Η φορολογία βάσει των εκπομπών CO2 είναι πλέον καθιερωμένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν κάποια μορφή φόρου που βασίζεται στις εκπομπές CO2 για την ταξινόμηση ή/ και την κατοχή των επιβατικών αυτοκινήτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των φόρων επί των οχημάτων με βάση το διοξείδιο του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των στοιχείων της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

ΑΥΣΤΡΙΑ Έκπτωση στον ΦΠΑ ισχύει για επιβατικά αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές CO2.
Η κατανάλωση καυσίμου / φόρος ρύπανσης (Normverbrauchsabgabe ή NoVA) επιβάλλεται για την αγορά νέου αυτοκινήτου. Υπολογίζεται ως εξής: [(εκπομπές CO2 σε g / km μείον 90) διαιρούμενες με 5)] μείον εκπτώσεις από το NoVA, συν το τέλος NoVA malus (δηλαδή 20 ευρώ ανά g / km εκπομπής CO2 άνω των 250g / km).
Ο φόρος εταιρικών αυτοκινήτων βασίζεται επίσης στις εκπομπές CO2.
ΒΕΛΓΙΟ Φόρος ταξινόμησης:
• στη Φλάνδρα βασίζεται στις εκπομπές CO2, καθώς και στα πρότυπα καυσίμων, ηλικίας και εκπομπών.
• Η Περιφέρεια της Βαλλονίας εφαρμόζει σύστημα bonus / malus με βάση το CO2, με το οποίο τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν 146g / km ή περισσότερο πληρώνουν ποινή (μέγιστο ποσό 2.500 ευρώ για αυτοκίνητα που εκπέμπουν περισσότερο από 255g / km).
Η Περιφέρεια της Φλάνδρας εφαρμόζει περιβαλλοντική διόρθωση στον ετήσιο φόρο κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκπομπές CO2, τα πρότυπα τύπου καυσίμων και εκπομπών. Η φλαμανδική κυβέρνηση χορηγεί επίσης τη λεγόμενη Οικολογική Πριμοδότηση στις εταιρείες που επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ή /και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες (www.ecologiepremie.be).
Η έκπτωση από τον φόρο στις επιχειρήσεις για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων συνδέεται με τις εκπομπές CO2
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Δεν υφίσταται
ΓΑΛΛΙΑ Σύστημα bonus-malus με βάση το CO2 (από την 1η Ιανουαρίου 2018):
• Το malus ορίζεται από € 50 (από 120 g CO2 / km) έως € 10.500 (για 185g CO2 / km ή περισσότερο).
• Μόνο το όχημα (επιβατικό αυτοκίνητο ή LCV) που εκπέμπει 20g CO2 / km ή λιγότερο είναι επιλέξιμο για το μπόνους. Το ποσό του μπόνους είναι € 6.000.
Ένα πρόσθετο επίδομα ύψους € 200 χορηγείται όταν ένα όχημα ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών διαλύεται.
Υπάρχει ένα πρόσθετο πρόγραμμα διάλυσης για αυτοκίνητα ντίζελ που ταξινομήθηκαν το 2006 ή νωρίτερα (το μέγιστο επίδομα είναι 2.500 ευρώ για εκπομπές 20g CO2 / km ή λιγότερο). Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη Γαλλία από την 1η Ιανουαρίου 2009, εισάγεται ετήσιος φόρος σύμφωνα με τις εκπομπές CO2.
Ο φόρος εταιρικών αυτοκινήτων βασίζεται στις εκπομπές CO2. Οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από € 2 για κάθε γραμμάριο που εκπέμπεται μεταξύ 50g / km – 100g / km και σε € 27 για κάθε γραμμάριο που εκπέμπεται πάνω από 250g / km.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2009 βασίζονται στις εκπομπές CO2. Αποτελούνται από τον βασικό φόρο και τον φόρο εκπομπών CO2. Ο βασικός φόρος είναι € 2 ανά 100cc για τα βενζινοκίνητα και € 9,50 ανά 100cc αντίστοιχα για τα πετρελαίου. Ο φόρος CO2 είναι γραμμικός στα € 2 ανά g / km που εκπέμπονται πάνω από 95g / km. Τα αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 κάτω των 95g / km δεν φορολογούνται με το ειδικό τέλος CO2.
ΔΑΝΙΑ Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (“πράσινος φόρος κατόχων”) βασίζονται στην κατανάλωση καυσίμων:
• Βενζινοκίνητα οχήματα: Τα εξαμηνιαία ποσά κυμαίνονται από 330 DKK (Δανική κορώνα) για αυτοκίνητα που οδηγούν τουλάχιστον 50 χλμ. ανά λίτρο καυσίμου, έως 11.430 DKK για αυτοκίνητα με ταχύτητα κάτω των 4.5 χλμ. ανά λίτρο καυσίμου.
• Καύσιμα ντίζελ: τα εξαμηνιαία τέλη κυμαίνονται από 130 DKK για τα αυτοκίνητα που οδηγούν τουλάχιστον 56,3 χλμ. ανά λίτρο καυσίμου, έως 16.720 DKK για αυτοκίνητα που οδηγούν λιγότερο από 5,1 χλμ. ανά λίτρο καυσίμου.
• LNG ή αυτοκίνητα βιοαερίου: τα τέλη είναι τα ίδια με τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα
Δεν υφίσταται
Ο φόρος ταξινόμησης βασίζεται στις εκπομπές CO2: τα ποσά κυμαίνονται από 3,3% έως 50%. Ο φόρος μειώνεται σε τέσσερα στάδια, μεταξύ 2016 και 2019, για τα αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 κάτω των 141g / km ή λιγότερο.
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας βασίζονται στις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2001 (συνολική μάζα μέχρι 2.500 kg) ή την 1η Ιανουαρίου 2002 (συνολική μάζα άνω των 2.500 kg) αντίστοιχα και για φορτηγά ταξινομημένα από την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι τιμές κυμαίνονται από 106,21 ευρώ σε € 654,44.
Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα καύσιμα οδικής κυκλοφορίας εξαρτώνται από το ενεργειακό περιεχόμενο και τις εκπομπές CO2 του καυσίμου.
ΕΛΛΑΔΑ Ο φόρος ταξινόμησης βασίζεται στις εκπομπές CO2. Ο συντελεστής εκπομπών CO2 κυμαίνεται από 0,95 – για τα οχήματα που εκπέμπουν μέχρι 100g / km – έως 2,00 για τα οχήματα που εκπέμπουν περισσότερα από 250g / km.
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν μετά τις 31 Οκτωβρίου 2010 βασίζονται στις εκπομπές CO2. Τα ποσά κυμαίνονται από € 0,90 ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου CO2 (91-100g / km) έως € 3,72 ανά γραμμάριο (251g / km ή περισσότερο).
Τα αυτοκίνητα με εκπομπές μέχρι 90g / km εξαιρούνται.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2001 βασίζονται στις εκπομπές CO2. Για τα στάνταρ αυτοκίνητα οι τιμές κυμαίνονται από £ 0 (έως 100g / km) έως £ 535 (πάνω από 255g / km). Επιπλέον, ένας συντελεστής ταξινόμησης πρώτου έτους ισχύει από την 1η Απριλίου 2010. Τα ποσά κυμαίνονται από £ 10 (από 1 έως 50g / km) έως £ 2.000 (περισσότερα από 255g CO2 / km). Τα αυτοκίνητα εναλλακτικών καυσίμων λαμβάνουν έκπτωση 10 £ στα ποσά που πληρώνονται.
Η φορολογική υποχρέωση των ιδιωτικών αυτοκινήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 (g / km) του αυτοκινήτου και τον τύπο του καυσίμου.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ Τα τέλη ταξινόμησης βασίζονται στις εκπομπές CO2. Τα ποσά κυμαίνονται από 14% για τα αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 μέχρι 80g / km, έως 36% για τα αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 226 g / km ή περισσότερο.
Ο ΦΠΑ εκπίπτει για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 με εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 156g / km και τα οποία κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 60%) χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς.
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2008 βασίζονται στις εκπομπές CO2. Τα ποσά ποικίλλουν από € 120 (0g / km) έως € 2.350 (226g / km και άνω).
ΙΣΠΑΝΙΑ Ο ειδικός φόρος (IEDMT, Impedo Especialsobre Determinados Medios de Transporte) που εφαρμόζεται κατά την πρώτη ταξινόμηση βασίζεται στις εκπομπές CO2. Τα ποσά κυμαίνονται από 4,75% (121-159g / km) έως 14,75% (200g / km και περισσότερο). Από το 2016, μια έκπτωση στον φόρο εταιρικών αυτοκινήτων ισχύει για τα οχήματα Euro 6, που εκπέμπουν λιγότερο από 120g CO2 / km, καθώς και για τα αυτοκίνητα με εναλλακτικούς κινητήρες.
ΙΤΑΛΙΑ Δεν υφίσταται
ΚΡΟΑΤΙΑ Η πρώτη ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου υπόκειται στην καταβολή ειδικού φόρου βάσει της τιμής αγοράς, των εκπομπών CO2 και του τύπου καυσίμου
ΚΥΠΡΟΣ Τα τέλη ταξινόμησης και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας βασίζονται στις εκπομπές CO2
ΛΕΤΟΝΙΑ Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει των εκπομπών CO2. Τα ποσά κυμαίνονται από € 12 (51-95g / km) έως 756 € (πάνω από 350g / km).
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Δεν υφίσταται
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2001 βασίζονται στις εκπομπές CO2. Οι φορολογικοί συντελεστές υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CO2 σε g / km με 0,9 για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και με 0,6 για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα αντίστοιχα και με ένα εκθετικό παράγοντα (0,5 κάτω από 90g / km και αυξημένο κατά 0,1 για κάθε επιπλέον 10g CO2 / km).
ΜΑΛΤΑ Ο φόρος ταξινόμησης υπολογίζεται ως εξής: Το άθροισμα ενός ποσοστού (ανάλογα με τις εκπομπές CO2) πολλαπλασιαζόμενο με τις εκπομπές CO2 (σε g / km) επί την τιμή ταξινόμησης (RV) του οχήματος, συν την αναφερόμενη ποσοστιαία τιμή, πολλαπλασιαζόμενη με το μήκος (σε mm) επί την τιμή ταξινόμησης (RV) του οχήματος.
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας βασίζονται στις εκπομπές CO2 και την ηλικία του οχήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών, ο φόρος εξαρτάται μόνο από τις εκπομπές CO2 και κυμαίνεται από € 100 για ένα αυτοκίνητο που εκπέμπει έως 100g / km, έως € 180 για ένα αυτοκίνητο που εκπέμπει μεταξύ 150g / km και 180 g / km.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ Ο φόρος ταξινόμησης (Belasting Personenauto’s Motorrijwielen ή BPM) υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές CO2. Οι τιμές κυμαίνονται από € 2 (μεταξύ 1 και 73g CO2 / km) έως € 458 (για 163g CO2 / km και περισσότερο). Τα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές CO2 εξαιρούνται.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, μια σταθερή επιβάρυνση BPM ύψους € 356 ισχύει για όλα τα νέα πωλούμενα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν εκπομπές CO2 1g / km ή περισσότερο. Επιπλέον, ένα πρόσθετο τέλος πετρελαίου ισχύει για οχήματα με εκπομπές CO2 άνω των 63g / km (87,38 € το 2018).
Από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα ποσοστά των τελών κυκλοφορίας (ACT) καθορίζονται με βάση τις εκπομπές CO2, το ακαθάριστο βάρος οχημάτων, τον τύπο καυσίμου και την περιοχή (επαρχία).
Ο φόρος εταιρικών αυτοκινήτων βασίζεται στις εκπομπές CO2 (εάν η ιδιωτική χρήση υπερβαίνει τα 500 χλμ. ετησίως). Τα ποσά κυμαίνονται από το 4% της αξίας καταλόγου του οχήματος (για τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν 0g CO2 / km) μέχρι 22% (για όλα τα άλλα αυτοκίνητα).
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Δεν υπολογίζεται επί των εκπομπών CO2, αλλά ο φόρος ταξινόμησης βασίζεται στις κατηγορίες προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπών της ΕΕ
ΠΟΛΩΝΙΑ Δεν υφίσταται
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ο φόρος ταξινόμησης βασίζεται στην δυναμικότητα του κινητήρα και στις εκπομπές CO2. Τα ποσοστά υπολογίζονται ως εξής:
• Χαμηλότερα ποσοστά: Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που εκπέμπουν λιγότερο από τα 100g / km πληρώνουν € [(4,18 x CO2) – 386,00]. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που εκπέμπουν λιγότερο από 80g / km πληρώνουν € [(5.22 x CO2) – 396.88]
• Υψηλότερα ποσοστά: Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που εκπέμπουν περισσότερο από 195g CO / km πληρώνουν € [(185,91 x CO2) – 30,183,74]. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που εκπέμπουν περισσότερο από 160g πληρώνουν [(242,65 x CO2) – 30,235.96].
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2007 βασίζονται στις εκπομπές CO2 και τον κυβισμό.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ένα πρόγραμμα τριετούς ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων ξεκίνησε τον Μάιο του 2017. Περιλαμβάνει πρόγραμμα απόσυρσης και κίνητρα ως εξής:
• Ένα μπόνους απόσυρσης ύψους 1.500 ευρώ χορηγείται για τη διάλυση οχήματος άνω των οκτώ ετών και για την απόκτηση νέου οχήματος με εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 130g / km.
• Επιχορηγήσεις απόσυρσης € 1.500 καθώς και ένα οικολογικό επίδομα € 250 (συνολικά € 1.750) χορηγούνται για τη διάλυση οχήματος άνω των οκτώ ετών και για την απόκτηση νέου οχήματος με εκπομπές CO2 κάτω των 98g / km.
• Παρέχεται επιδότηση ύψους € 10.000 για την αγορά ενός νέου καθαρού ηλεκτρικού οχήματος, στο οποίο μπορούν να προστεθούν 1.500 € για τη διάλυση οχήματος άνω των οκτώ ετών.
• Για την αγορά νέου υβριδικού οχήματος χορηγείται επιδότηση ύψους 4.500 ευρώ.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ Δεν υφίστανται φόροι για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά τα τέλη για χρήση συγκεκριμένων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων και ταχείας κυκλοφορίας βασίζονται σε κατηγορίες εκπομπών Euro.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ο φόρος ταξινόμησης βασίζεται στην τιμή του αυτοκινήτου και τις εκπομπές CO2. Τα ποσά κυμαίνονται από 0,5% (βενζίνη) και 1% (ντίζελ) αντίστοιχα, για τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν μέχρι 110g CO2 / km, έως 28% (βενζίνη) και 31% (diesel) αντίστοιχα, για τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν περισσότερο από 250g CO2 / km.
ΣΟΥΗΔΙΑ Ένα νέο σύστημα bonus-malus για κίνητρα και φορολόγηση των ελαφρών οχημάτων (αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά / λεωφορεία) εισήχθη από την 1η Ιουλίου 2018. Το νέο όχημα που ταξινομείται λαμβάνει μπόνους έως και 60.000 SEK, ανάλογα με τις εκπομπές CO2.
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας βασίζονται στις εκπομπές CO2 τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τα φορτηγά. Βάσει του νέου αυτού συστήματος τα νέα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά / λεωφορεία, που ταξινομούνται από την 1η Ιουλίου 2018, καταβάλλουν υψηλότερο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας (malus) τα τρία πρώτα χρόνια με βάση τις εκπομπές CO2.
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεν βασίζεται στις εκπομπές CO2, αλλά επιβάλλεται πρόσθετο τέλος, πέραν του φόρου ταξινόμησης, για οχήματα που δεν πληρούν τουλάχιστον το Euro 3 πρότυπο εκπομπών

Πηγή: Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

Προηγούμενο άρθροMitsubishi Outlander PHEV: Πέντε χρόνια στην αιχμή της εξέλιξης
Επόμενο άρθροMobility as a Service (MaaS): Στα 1759,8 δισ. δολάρια μέχρι το 2028