Με αφορμή την COP27 επτά φορείς οδικών μεταφορών υπέγραψαν κοινή δήλωση δέσμευσης στην μελλοντική κινητικότητα.

«Ο τομέας των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για την κινητικότητα και επενδύει χρόνο και προσπάθεια στην καινοτομία και την τεχνολογία όταν και όπου αυτά μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, μπορούμε όλοι να εργαστούμε για να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το ITS είναι ο βασικός παράγοντας για αυτήν την αλλαγή», δήλωσε ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος της ERTICO.

Η δήλωση αναφέρει τα εξής:

Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ εξαρτάται από αποτελεσματικά συστήματα και υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών στις οποίες οι δρόμοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Επομένως, οι αποτελεσματικές οδικές μεταφορές, τα οδικά δίκτυα, οι σήραγγες και οι γέφυρες και οι συναφείς υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας ανθρώπων και αγαθών και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Ο οδικός τομέας έχει ήδη καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρηματική συνέχεια. Εμείς, κορυφαίοι οργανισμοί στον κλάδο, συγκεντρωθήκαμε για να επαναλάβουμε τη σταθερή μας δέσμευση να μειώσουμε αποτελεσματικά τις εκπομπές CO2 στο μηδέν έως το 2050, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού.

Πιστεύουμε ότι ΤΩΡΑ είναι η ώρα να ενεργήσουμε ρεαλιστικά, να διασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση και να αγκαλιάσουμε την καινοτομία. Γι’ αυτό χρειάζεται να:

  • Ενστερνιστούμε τη συστημική σκέψη και την απομάκρυνση από τον άνθρακα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις υπηρεσίες που παρέχουμε και χωρίς να υπονομεύσουμε ένα δίκτυο (δρόμοι, σήραγγες και γέφυρες) που εξυπηρετεί όλους τους άλλους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού κινητικότητας και των μαζικών μεταφορών.
  • Επενδύσουμε σε υλικές υποδομές (όπως ελλείποντες συνδέσμους, αναβαθμίσεις δικτύων, υπόγειες μεταφορές και διελεύσεις συνόρων) και ήπια μέτρα (όπως κανονισμούς, ΤΠΕ, πρότυπα και ανταλλαγή πληροφοριών) και να αποκόψουμε τα σημεία συμφόρησης οποιασδήποτε φύσης.
  • Λάβουμε υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες. Οι χώρες και οι πόλεις έχουν διαφορετικά τοπία μεταφορών και ενέργειας με πολύ διαφορετικές προκλήσεις.
  • Αναπτύξουμε επαρκή και στοχευμένα κίνητρα για την ενθάρρυνση της ταχύτερης υιοθέτησης της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας και πρακτικών καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη νέων λύσεων.
  • Βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα μέσω της ευρύτερης χρήσης της ψηφιοποίησης και των ITS.
  • Θεσπίσουμε ένα επαρκές μείγμα ενέργειας και τεχνολογίας και στρατηγικών που να είναι ευέλικτες και να υποστηρίζονται από ευέλικτους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση προς πιο ανθεκτικές και βιώσιμες μεταφορές.
  • Αυξήσουμε την οικονομική στήριξη για την προσαρμογή και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών τόσο στις απειλές που θέτει η κλιματική αλλαγή όσο και στις προσαρμογές που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση.
  • Αναπτύξουμε τη θεσμική ικανότητα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αλλαγής. Όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, νέα επίπεδα ευελιξίας και ρεαλιστικών προσεγγίσεων είναι δυνατά και πρέπει να επιδιωχθούν.

Η δήλωση, υπογράφεται από τους ακόλουθους φορείς:

Προηγούμενο άρθροΑπογοητευτική η COP27 “της υλοποίησης”
Επόμενο άρθροΤαξινομήσεις επαγγελματικών τον Οκτώβριο 2022