Ισοδυναμία αδειών οδήγησης αυτοκινήτου – ελαφράς μοτοσυκλέτας

Με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου για τη Μικροκινητικότητα, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κλάδου Δικύκλων του ΣΕΑΑ, Σωτήρης Χατζίκος, εξηγεί τι σημαίνει η ισοδυναμία αδειών οδήγησης αυτοκινήτου – ελαφράς μοτοσυκλέτας.

Ας δούμε τι πρόβλέπει σχετικά το νομοσχέδιο για τα ΣΒΑΚ και τη Μικροκινητικότητα.

Το Δ΄ Μέρος του Νομοσχεδίου για τη μικροκινητικότητα περιλαμβάνει τα εξής:

Δ1. Μοτοποδήλατα έως 25 km/h

Ορίζεται ότι δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης για την οδήγηση μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 km/h.

Δ2. Ισοδυναμίες μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης

Ισοδυναμίες μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης

 • Η κατηγορία Β, (Αυτοκίνητα) ισχύει και για την οδήγηση οχη­μάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
 • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.
 • Η κατηγορία Β (Αυτοκίνητα) με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121», ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 (Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3), μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
 • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
 • υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων.

Τα οφέλη από την ισοδυναμία

Ο κ. Χατζίκος, αναφέρεται στα οφέλη από την δυνατότητα οδήγησης ελαφράς μοτοσικλέτας από κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Τι ισχύει στην ΕΕ σε σχέση με την ισοδυναμία αδειών οδήγησης Β/Α1

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126 για τις άδειες οδήγησης (άρθρο 6), η εξίσωση της άδειας οδήγησης Β και Α1 επιτρέπει στους κατόχους της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β) να οδηγούν και ελαφριά μοτοσικλέτα μέγιστου κυλινδρισμού 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστης ισχύος 11 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kw/kg.

Ο εθνικός νομοθέτης έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει την εξίσωση χωρίς καμία προϋπόθεση.

Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εφαρμόσει την συγκεκριμένη οδηγία μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, κλπ. Από αυτές:

 • καμία χώρα δεν προβλέπει πρακτικές ή θεωρητικές εξετάσεις
 • τέσσερεις χώρες θέτουν ως προϋπόθεση την πρακτική εκπαίδευση
 • τέσσερεις χώρες θέτουν ηλικιακά όρια, με το υψηλότερο στα 25 έτη
 • πέντε χώρες θέτουν όρια κατοχής της άδειας οδήγησης, με το υψηλότερο στα πέντε έτη.

Ποιος ευθύνεται για τα ατυχήματα που εμπλέκουν μοτοσικλέτα

Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων στην χώρα μας παραμένει υψηλός και ένας σημαντικός αριθμός αυτών εμπλέκει την μοτοσικλέτα. Οι ακαδημαϊκές μελέτες όμως συναινούν πως οι οδηγοί μοτοσικλέτας συνήθως δεν ευθύνονται για τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται.

Η πανευρωπαϊκή μελέτη Maids (2009) ανέδειξε πως οι οδηγοί δικύκλων ευθύνονται μόνο για το 1/3 των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται.

Τα στατιστικά αυτά επιβεβαιώθηκαν το 2018 από τη Safewheelers, μία ακαδημαϊκή μελέτη που εκπόνησαν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επτά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ελληνικού ινστιτούτου βιώσιμη κινητικότητας, δικτύων και μεταφορών. Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει 30 πιθανούς τύπους ατυχημάτων, δείχνει πως στα 2/3 των ατυχημάτων εμπλέκεται και άλλο όχημα και καταλήγει να επιβεβαιώνει την ακαδημαϊκή διαπίστωση πως «σε πολλές περιπτώσεις ο οδηγός δικύκλων δεν ευθύνεται για το ατύχημα».

Ποια είναι η επίδραση της ισοδυναμίας στην οδική ασφάλεια

Καμία από τις χώρες που εφάρμοσαν την ισοδυναμία δεν έχει αναιρέσει το μέτρο ή δεν το έχει τροποποιήσει προς το αυστηρότερο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν δυσμενέστερα τους ασφαλιζόμενους ιδιοκτήτες ελαφρών δικύκλων που τα οδηγούν κάνοντας χρήση της ισοδυναμίας.

Μελέτη της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ισπανίας ανέδειξε ότι οι οδηγοί που οδηγούν ελαφριές μοτοσικλέτες κατέχοντας άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Β) και κάνοντας χρήση της ισοδυναμίας εμπλέκονται σε τρεις φορές λιγότερα ατυχήματα από όσους διαθέτουν μόνο άδεια Α1. Μάλιστα, η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει ευθεία συσχέτιση μεταξύ των ατυχημάτων και της έλλειψης εμπειρίας οδήγησης, όχι μόνο για τη μοτοσυκλέτα αλλά για οποιοδήποτε όχημα. Άρα γίνεται σαφές ότι η ισοδυναμία βελτιώνει την οδική ασφάλεια.

Πώς υποστηρίζει η θέσπιση της ισοδυναμίας την βελτίωση της αστικής κινητικότητας και τη μείωση ρύπων

Το δίκυκλο αποτελεί ασφαλές μέσο αστικής μετακίνησης όλο το χρόνο στην Ελλάδα. Έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελάχιστη επιβάρυνση των οδικών αξόνων. Μάλιστα, δεδομένης της ανάγκης διατήρησης κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας του COVID-19, αποτελεί ιδανικό μέσο για την αστική μετακίνηση.

Τα δίκυκλα ανήκουν στην κατηγορία Α1

Δίκυκλα με μέγιστη χωρητικότητα κυλίνδρου 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστη ισχύ 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kw/kg. Πρόκειται δηλαδή για ελαφρά δίκυκλα τα οποία προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά για χρήση εντός του αστικού ιστού.

Φωτογραφία: Yamaha – YS125

Προηγούμενο άρθροEuropean Car of the Year 2021: Toyota Yaris
Επόμενο άρθροŠkoda OCTAVIA: καλύτερο «Οικογενειακό Αυτοκίνητο»