Ανοίγοντας το δρόμο για τις μεταφορές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα: Η ACEA καθορίζει ένα σχέδιο 10 σημείων στην αυτοκινητοβιομηχανία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, προβλέποντας τη συρρίκνωση της αγοράς.

Tα μέλη της ACEA δεσμεύονται πλήρως να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2025 και το 2030, αλλά ο κλάδος χρειάζεται ασφάλεια δικαίου καθώς προχωρά προς ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ως το 2050. Για το σκοπό αυτό, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να παρέχει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τις μελλοντικές επενδύσεις.

Προβλέποντας την πρώτη κάμψη στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ σε επτά χρόνια φέτος, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) σκιαγράφησε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ, καθώς ξεκινά τη μετάβαση στις μεταφορές με ουδέτερο άνθρακα.

“Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες αλλαγής για τον τομέα μας είναι η ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων”, δήλωσε ο Michael Manley, Πρόεδρος της ACEA και Διευθύνων Σύμβουλος της Fiat Chrysler Automobiles (FCA). “Τα καλά νέα είναι ότι οι οδικές μεταφορές με ουδέτερο άνθρακα είναι δυνατές και μαζί – με μια ολιστική προσέγγιση – μπορούμε να τις επιτύχουμε μέχρι το 2050. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά κατά τις επόμενες δεκαετίες”.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες χθες το απόγευμα (22 Ιανουαρίου), ο κ. Manley παρουσίασε το Σχέδιο 10 σημείων της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), στο οποίο οι 16 μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναφέρουν πώς οι εκπομπές CO2 μπορούν να μειωθούν περαιτέρω με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο κ. Manley δήώσε τα εξής: “Πρώτον, πιστεύουμε στην επιλογή για όλους. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων παραμένοντας τεχνολογικά ουδέτεροι  – με άλλα λόγια, χωρίς να επιβάλλουν ειδικές τεχνολογίες ή να απαγορεύουν τα οχήματα που μπορούν ακόμα να μειώσουν τις εκπομπές CO2”.

Επιπλέον, ένα πυκνό δίκτυο σημείων φόρτισης και σταθμών ανανεώσιμης αναπλήρωσης – κατάλληλο για αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα – πρέπει να αναπτυχθεί επειγόντως σε όλη την ΕΕ για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών οχημάτων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δυνατές συνθήκες για την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα, σύμφωνα με τον κλάδο.

Οι νέες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών είναι δαπανηρές και θα παραμείνουν έτσι στο ορατό μέλλον. Για να διασφαλιστεί ότι οι υψηλότερες τιμές δεν επιβραδύνουν την ανανέωση του στόλου, η ACEA ζητεί επίσης συνεπή και οικονομικά βιώσιμα συστήματα παροχής κινήτρων στους χρήστες τόσο των αυτοκινήτων όσο και των επαγγελματικών οχημάτων.

“Πάνω απ ‘όλα, πιστεύουμε ότι οι οδικές μεταφορές και η κινητικότητα πρέπει να παραμείνουν προσιτές για όλους, ανεξάρτητα από το πού ζουν στην Ευρώπη ή τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν. Ομοίως, η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του κλάδου μας”.

“Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό καθώς πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μια συρρικνούμενη αγορά”, προειδοποίησε ο Michael Manley. Πράγματι, η ACEA προβλέπει ότι μετά από έξι συναπτά έτη ανάπτυξης, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ θα μειωθούν κατά 2% το 2020.

“Την ίδια στιγμή που ο κλάδος μας επεκτείνει μαζικά τις επενδύσεις σε οχήματα με μηδενικές εκπομπές, η αγορά αναμένεται να συρρικνωθεί – όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως – έτσι η μετάβαση σε ουδέτερο άνθρακα πρέπει να διαχειριστεί με ορθό τρόπο από τους διαμορφωτές πολιτικής”.

Συνοπτικά το Σχέδιο των 10 σημείων για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα της ACEA

  1. Η τεχνολογική ουδετερότητα πρέπει να διατηρηθεί για να αντανακλά τις διαφορετικές απαιτήσεις των διαφόρων τμημάτων οχημάτων και των πολλών περιπτώσεων χρήσης των πελατών.
  2. Μια πιο ολιστική προσέγγιση της ουδετερότητας του άνθρακα πρέπει να αντιμετωπίσει τη χρήση των οχημάτων στον σημερινό στόλο. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί ένας έξυπνος συνδυασμός αποδοτικών οχημάτων (‘tank-to-wheel’) καθώς και μια αυξανόμενη μετάβαση προς φορείς ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές (‘well-to-tank’).
  3. Όσον αφορά τον τομέα των καυσίμων, η πρόοδος στην αποδοτικότητα των οχημάτων πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που υποστηρίζουν τη μείωση της έντασης των αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων.
  4. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, πρέπει να αναπτυχθεί επειγόντως ένα πυκνό δίκτυο σημείων φόρτισης και σταθμών ανεφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ – κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα.
  5. Δεδομένης της έλλειψης κοινής μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ ή παγκόσμιο, καθώς και της συμμετοχής πολλών τομέων για τους οποίους η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι άμεσα υπεύθυνη (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων εκτός της ΕΕ), η αξιολόγηση του κύκλου ζωής δεν πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τους υποχρεωτικούς, ρυθμιστικούς στόχους για τους κατασκευαστές οχημάτων.
  6. Η ευρωπαϊκή στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας είναι απαραίτητη, όχι μόνο όσον αφορά τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, αλλά και για την ανάπτυξη λύσεων καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των μηχανών εσωτερικής καύσης.
  7. Οι νέες τεχνολογίες, τόσο η ηλεκτροκίνηση όσο και τα καύσιμα ουδέτερου άνθρακα, είναι δαπανηρές και θα παραμείνουν έτσι στο άμεσο μέλλον. Προκειμένου να μην επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανανέωσης του στόλου, πρέπει να θεσπιστούν συνεκτικά συστήματα κινήτρων τόσο για τους χρήστες των επιβατικών αυτοκινήτων όσο και για τους φορείς εκμετάλλευσης επαγγελματικών οχημάτων (λαμβάνοντας επίσης υπόψη την υπολειμματική αξία). Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος φορολόγησης της ενέργειας.
  8. Προκειμένου να διευκολυνθούν και να αντιμετωπιστούν σωστά οι διαρθρωτικές αλλαγές στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες με βιομηχανική βάση για την αυτοκινητοβιομηχανία, η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην αυτοκινητοβιομηχανία.
  9. Η αποτελεσματικότητα των μεταφορών και των logistics θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι προτιμητέες επιλογές είναι οι ουδέτερες από άνθρακα μεταφορές.
  10. Η μετάβαση στην ουδετερότητα του άνθρακα πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here