Το Α’ εξάμηνο του 2019 συνεχίσθηκε η αναπτυξιακή πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου Autohellas, με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου να φτάνει τα ευρώ 259 εκατ. ευρώ, έναντι 227 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 13.9%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) διαμορφώνονται στα 68.5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 12.7% παρά το γεγονός ότι το Α΄ εξάμηνο κάθε έτους παραμένει εποχικά πιο αδύναμο σε επίπεδο δραστηριότητας.

Αυξητική ήταν η πορεία και στα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ), τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 21 εκατ. έναντι κερδών 19 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,6%. Παράλληλα, τα αποτελέσματα μετά από τους φόρους (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη 18 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 13,8 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 30%.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/06/2019, μετά και την καταβολή μερίσματος 18 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018, έφτασαν τα 250 εκατ. ευρώ έναντι 227 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους 106 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό στόλο του Ομίλου να έχει αυξηθεί κατά 2.400 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/6/2018, ανερχόμενος σε 46.700 οχήματα συνολικά.

Η κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σημείωσε συνολικά αύξηση 6,2%. Ειδικότερα, οι μακροχρόνιες μισθώσεις, στο πλαίσιο της σταδιακής ανάκαμψης της εσωτερικής αγοράς στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες του εξωτερικού, παρουσίασαν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σημείωσαν σχετική επιβράδυνση, επηρεαζόμενες και από την πορεία των αεροπορικών αφίξεων που ήταν οριακά θετική στη χώρα μας. Η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ως παρεπόμενη δραστηριότητα των μισθώσεων, ήταν ενισχυμένη κατά 19,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών, με την ανάκαμψη της αγοράς, συνεισέφερε συνολικά 147 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του Ομίλου από τα 124 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, συμβάλλοντας σημαντικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα του -ασθενούς λόγω εποχικότητας- Α΄ εξαμήνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, Ευτύχιος Βασιλάκης, δήλωσε: “Η λειτουργία των τριών πυλώνων παραγωγής εργασιών και κερδοφορίας έχει πλέον ωριμάσει. Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις, Λειτουργικές Μακροχρόνιες Μισθώσεις και Εμπορία Αυτοκίνητου λειτουργούν συμπληρωματικά στη διαμόρφωση των πωλήσεων, αλλά και στη σταθερότητα της κερδοφορίας μας, αφού ακολουθούν διαφορετικούς χρονικούς κύκλους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για προϊοντική εξέλιξη, μεγιστοποίηση συνεργειών και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, ώστε να πορευτούμε  αναπτυξιακά σε ένα περιβάλλον σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά και εντεινόμενου ανταγωνισμού”.

Να σημειωθεί ότι η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. στον Όμιλο, επηρέασε τον κύκλο εργασιών κατά το Α’ εξάμηνο μόνο κατά 2 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 2019.

Τέλος, η εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16, επηρέασε κατά 13 εκατ. ευρώ το Πάγιο Ενεργητικό και αντίστοιχα τις Υποχρεώσεις του Ομίλου και κατά 80 χιλ. ευρώ το αποτέλεσμα της περιόδου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here