Η Daimler εξέδωσε το πρώτο πλήρως ψηφιακό oμόλογο με την LBBW, ύψους 25 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη εντελώς ψηφιακή συναλλαγή στη Γερμανία μέσω πλατφόρμας που ισχύει νομικά, χωρίς διαδικασία παράλληλης εκτύπωσης σε χαρτί.

Η ψηφιοποίηση ανοίγει νέους τρόπους συνεργασίας για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Η Daimler και η τράπεζα LBBW μόλις το κατέδειξαν σε ένα πιλοτικό έργο. Σε συνεργασία με την LBBW, η Daimler AG εξέδωσε για πρώτη φορά ένα πλήρως ψηφιακό ομόλογο. Το δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών καταβλήθηκε στις 19 Μαρτίου. Η συναλλαγή διατέθηκε αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας χρηματοδότησης DEBTVISION και αναπτύχθηκε πλήρως ψηφιακά από την LBBW με τη χρήση κατανεμημένης τεχνολογίας καθολικού (DLT) και ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη νομικά ισχύουσα, πλήρως ψηφιοποιημένη συναλλαγή Ομολόγου στη Γερμανία, που διατέθηκε στο εμπόριο μέσω πλατφόρμας και υποβλήθηκε σε επεξεργασία με τη χρήση κατανεμημένης τεχνολογίας καθολικού χωρίς παράλληλη διαδικασία εκτύπωσης σε χαρτί. Η Daimler και η LBBW είχαν ήδη εκδώσει ένα oμόλογο το 2017 χρησιμοποιώντας την κατανεμημένη τεχνολογία καθολικού, της οποίας το blockchain είναι η γνωστότερη εφαρμογή. Ωστόσο, η διαδικασία δανεισμού εκείνη την εποχή χρησιμοποίησε και τον παραδοσιακό τρόπο με φυσική ανταλλαγή εγγράφων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι κανονιστικές απαιτήσεις. Ένα ειδικό πρόγραμμα ανέπτυξε μια επιτυχή λύση για αυτό: Οι δανειακές συμφωνίες μπορούν πλέον να γίνονται βάσει ασφαλών συναλλαγών δεδομένων και να υπογράφονται ψηφιακά με νομική ισχύ. Η targens GmbH, IT θυγατρική της LBBW, υποστήριξε και πάλι την τεχνική εφαρμογή.

“Η τεχνολογία blockchain προσφέρει τη δυνατότητα να καταστούν πιο αποτελεσματικές και διαφανείς οι χρηματοοικονομικές διαδικασίες. Ο χρόνος επεξεργασίας και το κόστος συναλλαγής μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία επιτρέπει την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Ειδικά στον τομέα των συναλλαγών πληρωμών, αλλά και στις συναλλαγές κινητών αξιών, ομολογιακών δανείων και χρηματοδότησης εμπορίου, η τεχνολογία blockchain μπορεί να αποφέρει μεσοπρόθεσμα σημαντικά κέρδη απόδοσης σε ένα ευέλικτο οικοσύστημα”, δήλωσε ο Kurt Schäfer, Επικεφαλής του Treasury της Daimler.

 

Προηγούμενο άρθροFCA: δάνειο 300 εκατ. ευρώ για επενδύσεις από την ΕΤΕπ
Επόμενο άρθροCOVID-19: Η Toyota αναστέλλει την ευρωπαϊκή παραγωγή