Ίδρυμα Κινητικότητας της Toyota) και η Ιαπωνική Ένωση Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (JADA) υποστηρίζουν δράσεις κάλυψης των αναγκών κινητικότητας των ιαπωνικών κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, το Toyota Mobility Foundation και η JADA δρομολογούν πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την υποστήριξη των αντιπροσώπων αυτοκινήτων, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης προς κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων στην Ιαπωνία.

Σε περιοχές όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες συρρικνώνονται, εξαιτίας της πληθυσμιακής μείωσης και της γήρανσης, οι οποίες αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιαπωνία, τα θέματα κινητικότητας προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, ιδίως για τους ηλικιωμένους που υποχρεώνονται να επιστρέψουν τις άδειες οδήγησης και τα παιδιά. Παρομοίως, τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των μεταφορών, ανεξάρτητα από την περιοχή.

Εξαιτίας αυτού, το Toyota Mobility Foundation[i] συνεργάζεται με την JADA[ii], της οποίας το σωματείο αποτελείται από αντιπροσώπους αυτοκινήτων που, πέραν των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες και επεκτείνονται σε όλη την Ιαπωνία, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να υποστηρίξουν δραστηριότητες που σχετίζονται με περιφερειακές υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές. Επιπλέον, η συνεργασία προβλέπεται να εισαγάγει βέλτιστες πρακτικές, εκπαίδευση και εργαλεία για να διαμοιραστεί τη γνώση με εκείνους που προσπαθούν να διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες.

[i] Το Toyota Mobility Foundation ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2014 για να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας πιο κινητικής κοινωνίας. Το Ίδρυμα στοχεύει στην υποστήριξη ισχυρών συστημάτων κινητικότητας, εξαλείφοντας τις σχετικές ανισότητες. Χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της Toyota στην τεχνολογία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων κινητικότητας σε όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων αστικών μεταφορών, την επέκταση της αξιοποίησης της προσωπικής κινητικότητας, την επίλυση ενεργειακών θεμάτων και την ανάπτυξη λύσεων για την κινητικότητα της επόμενης γενιάς.

[ii] Η JADA ιδρύθηκε το 1959 ως εθνική οργάνωση αντιπροσώπων αυτοκινήτων, προκειμένου να διαδοθεί η χρήση των αυτοκινήτων και να επιλύσει σχετικά θέματα. Στον κλάδο των πωλήσεων που παίζει ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αποτελεί βασική βιομηχανία της Ιαπωνίας, δίνουμε πάντοτε προτεραιότητα στον πελάτη και στοχεύουμε στη σταθεροποίηση της διαχείρισης των μελών μας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης τους. Επιπλέον, διεξάγουμε διάφορες δραστηριότητες υπό ευρύτερη έννοια, όπως η εξυπηρέτηση της κοινωνίας, η προώθηση της οδικής ασφάλειας, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της υποδομής αυτοκινητιστικών μεταφορών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here