Στο Βαρόμετρο Στόλου και Κινητικότητας 2024 της Arval, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, συμμετείχαν πάνω από 8.600 αρμόδιοι λήψης αποφάσεων εταιρειών και συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 30 χώρες, μεταξύ των οπίων και η Ελλάδα.

Το Παρατηρητήριο Κινητικότητας (Mobility Observatory) της Arval, εξειδικευμένο στην καταγραφή και πρόβλεψη τάσεων εταιρικής κινητικότητας, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τελευταίου βαρόμετρου, μοναδικής διεθνούς έρευνας ως προς το εύρος και τα επίκαιρα θέματα.

Το Βαρόμετρο Στόλου και Κινητικότητας 2024 καταδεικνύει τα εξής:

• οι εταιρείες έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον του στόλου,
• η δυναμική της ηλεκτροκίνησης συνεχίζεται,
• το ενδιαφέρον για εφαρμογή λύσεων κινητικότητας είναι αυξημένο,
• προβλέπεται αύξηση στη χρήση δεδομένων συνδεδεμένων οχημάτων.

Φέτος, το ετήσιο Βαρόμετρο Στόλου & Κινητικότητας παρουσιάζει έξι βασικά θέματα. Τα ευρήματά του συγκρίνουν τις τάσεις των 30 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που συμμετείχαν στην έρευνα.

  1. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότερες εταιρείες έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον των στόλων τους

Το 91% των εταιρειών προβλέπει ότι οι στόλοι τους θα παραμείνουν σταθεροί ή θα αναπτυχθούν την επόμενη τριετία: παρά τις συνεχιζόμενες ασάφειες στην γεωπολιτική, την οικονομία και την αυτοκινητοβιομηχανία, οι περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως παραμένουν αισιόδοξες για το μέλλον των στόλων οχημάτων τους. Ο κύριος παράγοντας επέκτασης στόλου εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη της επιχείρησής τους (73%) και έπεται το ανθρώπινο δυναμικό (44%). Αυτό ενισχύει την άποψη αύξησης του στόλου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για σαφές μήνυμα πως η διατήρηση ταλέντων και η ελκυστικότητα της εταιρείας βαρύνουν ιδιαιτέρως στις αποφάσεις στόλου και κινητικότητας.

Μεταξύ ανθεκτικότητας και αισιοδοξίας, οι υπεύθυνοι στόλου έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις την επόμενη τριετία. Ενώ αρχικά το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στην ηλεκτροκίνηση του στόλου (το 35% των ερωτηθέντων το ανέφεραν στις 3 κορυφαίες προκλήσεις), παρατηρείται πλέον σημαντική αύξηση των θεμάτων που σχετίζονται με το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (30% στις 3 κορυφαίες προκλήσεις, αύξηση 4 μονάδων έναντι του 2023). Αυτό ίσως εξηγεί την επιθυμία των εταιρειών για περαιτέρω αύξηση της χρήσης συνδεδεμένων οχημάτων ή μεταχειρισμένων οχημάτων στους στόλους τους (με το 43% των εταιρειών να δηλώνουν ότι διαθέτουν μεταχειρισμένα οχήματα στον στόλο τους). Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση της επιθυμίας υπεύθυνης οδήγησης εργαζομένων (29% στις 3 κορυφαίες προκλήσεις, έναντι 21% το 2023) – που συνδέεται με την όλο και μεγαλύτερη εστίαση στις πολιτικές για τον άνθρωπο και τη βιωσιμότητα που παρατηρούνται σε άλλους τομείς του βαρόμετρου, καθώς και τις ανάλογες επιπτώσεις κόστους.

  1. Το fullservice leasing θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το fullservice leasing θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του τροχιά και το 36% των εταιρειών παγκοσμίως εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ή αύξησης της χρήσης του την επόμενη τριετία. Αυτή η τάση παρατηρείται ιδιαιτέρως στις εταιρείες μεσαίου μεγέθους, αντανακλώντας μεταστροφή των πρακτικών διαχείρισης στόλου σε λύσεις leasing. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το full-service leasing συνιστά κύρια μέθοδο χρηματοδότησης για περισσότερες από 1 στις 4 εταιρείες (26%). Στην Ευρώπη, το ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο, στο 29%.

3. Η δυναμική ηλεκτροκίνησης στόλων συνεχίζεται, οδηγούμενη από λόγους που σχετίζονται με το CSR

Το 70 % των εταιρειών έχουν ήδη υιοθετήσει ή σκέφτονται να υιοθετήσουν τουλάχιστον μία από τις τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων στον στόλο επιβατικών αυτοκινήτων τους, εντός της επόμενης 3ετίας.

Οι κύριοι λόγοι εξηλεκτρισμού επιβάλλονται κυρίως από περιβαλλοντικές και βιώσιμες πολιτικές, όπως ο μικρότερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος (38%), η πολιτική CSR (27%), η συμμόρφωση με τις Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών (24%) ή η πρόβλεψη μελλοντικών περιορισμών (21). %) – οι δύο τελευταίοι παρουσιάζουν άνοδο φέτος.

Εξετάζοντας το μείγμα οχημάτων για το μέλλον, οι fleet managers εκτιμούν ότι το 35% του στόλου επιβατικών αυτοκινήτων τους θα είναι ηλεκτροκίνητο (PHEV, HEV, BEV) σε 3 χρόνια από σήμερα.

  1. Τα BEV προβλέπεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, με θέματα φόρτισης, κόστους και ποικιλίας μοντέλων

Το 36% των εταιρειών έχουν ήδη υιοθετήσει ή σκέφτονται να υιοθετήσουν BEV στον στόλο επιβατικών αυτοκινήτων τους τα επόμενα 3 χρόνια. Αν εξετάσουμε την Ευρώπη, όπου η μετάβαση ξεκίνησε νωρίτερα σε σύγκριση με άλλες περιοχές, τα BEV ανέρχονται στο 42%, στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες τεχνολογίες (43% PHEV, 42% HEV).

Η τρέχουσα και η μελλοντική υιοθέτησή τους έχουν αυξητική τάση από το 2022, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ευρώπη, ενώ τα PHEV και HEV παρουσίασαν μεγάλη αύξηση μεταξύ 2022-2023, αλλά παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο ή και μειώθηκαν μεταξύ 2023-2024 – επιβεβαιώνοντας τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης των BEV.

Τα μεγάλα εμπόδια των εταιρειών που δεν σκέφτονται να υιοθετήσουν BEV μέχρι σήμερα είναι η έλλειψη υποδομής φόρτισης, οι υψηλότερες τιμές αγοράς και η περιορισμένη γκάμα μοντέλων. Η έλλειψη σημείων φόρτισης αναφέρεται από το 70% των ερωτηθέντων, είτε πρόκειται για δημόσια σημεία φόρτισης (35%), είτε για τις εγκαταστάσεις εταιρειών (31%) ή για τα σπίτια εργαζομένων (29%).

  1. Οι λύσεις εταιρικής κινητικότητας υιοθετούνται όλο και περισσότερο συμπληρωματικά των εταιρικών αυτοκινήτων, λόγω αυξημένων αναγκών του Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι λύσεις εταιρικής κινητικότητας κερδίζουν έδαφος ως συμπληρωματικές των εταιρικών αυτοκινήτων, λόγω των αυξημένων αναγκών του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 75% των εταιρειών παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει τουλάχιστον μία λύση κινητικότητας και οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους ηγούνται της τάσης φέτος και πλησιάζουν τις μεγάλες εταιρείες. Μεταξύ των λύσεων κινητικότητας που έχουν υιοθετηθεί ή πρόκειται να υιοθετηθούν την επόμενη 3ετία, οι πιο δημοφιλείς είναι: leasing ποδηλάτων (29%), βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη ενοικίαση οχημάτων (27%) και διαμοιρασμός εταιρικού αυτοκινήτου (23%).

Η υιοθέτηση αυτών των λύσεων οφείλεται όλο και περισσότερο στις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού (41%), όπως η πρόσληψη και διατήρηση ταλέντων, που στρέφεται σε πολιτικές κινητικότητας με επίκεντρο τους εργαζόμενους. Παρόλο που οι λύσεις κινητικότητας αυξάνονται, μόνο το 16% των εταιρειών έχουν αλλάξει ή σκέφτονται να αλλάξουν την πολιτική κινητικότητας στόλου τους έναντι της ανάπτυξης της κατ’ οίκον εργασίας. Συνολικά, αυτές οι λύσεις εξακολουθούν να θεωρούνται συμπληρωματικές του στόλου της εταιρείας και η πιθανότητα αντικατάστασης του συνόλου ή μέρους του στόλου με λύσεις κινητικότητας παραμένει πολύ μικρή.

  1. Παράδοξο συνδεδεμένων αυτοκινήτων: μεγάλος αριθμός συνδεδεμένων αυτοκινήτων παγκοσμίως, αλλά περιορισμένη χρήση δεδομένων τηλεματικής

Υπάρχει σημαντικό πλήθος συνδεδεμένων αυτοκινήτων παγκοσμίως και μία στις τέσσερις εταιρείες υιοθετεί εργαλεία τηλεματικής, με σημαντικές γεωγραφικές διαφορές.

Στην νέα ερώτηση που προστέθηκε φέτος φαίνεται ότι το 61% των εταιρειών που διαθέτουν συνδεδεμένα οχήματα χρησιμοποιούν ήδη ή σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα οχήματος μέσω πλατφόρμας τηλεματικής την επόμενη 3ετία. Αυτό δείχνει ότι οι υπεύθυνοι στόλου κατανοούν τα πιθανά οφέλη των δεδομένων τηλεματικής (στην ηλεκτροκίνηση στόλου, την ασφάλεια των οδηγών και τον έλεγχο κόστους), αλλά η εφαρμογή στην πράξη παραμένει εκκρεμής. Σήμερα, παρατηρείται μεγάλο χάσμα μεταξύ εξοπλισμού και χρήσης δεδομένων: καθώς μόνο το 16% των εξοπλισμένων εταιρειών χρησιμοποιούν τα δεδομένα που προέρχονται από πλατφόρμα τηλεματικής.

«Το Βαρόμετρο Στόλου και Κινητικότητας προσφέρει μια μοναδική προοπτική σε 30 χώρες και 5 ηπείρους. Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν την όρεξη εταιρειών όλων των μεγεθών να αναπτύξουν τους στόλους τους με συνεχή δυναμική στην ηλεκτροκίνηση και αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις κινητικότητας», δήλωσε ο Bart Beckers, Αναπληρωτής CEO and Chief Commercial Officer της Arval.

«Το Βαρόμετρο Στόλου και Κινητικότητας παρέχει ολοκληρωμένη άποψη του εξελισσόμενου τοπίου στόλου. Χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς ώστε να λαμβάνονται στρατηγικές, τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του fleet management και της παγκόσμιας κινητικότητας», δήλωσε ο David Madrigal, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Commercial Officer της Element Fleet Management.

Τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου Στόλου και Κινητικότητας 2024 δείχνουν την ανθεκτικότητα των στόλων στο ταραχώδες περιβάλλον στις 30 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα και σε όλα τα μεγέθη εταιρειών. Συγχρόνως, επισημαίνεται η αυξανόμενη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού και της εταιρικής υπευθυνότητας στη διεύρυνση της προσφοράς λύσεων στόλου και κινητικότητας στο ευρύτερο μέρος του προσωπικού, καθιστώντας σαφές ότι η διατήρηση ταλέντων και οι λύσεις βιώσιμης κινητικότητας είναι καθοριστικές για τις εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηλεκτροκίνηση, η χρήση δεδομένων συνδεδεμένων αυτοκινήτων ή η προσαρμογή των πολιτικών κινητικότητας είναι οι τάσεις που θα διαμορφώσουν το προσεχές μέλλον», δήλωσε η Oana Duma, Επικεφαλής του Arval Mobility Observatory.

Οι τάσεις που παρατηρούνται στο Βαρόμετρο επιτρέπουν σε όλους τους εμπλεκόμενους του στόλου και κινητικότητας να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική και την εξέλιξη του οικοσυστήματός τους και να λάβουν σωστές αποφάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την πλήρη έκθεση, στο τέλος του άρθρου.

Μεθοδολογία

Για αυτήν την ανεξάρτητη έρευνα, 8.605 συνεντεύξεις με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 21 Αυγούστου και 13 Νοεμβρίου 2023 σε 30 χώρες από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών αγοράς, Ipsos. Οι συμμετέχοντες απάντησαν στην έρευνα με πλήρη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά.

Το πεδίο εφαρμογής του Βαρόμετρου καλύπτει 30 χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ελβετία, Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Νέα Ζηλανδία , Αυστραλία, Μεξικό, Καναδάς, Βόρεια Αμερική, Τουρκία, Μαρόκο, Χιλή, Περού και Βραζιλία. Οι εταιρείες στο πεδίο εφαρμογής διαχειρίζονταν τουλάχιστον ένα όχημα.

Η κατανομή των ερωτηθέντων ήταν η εξής:

Το 33 % ήταν εταιρείες με λιγότερους από 10 εργαζόμενους
Το 20% ήταν εταιρείες με 10 έως 99 εργαζόμενους
Το 27% ήταν εταιρείες με 100 έως 249/499/999 εργαζόμενους (αναλόγως αγοράς)
Το 20% ήταν εταιρείες με 250/500/1000 εργαζόμενους ή περισσότερους (αναλόγως αγοράς)


* Οι Εναλλακτικές Τεχνολογίες Καυσίμου που εξετάζει το Βαρόμετρο είναι (1) για επιβατικά αυτοκίνητα – υβριδικά οχήματα (HEV), plug-in υβριδικά (PHEV) και ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (BEV) και (2) για LCV – ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (BEV) και κυψελών καυσίμου υδρογόνου

** Οι λύσεις κινητικότητας που χρησιμοποιεί το Βαρόμετρο είναι: Διαμοιρασμός εταιρικού αυτοκινήτου, Ride Sharing, Διαμοιρασμός δίτροχου / leasing ποδηλάτου (ή άλλου δίτροχου), Δημόσια συγκοινωνία, Προϋπολογισμός κινητικότητας, Εφαρμογή που παρέχεται από την εταιρεία για κράτηση λύσεων κινητικότητας, Ιδιωτικό leasing ή Αντιστάθμιση αποδοχών, Βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη ενοικίαση οχήματος, Αυτοκίνητο ή Επίδομα.

Φωτογραφία: Arval

Προηγούμενο άρθροFord – Allego: υπερταχεία φόρτιση στις αντιπροσωπείες
Επόμενο άρθροΟ Φίλιππος VI στο εργοστάσιο μπαταρίας της SEAT S.A.