Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ ζητούν μακρόπνοη συμφωνία με το ΗΒ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ ζητούν μακρόπνοη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

Η κλίμακα και η φιλοδοξία της εμπορικής συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη συμμετοχή ως μέλους του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τον βαθιά αλληλένδετο χαρακτήρα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως προτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Αν δεν γίνει αυτό, τότε όχι μόνο θα πληγεί σοβαρά η βιομηχανία και η ευρύτερη οικονομία, αλλά μπορεί επίσης να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων.

Κάθε χρόνο, μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου διακινούνται σχεδόν 3 εκατομμύρια οχήματα αξίας 54 δισ. ευρώ, ενώ το εμπόριο εξαρτημάτων αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει περίπου 14 δισ. ευρώ. Με περίπου 30.000 εξαρτήματα για την κατασκευή ενός και μόνο αυτοκινήτου, ο κλάδος αυτός εξαρτάται ιδιαίτερα από ακριβή κατασκευαστικά χρονοδιαγράμματα.

“Έχοντας κατά νου αυτή την αλληλεξάρτηση, κρίνονται απαραίτητες οι αδασμολόγητες εμπορικές συναλλαγές και η ελεύθερη ροή αγαθών και υπηρεσιών ως ακρογωνιαίος λίθος των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου”, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ACEA, Eric-Mark Huitema. “Κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία πρέπει συνεπώς να συνδυάζει μηδενικούς δασμούς, εφικτούς κανονισμούς προέλευσης, απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και να εξασφαλίζει την απουσία τεχνικών εμποδίων εμπορίου”.

Οι κανονισμοί προέλευσης οχημάτων πρέπει να αντικατοπτρίζουν το πολύ υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου και τις μοναδικές συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την ACEA. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στο εμπόριο μπαταριών για ηλεκτροκίνητα οχήματα, δεδομένης της έλλειψης δυνατοτήτων κατασκευής μπαταριών στην ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

“Η ανάπτυξη και η διάδοση τεχνολογιών μπαταριών αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για την αυτοκινητοβιομηχανία και είναι σημαντική για το φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το κλίμα”, εξηγεί ο κ. Huitema. “Οι κανόνες της μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας δεν πρέπει να περιορίσουν την ικανότητα των κατασκευαστών να προσφέρουν στην αγορά τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών”.

Μια αποκλίνουσα νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να εφαρμόσουν ή να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες προκειμένου να συμμορφωθούν με διαφορετικές απαιτήσεις. Όπως σημειώνει ο κ. Huitema: “Προς το κοινό συμφέρον, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνουν ευθυγραμμισμένες στις βασικές νομοθεσίες της αυτοκινητοβιομηχανίας”. Αυτό περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, καθώς και το πλαίσιο για τις μελλοντικές τεχνολογίες όπως τα αυτόνομα οχήματα.

“Ο χρόνος τρέχει με αυτές τις περίπλοκες διαπραγματεύσεις και ανησυχούμε πολύ πως ο εναπομένων χρόνος των μεταβατικών ρυθμίσεων είναι ανεπαρκής, ιδιαίτερα λόγω της τρέχουσας κρίσης του COVID-19“, προειδοποιεί ο κ. Huitema. Οι ακούσιες συνέπειες μπορούν να καταλήξουν σε ένα σενάριο μη συμφωνίας. Από πλευράς δασμών και μόνο θα υπάρξει τεράστιο αντίκτυπο, ενώ περίπου 6 δισ. ευρώ θα προστεθούν στο κόστος των πέραν της Μάγχης εμπορικών συναλλαγών.

“Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ήταν καταστροφικό για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικά και πρέπει να αποφευχθεί με κάθε λογικό κόστος”, καταλήγει ο Γενικός Διευθυντής της ACEA.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here