Αντιπροσωπεύοντας τους κατασκευαστές οχημάτων και κινητήρων διεθνώς, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και η Παγκόσμια Επιτροπή Χάρτας Καυσίμων (WWFC), παρουσιάζουν την έκτη έκδοση της Παγκόσμιας Χάρτας Καυσίμων για Βενζίνη και Ντίζελ, καθώς και την πρώτη έκδοση της νέας Χάρτας Καυσίμων Μεταφορών με βάση το Μεθάνιο.

Η WWFC ιδρύθηκε το 1998 για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών ποιότητας καυσίμων των τεχνολογιών αυτοκινήτων και κινητήρων και την προώθηση της εναρμόνισής τους σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες αυτές. Τα οχήματα και οι κινητήρες λειτουργούν με καύσιμα, επομένως η σωστή ποιότητα για συγκεκριμένη τεχνολογία οχημάτων και κινητήρων αποδίδει καλύτερες επιδόσεις και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές και την κατανάλωση. Η αντιστοίχιση της ποιότητας των καυσίμων με τις δυνατότητες του οχήματος / κινητήρα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εναρμόνισης της ποιότητας των καυσίμων παγκοσμίως και τη βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών.

Η έκτη έκδοση της WWFC που δημοσιεύθηκε πρόσφατα είναι εμπλουτισμένη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και τώρα παρουσιάζει τη βενζίνη και το ντίζελ σε ιδιαίτερα κεφάλαια για ευκολότερη ανάγνωση.

Η χρήση καυσίμων με βάση το μεθάνιο για τις μεταφορές έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η ποιότητα αυτών των καυσίμων ποικίλλει ευρέως ανά τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η επιτροπή WWFC θεώρησε αναγκαία την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά τα καύσιμα και τον τρόπο εναρμόνισης της ποιότητάς τους με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών οχημάτων και κινητήρων.

Αυτή η Χάρτα Καυσίμων Μεταφορών με βάση το Μεθάνιο αντανακλά την καλύτερη συλλογική κρίση της επιτροπής WWFC βάσει της εμπειρίας σε αυτά τα καύσιμα. Ωστόσο, οι τεχνικές πληροφορίες και τα δεδομένα πεδίου θα συνεχίσουν να εξελίσσονται, γι ‘αυτό θα συνεχίσει η προσπάθεια περιοδικής ενημέρωσης αυτού του εγγράφου καθώς θα διευρύνεται η μάθηση.

Η Επιτροπή δήλωσε πως εκτιμά το πλήθος των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με τις εκδόσεις διαβούλευσης των δύο αυτών νέων Χαρτών. Και ανυπομονεί να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους προς υποστήριξη των εναρμονισμένων προδιαγραφών ποιότητας καυσίμων προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος διεθνώς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here