Ισχυρή απόδοση της Daimler το τρίτο τρίμηνο
Daimler Logo

Ισχυρή επιχειρηματική απόδοση της Daimler AG κατά το τρίτο τρίμηνο, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Παρά τη σημαντικά χαμηλότερη εξέλιξη παραγωγής και πωλήσεων, λόγω έλλειψης ημιαγωγών, τα έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Το EBIT του Ομίλου Daimler αυξήθηκε χάρη στο βελτιωμένο μείγμα προϊόντων, την ποιότητα των εσόδων και τον αυστηρό έλεγχο σταθερού κόστους. Η ζήτηση για όλα τα προϊόντα παραμένει ισχυρή σε όλες τις αγορές, καθώς η πολυτελής μάρκα συνεχίζει την παγκόσμια παραγωγή μόνον αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 25%, στα 577.800 επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα (Γ’ τρίμηνο 2020: 772.700), κυρίως λόγω των παγκόσμιων περιορισμών εφοδιασμού. Τα έσοδα του Ομίλου παρέμειναν στα 40,1 δισ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 40,3 δισ.). Το μερίδιο από διακοπείσες δραστηριότητες ήταν 8,4 δισ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 8,7 δισ.). Το EBIT του Ομίλου ήταν 3.579 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 3.070 εκατ.). Το μερίδιο από διακοπείσες δραστηριότητες ήταν 680 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 559 εκατ.). Το προσαρμοσμένο EBIT, που αντικατοπτρίζει την υποκείμενη δραστηριότητα, ήταν 3.611 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 3.479 εκατ.). Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ήταν 2.573 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 2.158 εκατ.). Το μερίδιο από διακοπείσες δραστηριότητες ήταν 549 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 347 εκατ.).

«Παραμένουμε σε καλή τροχιά επίτευξης των στόχων μας ολόκληρου του έτους, χάρη σε μια πιο εύρωστη δραστηριότητα – με αποτέλεσμα την αύξηση του EBIT παρά το δύσκολο περιβάλλον», δήλωσε ο Harald Wilhelm, Οικονομικός Διευθυντής της Daimler AG. «Ταυτόχρονα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη στρατηγική μας: συνέχιση της παραγωγής ιδιαίτερα ελκυστικών ηλεκτρικών οχημάτων, θέτοντας τις βάσεις για κλιμακούμενη παραγωγή μπαταριών, με προγραμματισμένο μερίδιο στην ACC και μέσω έγκρισης των μετόχων για δημιουργία δύο αποκλειστικών εταιρειών».

Στις 30 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Daimler AG, με έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να διαχωρίσει το πρώην τμήμα Daimler Trucks & Buses, συμπεριλαμβανομένης της συναφούς δραστηριότητας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Daimler Commercial Vehicles). Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Οκτωβρίου 2021, οι μέτοχοι της Daimler AG ενέκριναν την απόσχιση με ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησή τους ως διακοπείσες δραστηριότητες και ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προς διανομή ή πώληση. Τα στοιχεία του Ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις χωρίστηκαν σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα των διακοπεισών εργασιών μετά από φόρους εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή. Τα στοιχεία του προηγούμενου έτους προσαρμόστηκαν ανάλογα.

Επενδύσεις, ελεύθερες ταμειακές ροές και ρευστότητα

Ο αυστηρός έλεγχος του πάγιου κόστους, του κεφαλαίου κίνησης και των επενδύσεων οδήγησε σε άνετο επίπεδο ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της βιομηχανικής δραστηριότητας ανήλθαν στα 2.249 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 5.139 εκατ.), συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αρχικών επενδύσεων σε μελλοντικά προϊόντα. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές της βιομηχανικής δραστηριότητας ανήλθαν στα 2.833 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 5.345 εκατ.). Η καθαρή ρευστότητα της βιομηχανικής δραστηριότητας ανήλθε στα 23,5 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου, έναντι 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2021 και 17,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 1.106 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 1.193 εκατ.). Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν στα 2.212 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 2.126 εκατ.).

Αποτελέσματα τμημάτων

Οι πωλήσεις στο τμήμα Mercedes-Benz Cars & Vans μειώθηκαν κατά 30%, στα 471.400 οχήματα, το τρίτο τρίμηνο (Γ’ τρίμηνο 2020: 673.400). Τα οχήματα πολυτελείας, όπως η Mercedes-Maybach, η Mercedes-AMG, η S-Class και η G-Class, καθώς και η GLE και η GLS, παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη, με ευνοϊκό μείγμα και καθαρές τιμές που συμβάλλουν στη μερική αντιστάθμιση των περιορισμών εφοδιασμού λόγω ημιαγωγών και δυσκολίας πρώτων υλών.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 25,6 δισ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 25,8 δισ.). Το EBIT ανήλθε σε 2.004 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 2.118 εκατ.) και η απόδοση επί των πωλήσεων στο 7,8% (Γ’ τρίμηνο 2020: 8,2%). Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε στα 2.175 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 2.417 εκατ.) με την προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων στο 8,5% (Γ’ τρίμηνο 2020: 9,4%). Οι ταμειακές ροές προ τόκων και φόρων (CFBIT) ανήλθαν στα 3.652 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 4.617 εκατ.). Το προσαρμοσμένο CFBIT ανήλθε στα 4.127 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 4.821 εκατ.). Το προσαρμοσμένο ποσοστό συναλλαγματικής ισοτιμίας (CCR) ήταν 1,9 (Γ’ τρίμηνο 2020: 2,0).

Οι πωλήσεις της Mercedes-Benz Cars μειώθηκαν κατά 32%, στα 383.500 οχήματα, το τρίτο τρίμηνο (Γ’ τρίμηνο 2020: 566.600). Η παρουσίαση τεσσάρων νέων ηλεκτρικών προτύπων και οχημάτων στο IAA του Μονάχου υπογράμμισε την αδιάκοπη εστίαση της μάρκας στην πολυτέλεια και την τεχνολογία στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων. Οι πωλήσεις της Mercedes-Benz Vans μειώθηκαν κατά 18%, στα 88.000 οχήματα (Γ’ τρίμηνο 2020: 106.900). Στην κατηγορία Βαν, η Mercedes-Benz παρουσίασε τα νέα Citan και eCitan, λάνσαρε μια νέα μπαταρία για το eVito Tourer και ξεκίνησε τις πωλήσεις του Sprinter 4×4.

Για την Daimler Trucks & Buses, το τρίτο τρίμηνο ήταν εξίσου δύσκολο. Οι δραστηριότητες και οι οικονομικές επιδόσεις του τμήματος επηρεάστηκαν από περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως ελλείψεις ημιαγωγών, που επηρεάζουν ιδιαίτερα το τμήμα βαρέως τύπου. Το τμήμα παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 7%, στα 106.400 οχήματα, το τρίτο τρίμηνο (Γ’ τρίμηνο 2020: 99.300). Τα έσοδα ανήλθαν στα 8,9 δισ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 9,2 δισ.). Το EBIT ανήλθε στα 482 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 541 εκατ.) και η απόδοση επί των πωλήσεων στο 5,4% (Γ’ τρίμηνο 2020: 5,9%). Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε στα 489 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 603 εκατ.) και η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων στο 5,5% (Γ’ τρίμηνο 2020: 6,5%). Οι ταμειακές ροές προ φόρων και τόκων (CFBIT) εμφάνισαν εκροές 576 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: εισροές 1.142 εκατ.). Το προσαρμοσμένο CFBIT εμφάνισε εκροές 527 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: εισροές 1.142 εκατ.). Το προσαρμοσμένο ποσοστό συναλλαγματικής ισοτιμίας (CCR) ήταν μείον 1,1 (Γ’ τρίμηνο 2020: 1,9).

Οι πωλήσεις της Daimler Trucks αυξήθηκαν κατά 8%, στα 101.700 οχήματα, το τρίτο τρίμηνο (Γ’ τρίμηνο 2020: 94.100). Οι δυσκολίες λόγω πρώτων υλών αντισταθμίστηκαν μερικώς μέσω της αυξημένης καθαρής τιμολόγησης. Οι παραγγελίες της Βόρειας Αμερικής για το 2022 παρουσίασαν ρεκόρ. Η Daimler Buses πούλησε 4.700 οχήματα, καταγράφοντας μείωση 8% (Γ’ τρίμηνο 2020: 5.100).

Στην Daimler Mobility, οι νέες δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 22%, στα 14,6 δισ. ευρώ, το τρίτο τρίμηνο (Γ’ τρίμηνο 2020: 18,7 δισ. ευρώ), λόγω μείωσης πωλήσεων που οφείλεται στους ημιαγωγούς. Ο όγκος των συμβολαίων ανήλθε στα 148,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του τριμήνου (τέλος δεύτερου τριμήνου 2021: 150,6 δισεκατομμύρια ευρώ / τέλος 2020: 150,6 δισεκατομμύρια ευρώ). Τα έσοδα ανήλθαν στα 6,9 δισ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 6,9 δισ. ευρώ). Το EBIT του τμήματος ανήλθε στα 943 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 589 εκατ. ευρώ). Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, στο 23,3%, ήταν πολύ υψηλότερη από το 16,2% της προηγούμενης περιόδου. Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε στα 943 εκατ. ευρώ (Γ’ τρίμηνο 2020: 601 εκατ. ευρώ) και η προσαρμοσμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 23,3% (Γ’ τρίμηνο 2020: 16,5%).

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του τμήματος ωφελήθηκαν σημαντικά από το χαμηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης και την ισχυρή πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Η Daimler Mobility επεκτείνει την προσφορά υποστήριξης για πωλήσεις EV, αλλά αυτές παραμένουν στο επίπεδο των οχημάτων ICE.

Προοπτικές για τη Daimler και τα τμήματα

Οι οικονομικές συνθήκες παγκόσμιας ζήτησης αυτοκινήτων μάλλον θα παραμείνουν ευνοϊκές για το υπόλοιπο έτος. Η ακριβής πρόβλεψη εξέλιξης του εφοδιασμού είναι δύσκολη. Η Daimler θεωρεί πως οι καταπονημένες αλυσίδες εφοδιασμού και οι δυσκολίες για βασικά εξαρτήματα θα συνεχίσουν να επιδρούν σημαντικά στην παγκόσμια παραγωγή οχημάτων και το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η Daimler θεωρεί πως το τέταρτο τρίμηνο θα βελτιωθεί η παροχή ημιαγωγών σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, παρά την περιορισμένη διαφάνεια και την υψηλή μεταβλητότητα. Η πρωταρχική διαρθρωτική έλλειψη ημιαγωγών προβλέπεται να παραμείνει προβληματική το 2022, αλλά μάλλον θα βελτιωθεί σε σχέση με το 2021.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις των τμημάτων, η Daimler προβλέπει πως τα ετήσια έσοδα και το EBIT του Ομίλου θα είναι σημαντικά υψηλότερα από του προηγούμενου έτους. Η Daimler θεωρεί πως η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών θα επηρεάσει τις πωλήσεις των Mercedes-Benz Cars και Mercedes-Benz Vans το τέταρτο τρίμηνο. Η Mercedes-Benz Cars προβλέπει ελαφρώς χαμηλότερες πωλήσεις το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Mercedes-Benz Vans προβλέπει οι πωλήσεις του 2021 να είναι στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Μετά την πτώση της ζήτησης το 2020, οι μεγάλες αγορές φορτηγών αναμένεται να ανακάμψουν το 2021, γεγονός που θα ωφελήσει και τις πωλήσεις της Daimler Trucks & Buses. Το τμήμα εξακολουθεί να προβλέπει σημαντική αύξηση πωλήσεων, βάσει κυρίως των προσδοκιών από τις αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Ινδονησίας και της ΕΕ.

Βάσει της απόδοσης εννεάμηνου του έτους και των προαναφερθεισών υποθέσεων, τα τμήματα προβλέπουν τις ακόλουθες προσαρμοσμένες αποδόσεις για το 2021:

  • Mercedes-Benz Cars & Vans: προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων 10 – 12% (αμετάβλητη)
  • Daimler Trucks & Buses: προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων 6 – 8% (αμετάβλητη, εξαιρουμένων των επιπτώσεων της απόσχισης)
  • Daimler Mobility: προσαρμοσμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 20 – 22% (προηγουμένως: 17 – 19%)

Ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του τμήματος Daimler Mobility δεν περιλαμβάνει επιπτώσεις στο EBIT του τμήματος λόγω κατάτμησης τμημάτων της δραστηριότητας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής συναλλαγματικής ισοτιμίας (λόγος ταμειακών ροών προς EBIT) για το τμήμα Mercedes-Benz Cars & Vans αναμένεται πλέον να κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 1,0 το 2021 (προηγουμένως: 0,7 και 0,9). Για την Daimler Trucks & Buses, ο προσαρμοσμένος συντελεστής συναλλαγματικής ισοτιμίας του έτους 2021 πιθανόν να κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 1,0 (αμετάβλητος, εξαιρουμένων των επιπτώσεων της απόσχισης).

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς το 2021, σε επίπεδο ομίλου, αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από του προηγούμενου έτους (προηγουμένως: στα επίπεδα του προηγούμενου έτους). Οι επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, σε επίπεδο ομίλου, αναμένεται να είναι ελαφρώς (προηγουμένως: σημαντικά) πάνω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Η Daimler προβλέπει πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές της βιομηχανικής δραστηριότητας για το 2021, θα κυμαίνονται στο επίπεδο του προηγούμενου έτους, εξαιρουμένων των επιπτώσεων απόσχισης της Trucks & Buses (προηγουμένως: ελαφρώς χαμηλότερα από τα στοιχεία του 2020). Αυτό περιλαμβάνει συμφωνίες πληρωμών του τρίτου τριμήνου 2020, στο πλαίσιο του διακανονισμού με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και τους ενάγοντες εκπροσώπους των καταναλωτών σχετικά με εκπομπές ντίζελ, εξαργυρώσεις λόγω προγράμματος αναδιάρθρωσης, υψηλότερους φόρους έναντι του 2020, καθώς και κόστος που σχετίζεται με την προγραμματισμένη απόσχιση της Daimler Truck.

 

Προηγούμενο άρθροΑξιολογήσεις Ford, Hyundai και Toyota από τον Euro NCAP
Επόμενο άρθροVinfast: Οι παραγγελίες από ΗΠΑ και ΕΕ ξεκινούν το 2022