Η ACEA χαρακτηρίζει σημαντική την αναθεώρηση της Οδηγίας Ποιότητας Καυσίμων – FQD, που καθορίζει τις παραμέτρους ποιότητας των υγρών καυσίμων.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι αποφασισμένες να καταργήσουν τα ορυκτά καύσιμα στις οδικές μεταφορές και να υποστηρίξουν τους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και την Πράσινη Συμφωνία.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι σημαντικό το πακέτο για το κλίμα Fit for 55 να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της Οδηγίας Ποιότητας Καυσίμων (FQD), ειδικά εν όψει των προτύπων εκπομπών Euro 7/VII.

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) σημειώνει πως είναι σημαντικό να βελτιωθεί η Οδηγία Ποιότητας Καυσίμων, η οποία καθορίζει τις παραμέτρους ποιότητας των υγρών καυσίμων για την υγεία και το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει προτάσεις για τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 7/VII τον Ιούλιο του 2022, επομένως πρέπει να ζητήσει παράλληλα τη βελτίωση της ποιότητας καυσίμων, ώστε λειτουργήσουν σωστά οι κινητήρες, τα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και καυσίμων.

Όπως εξηγεί η νέα έκθεση θέσεων της ACEA, η πρόταση της Επιτροπής για την FQD στο πρόγραμμα Fit for 55, στερείται ιδεών και προνοητικότητας προς υποστήριξη νέων προτύπων εκπομπών.

Οι περιορισμένες παράμετροι καυσίμων της FQD για τη βενζίνη και το ντίζελ δεν έχουν αναθεωρηθεί από το 2009. Τα αντίστοιχα πρότυπα CEN δεν αναθεωρήθηκαν εγκαίρως και, σε ορισμένες βασικές παραμέτρους, επιτρέπουν πολύ μεγάλη ευελιξία στην ανάμειξη καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, η παρακολούθηση των στόλων για εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), η οποία απαιτεί καύσιμα αγοράς, μπορεί να διεξάγεται σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετική ποιότητα καυσίμου.

Η FQD δεν πρέπει να αγνοηθεί στο Fit for 55, καθώς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θέσπιση νέων καυσίμων, που θα βοηθήσουν τους σύγχρονους κινητήρες να εκπέμπουν λιγότερους ρύπους με βελτιωμένη απόδοση (άρα χαμηλότερο CO2). Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η καλύτερη ποιότητα καυσίμου ωφελεί την ποιότητα του αέρα και εκ μέρους γηραιότερων στόλων. Η FQD χρειάζεται αναθεώρηση για να υπάρξει σύγχρονη ικανότητα παραγωγής καυσίμων και να διασφαλιστεί η σωστή ποιότητα καυσίμου της ΕΕ προς όφελος των πελατών.

Σημαντικά μηνύματα

  1. Βελτίωση βασικών παραμέτρων βενζίνης και ντίζελ για καλύτερο έλεγχο ποιότητας και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από παλαιά και νέα οχήματα, προς όφελος της ποιότητας του αέρα.
  2. Νέος τύπος βενζίνης με εγγυημένα υψηλότερα οκτάνια που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό νέων κινητήρων υψηλότερης απόδοσης (και βελτιωμένες εκπομπές CO2) και ευρεία διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ.
  3. Απόρριψη της προτεινόμενης αντικατάστασης του ντίζελ Β7 από το Β10. Διατήρηση του ντίζελ B7 στην ΕΕ και επέκταση της δυνατότητας υψηλότερης ανάμειξης ανανεώσιμων συστατικών, όπως το HVO.
  4. Διακοπή της χρήσης αζωτούχων ενώσεων (που χρησιμοποιούνται για φθηνή αύξηση οκτανίων) λόγω πρόκλησης προβλημάτων στους κινητήρες.
  5. Νέο Παράρτημα στην FQD καθορισμού βασικών παραμέτρων ποιότητας για τα καύσιμα μεταφορών βάσει μεθανίου, της τελευταίας γενιάς κινητήρων μεθανίου.
  6. Η άριστη ποιότητα καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί τον βασικό στόχο ης FQD, προς κάλυψη των αναγκών των πελατών.
  7. Η ισχύουσα FQD είναι πολύ ανεκτική και επομένως πρέπει να αυστηροποιηθεί, διασφαλίζοντας τη διάθεση των εγκεκριμένων καυσίμων (με τα κατάλληλα πρότυπα CEN) σε όλη την ΕΕ.
  8. Αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων τώρα, κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις των νομοθετών της ΕΕ.
Προηγούμενο άρθροΗ Arval σημείωσε ρεκόρ κερδών 720 εκατ. ευρώ το 2021
Επόμενο άρθροΠοιους τύπους καυσίμων/ισχύος είχαν τα νέα LCV το 2021