Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει βιώσιμα και ασφαλή έργα υποδομής μεταφορών με 72 εκατ. ευρώ, μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Η ΕΕ συνεισφέρει πάνω από 72 εκατ. ευρώ σε 12 έργα που θα συμβάλουν στον στόχο να καταστεί ο τομέας των μεταφορών πιο αποδοτικός περιβαλλοντικά, διευκολύνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα έργα επελέγησαν στο πλαίσιο της κυλιόμενης πρόσκλησης της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), του χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ για τη στήριξη των υποδομών μεταφορών, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να συνδυάζει την ιδιωτική χρηματοδότηση με την υποστήριξη της ΕΕ.

Οκτώ από τα έργα θα αναπτύξουν βασικές υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο για οδικά οχήματα), τροφοδοτώντας άμεσα την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πιο πράσινη ΕΕ. Θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων:

  • 276 σταθμών ταχείας φόρτισης στην Ιταλία
  • 183 σταθμών ταχείας και υπερταχείας φόρτισης στην Πορτογαλία και την Ισπανία
  • Την τοποθέτηση της υποδομής ανεφοδιασμού (ηλεκτρισμού + βιολογικού αερίου) σε 6 αμαξοστάσια λεωφορείων στο Παρίσι (Γαλλία)
  • 2 σταθερών και 1 κινητού σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Πολωνία
  • 8 σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου και 1 ηλεκτρολύτη παραγωγής υδρογόνου καθώς και 58 λεωφορείων κυψελών καυσίμου υδρογόνου στη Γαλλία
  • 1 σκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ιταλία για ανεφοδιασμό LNG σε πλοία

Τα υπόλοιπα τέσσερα έργα επικεντρώνονται στη δεύτερη προτεραιότητα της πρόσκλησης και θα βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της υποστήριξης εγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS). Το ERTMS είναι ένα εναρμονισμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου αμαξοστοιχιών, το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως σε ολόκληρη την ΕΕ, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη διασυνοριακή σιδηροδρομική κυκλοφορία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. Η διατήρηση υποστήριξης της CEF επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος σε 259 οχήματα (335 ενσωματωμένες μονάδες), συμπεριλαμβανομένων:

  • 37 επιβατικών οχημάτων (37 ενσωματωμένες μονάδες) μετασκευασμένων στην Τσεχία
  • 108 φορτηγών οχημάτων (108 ενσωματωμένες μονάδες) αναβαθμισμένων, μετασκευασμένων ή συναρμολογημένων στη Γαλλία
  • 76 επιβατικών οχημάτων (152 ενσωματωμένες μονάδες) συναρμολογημένων στην Ιταλία και
  • 38 φορτηγών οχημάτων (38 ενσωματωμένες μονάδες) μετασκευασμένων στη Σλοβενία.

Τα έργα επελέγησαν προς χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που κοινοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2019 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με πολλαπλές ημερομηνίες λήξης. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων που συνδυάζονται με χρηματοδότηση από τους εταίρους υλοποίησης (μέσω δανείου, χρέους, ιδίων κεφαλαίων ή οποιασδήποτε άλλης εξοφλητέας μορφής στήριξης). Αυτά είναι τα αποτελέσματα της τέταρτης καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι τρεις προηγούμενες διέθεσαν συνολικά περίπου 193 εκατομμύρια ευρώ σε 25 έργα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα των μεταφορών – CEF Transport, 23,4 δισ. ευρώ διατέθηκαν για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2014-2020 για τη συγχρηματοδότηση έργων TEN-T (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το 2014, έχουν δρομολογηθεί έξι περίοδοι προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων έργων προς στήριξη 942 έργων συνολικού ποσού 23 δισ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών.

Προηγούμενο άρθροBMW – Ford – Volta επενδύουν στην Solid Power
Επόμενο άρθροH ALD θα εξαγοράσει την Bansabadell Renting

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here