Το BMW Group δημοσιεύει Ενιαίο Απολογισμό

Το BMW Group ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο παρουσίασης των απολογισμών του: Για πρώτη φορά, θα συνδυάζει τον Ετήσιο Απολογισμό (Annual Report) και την Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainable Value Report) για το έτος αναφοράς 2020 σε έναν Ενιαίο Απολογισμό του Ομίλου.

Αφού το Δ.Σ. επαναπροσδιόρισε τους κεντρικούς στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας το 2020, η ενιαία παρουσίαση των αποτελεσμάτων σηματοδοτεί το επόμενο λογικό βήμα – χάρη στην ενοποιημένη διοίκηση της εταιρείας. Στο εξής, ο Ενιαίος Απολογισμός θα δημοσιεύεται κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου του BMW Group, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, καθώς και τη συμβολή της στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο Dr. Nicolas Peter, μέλος Δ.Σ. της BMW AG υπεύθυνος του Οικονομικού τμήματος (Finance) δήλωσε: «Η Έκθεση του BMW Group για το 2020 δείχνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο μας και η βιωσιμότητα δεν μπορούν να διαχωριστούν. Διοικούμε το BMW Group σύμφωνα με οικονομικές και μη οικονομικές παραμέτρους και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα με διαφανή τρόπο κάθε χρόνο. Ως κατασκευαστές πολυτελών οχημάτων, λειτουργούμε με υπευθυνότητα και επιδιώκουμε να είμαστε πρότυπο για τη βιομηχανία. Οι κύριοι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης έχουν την ίδια βαρύτητα στους απολογισμούς μας με τα οικονομικά στοιχεία».

Το BMW Group έχει ήδη κατακτήσει αρκετά σημαντικά ορόσημα μέχρι τώρα στο δρόμο προς τη βιωσιμότητα: Για παράδειγμα, μείωσε τις εκπομπές CO2 του ευρωπαϊκού στόλου νέων οχημάτων του κατά 53% το διάστημα μεταξύ 1995 και 2020. Από πέρσι, όλα τα εργοστάσια του BMW Group ανά τον κόσμο λαμβάνουν το 100% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία επίσης κατέκτησε ένα σημαντικό στόχο διαφορετικότητας το 2020: Το ποσοστό γυναικών στη διοίκηση του BMW Group αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 17,8%, υπερβαίνοντας το εύρος στόχου του 15%-17%.

Τον Ιούλιο του 2020, το BMW Group έθεσε φιλόδοξους, νέους στόχους μείωσης CO2 μέχρι το 2030 – επεκτείνοντάς τους για πρώτη φορά σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων: από την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι την παραγωγή και το τέλος της φάσης χρήσης.

  • Στόχος είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 ανά όχημα κατά ένα τρίτο τουλάχιστον σε όλο τη γκάμα. Για το στόλο των άνω των 2,5 εκατομμυρίων οχημάτων που παρήγαγε το BMW Group το 2019, αυτό αντιστοιχεί σε μείωση άνω των 40 εκατομμυρίων τόνων CO2 σε όλο τον κύκλο ζωής τους μέχρι το 2030.
  • Έχοντας ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 ανά παραγόμενο όχημα πάνω από 78% από το 2006, το BMW Group στοχεύει τώρα στη μείωση των ρύπων του (Scope 1 + 2) κατά 80% επιπλέον από τα επίπεδα του 2019 μέχρι το 2030.
  • Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών CO2 στη φάση χρήσης των οχημάτων συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019 πάνω από 40% ανά διανυθέν χιλιόμετρο μέχρι το 2030. Βασικός μοχλός για κάτι τέτοιο θα είναι μία ευρεία προϊοντική στρατηγική με συστηματική επέκταση της ηλεκτροκίνησης.
  • Το BMW Group είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που καθιερώνει ξεκάθαρους στόχους εκπομπών CO2 για την εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος εδώ είναι η μείωση εκπομπών COανά όχημα κατά τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 2019. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, μεταξύ άλλων, το BMW Group καθιστά το ανθρακικό αποτύπωμα των προμηθευτών καθοριστικό κριτήριο στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων.

Οι στόχοι εκπομπών CO2 του BMW Group από τότε έχουν επαληθευτεί επίσημα από το Science-Based Targets Initiative (SBTI). Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι βιωσιμότητας του BMW Group, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα, συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Το BMW Group σκοπεύει, μακροπρόθεσμα, να καθιερώσει ένα κλιματικά ουδέτερο επιχειρηματικό μοντέλο που θα καλύπτει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα μέχρι το 2050.

Τα προσεχή χρόνια, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Ενιαίο Απολογισμό του BMW Group (Integrated BMW Group Report) για να τεκμηριώνει την πρόοδό της ως προς την επίτευξη των στόχων της με διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού International Integrated Reporting Council (IIRC).

Το BMW Group Report 2020 περιλαμβάνει τη συνδυασμένη Έκθεση Διαχείρισης (Management Report) για την BMW AG και το BMW Group, καθώς και την μη οικονομική έκθεση με βάση της απαιτήσεις της  Γερμανικής Νομοθεσίας ως προς την Εφαρμογή της Οδηγίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΤΕ) [CSR Directive Implementation Act (CSR-RUG)] για μη οικονομικούς απολογισμούς. Η Έκθεση του BMW Group τεκμηριώνει πώς οι στόχοι από τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας εφαρμόστηκαν μεταξύ 2012 και 2020.

Ο ενιαίος απολογισμός του BMW Group βασίζεται σε μία ισχυρή βάση: Η εταιρεία παρουσιάζει τα μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το 2001. Το BMW Group εφαρμόζει τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) για την παρουσίαση της προόδου της στον τομέα της βιωσιμότητας από το 2005 και επιλέγει την υψηλότερη κατηγορία (“Comprehensive”) του GRI από το 2008. Η εταιρεία υποβάλλει Εκθέσεις Βιωσιμότητας (Sustainable Value Reports) σε εξωτερικούς ελέγχους (“limited assurance”) από το οικονομικό έτος 2013. Η Έκθεση Βιωσιμότητας και ο Ετήσιος Απολογισμός δημοσιεύονται ταυτόχρονα από το 2014.

Προηγούμενο άρθροΗγετική η θέση της Daimler Buses το 2020
Επόμενο άρθροΔημόσια Διαβούλευση για προμήθεια 800 νέων λεωφορείων