www.fleetnews.gr

Αποδοτική, βιώσιμη και κατ’ αίτηση (on demand) κινητικότητα. Το Vision URBANETIC αναποκρίνεται στα ζητήματα κινητικότητας στην πόλη του μέλλοντος. Το νέο concept κινητικότητας της Mercedes-Benz για μεταφορά επβιβατών και εμπορευμάτων ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη.

  • Εντελώς νέο concept κινητικότητας για αποδοτική, άνετη, βιώσιμη και on demand κινητικότητα
  • Στο αυτόνομα οδηγούμενο πλαίσιο μπορεί να προσαρμόζεται μία μονάδα μεταφοράς φορτίου ή μία μονάδα μεταφοράς επιβατών, ανάλογα με τις ανάγκες
  • Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για μηδενικές εκπομπές και αθόρυβη οδήγηση
  • Ιδέες κινητικότητας ενσωματωμένες σε μία ευφυή, ηλεκτρονική υποδομή αυτοεκμάθησης για διαρκή ανάλυση των μεταφορικών αναγκών
  • Η ζήτηση και η προσφορά καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και τα διαθέσιμα οχήματα αξιοποιούνται βέλτιστα
  • Μέγιστη οικονομία, αποδοτικότητα και ευελιξία για πόλεις, παρόχους υπηρεσιών κινητικότητας και χρήστες

Το Vision URBANETIC, είναι μία επαναστατική ιδέα κινητικότητας της Mercedes-Benz Vans που υπερβαίνει κάθε άλλη ιδέα για τα αυτόνομα οχήματα μέχρι σήμερα. Καταργεί τη διάκριση ανάμεσα στη μετακίνηση επιβατών και τη μεταφορά αγαθών. Επιτρέπει τη βιώσιμη, αποδοτική και on demand μεταφορά επιβατών και αγαθών, και υιοθετεί μία πρωτοποριακή προσέγγιση, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πόλεων, των επιχειρήσεων από διαφόρους κλάδους, καθώς και των κατοίκων πόλεων και ταξιδιωτών. Η ιδέα μειώνει τις κυκλοφοριακές ροές, αποσυμφορεί τα κέντρα των πόλεων και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Στο πλαίσιο μίας ολιστικής λύσης, το Vision URBANETIC αντιμετωπίζει τις μελλοντικές αστικές προκλήσεις και προσφέρει καινοτόμες λύσεις. Η οραματική ιδέα βασίζεται σε αυτό-οδηγούμενα, ηλεκτροκίνητα πλαίσια οχημάτων στα οποία μπορούν να τοποθετούνται εναλλάξιμα αμαξώματα για τη μεταφορά είτε επιβατών είτε αγαθών. Ως όχημα διαμοιρασμού διαδρομής, το Vision URBANETIC μπορεί να φιλοξενεί έως δώδεκα επιβάτες, ενώ η μονάδα μεταφοράς φορτίου χωράει έως δέκα παλλέτες EPAL. Στο όχημα συνολικού μήκους 5,14 μέτρων μπορεί να προσαρμόζεται ένας χώρος φόρτωσης 3,70 μέτρων. Επιπλέον, το concept όχημα ενσωματώνει και μία ηλεκτρονική υποδομή που αναλύει σε πραγματικό χρόνο την προσφορά και τη ζήτηση σε δεδομένη περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι ένας στόλος αυτό-οδηγούμενων οχημάτων με δρομολόγια που προγραμματίζονται ευέλικτα και αποδοτικά βάσει των εκάστοτε μεταφορικών αναγκών. Όλα αυτά καθιστούν το Vision URBANETIC μια επαναστατική ιδέα για την κινητικότητα στις πόλεις.

Χάρη στην πλήρη δικτύωση, την αξιολόγηση τοπικών πληροφοριών, όπως συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, και τον ευφυή έλεγχο, το σύστημα δεν αναλύει απλώς τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και μαθαίνει από αυτές. Είναι λοιπόν σε θέση να προβλέπει και να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες και να μειώνεται ο χρόνος αναμονής και παράδοσης, καθώς και να αποφεύγονται οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα που λαμβάνονται από το κέντρο ελέγχου οχημάτων – το οποίο συλλέγει και αναλύει ανάγκες – για να εντοπίσει ένα πλήθος κόσμου που συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια, μπορεί να στείλει οχήματα γρήγορα εκεί και να ικανοποιήσει αποτελεσματικά την αυξημένη ζήτηση. Συνεπώς, το σύστημα μπορεί να ανταποκρίνεται ευέλικτα και δεν βασίζεται σε άτεγκτα δρομολόγια ή σταθερά ωρολόγια προγράμματα.

Πλήρης δικτύωση και δημιουργία ενός εκτενούς οικοσυστήματος

Με το Vision URBANETIC, η Mercedes-Benz Vans επιδιώκει ένα φιλόδοξο στόχο. Σκοπεύει να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες και περισσότερα αγαθά με λιγότερα οχήματα στο ίδιο ουσιαστικά οδικό δίκτυο, ώστε να αποσυμφορηθούν τα κέντρα των πόλεων και, ταυτόχρονα, να ικανοποιεί τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας και επιθυμίες των πελατών. Εν τέλει, με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις, με ευέλικτες και άνετες μετακινήσεις ανθρώπων, αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές αγαθών, σημαντικά λιγότερες εκπομπές θορύβων και ρύπων και μεγαλύτερη ελευθερία στο σχεδιασμό πόλεων.

Το Vision URBANETIC, ως πλήρως δικτυωμένο όχημα, αποτελεί μέρος ενός οικοσυστήματος όπου οι επιθυμητές επαγγελματικές μεταφορές και ιδιωτικές μετακινήσεις μεταδίδονται ψηφιακά. Το Vision URBANETIC αντιπαραβάλλει αυτές τις ανάγκες και τις ικανοποιεί με έναν άκρως ευέλικτο στόλο, προάγοντας μία σημαντικά βελτιωμένη χρήση των πόρων.

Δύο εναλλάξιμες μονάδες για επιβάτες και αγαθά

Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο επίπεδο ευελιξίας, το Vision URBANETIC εξοπλίζεται με εναλλάξιμα αμαξώματα ανάλογα με τον σκοπό χρήσης. Ως όχημα διαμοιρασμού διαδρομής με αμάξωμα μεταφοράς επιβατών, το Vision URBANETIC προσφέρει χώρο για έως δώδεκα επιβάτες. Τα δύο αμαξώματα εναλλάσσονται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, και η αυτόματη διαδικασία απαιτεί λίγα μόνο λεπτά. Το σύστημα βασίζεται σε ένα πλαίσιο αυτόνομης οδήγησης στο οποίο στερεώνονται τα αντίστοιχα αμαξώματα. Ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες οδήγησης, δηλαδή το αυτόνομο πλαίσιο μπορεί να πηγαίνει από τη μία τοποθεσία στην άλλη χωρίς αμάξωμα. Την απόλυτη ασφάλεια εγγυώνται εφεδρικά συστήματα για όλες τις σημαντικές λειτουργίες όπως διεύθυνση, πέδηση και επιτάχυνση.

Η μονάδα μεταφοράς φορτίων μετατρέπει το όχημα σε κλασικό ελαφρύ επαγγελματικό. Χάρη στο μεταβλητό δάπεδο φόρτωσης, μπορεί να διαιρείται σε δύο επίπεδα και να μεταφέρει έως δέκα παλέτες EPAL. Ο χώρος φόρτωσης έχει χωρητικότητα 10 m3. Εναλλακτικά, μπορεί να προσαρμόζονται στο όχημα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς φορτίου και να χρησιμοποιείται ως κινητός σταθμός διανομής πακέτων για παραδόσεις στον τελικό προορισμό. Εξετάζονται και πολυάριθμες άλλες περιπτώσεις χρήσης, αφού το πλαίσιο μπορεί να εξοπλίζεται με μία ευρεία γκάμα αμαξωμάτων για άλλους κλάδους και ποικίλες εφαρμογές.

Μεγαλύτερη ελευθερία στην εσωτερική σχεδίαση

Χάρη στην πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία χωρίς οδηγό, το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά με το Vision URBANETIC. Επιπλέον, εκτός από τους χρόνους φόρτισης του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης και τις περιόδους συντήρησης, κάθε όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Αυτό συνεπάγεται, λόγου χάρη, επικερδείς λύσεις αστικών δημόσιων μεταφορών που δεν θα ήταν βιώσιμες με οδηγό. Παρομοίως, το concept αποτελεί και μία απάντηση στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε τομείς όπως τα logistics και στην έλλειψη επαρκών οδηγών. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλες δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων εργασίας οδηγών. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα γερμανικό περιοδικό του κλάδου ψήφισε τη λέξη «Fahrermangel» (έλλειψη οδηγών) ως τη Λέξη της Χρονιάς στον κλάδο των logistics το 2017 (2017 Logistics Word of the Year).

Η απουσία καμπίνας οδηγού ελευθερώνει πολύ χώρο για την εσωτερική διαμόρφωση. Τιμόνι, πεντάλ, ταμπλό και θέση οδηγού ανήκουν στο παρελθόν. Έτσι, ο επιπλέον χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται για μεταφορά περισσότερων επιβατών ή πρόσθετου φορτίου εμπορευμάτων.

Χρήση εντός εγκαταστάσεων ή ελεύθερη κυκλοφορία στην πόλη

Η αρχιτεκτονική του αυτόνομου Vision URBANETIC επιτρέπει τη διαρκή αναπροσαρμογή των δρομολογίων αξιοποιώντας πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Η διαχείριση στόλου περιλαμβάνεται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα και προβλέπει τη χρήση των οχημάτων τόσο σε περιορισμένους χώρους, όπως εργοστάσια ή αεροδρόμια, όσο και στους δημόσιους δρόμους.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του Vision URBANETIC προσφέρει κινητικότητα με μηδενικούς ρύπους τοπικά, καθιστώντας το ιδανικό όχημα για τα κέντρα πόλεων και περιοχές όπου ισχύουν νομικοί περιορισμοί πρόσβασης, π.χ. δακτύλιος. Το σχεδόν αθόρυβο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης προσφέρει και νέες επιλογές για νυχτερινές παραδόσεις, προσφέροντας έτσι σημαντικές επιχειρηματικές δυνατότητες.

Δημιουργία εμπιστοσύνης μέσω ενεργής επικοινωνίας με τον έξω κόσμο

Πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να βλέπουν τα αυτόνομα οχήματα με μεγάλο σκεπτικισμό. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το Vision URBANETIC υιοθετεί μία νέα προσέγγιση, ιδίως στο αμάξωμα μεταφοράς επιβατών. Το όχημα χρησιμοποιεί πολυάριθμα συστήματα καμερών και αισθητήρων, για να παρατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο του και επικοινωνεί ενεργά με αυτόν. Διαθέτει μεγάλες οθόνες στον μπροστινό τμήμα του, για να ενημερώνει τους πεζούς που διασχίζουν το δρόμο μπροστά του, ότι τους έχει αντιληφθεί.

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ψηφιακή σκίαση στην πλευρική πόρτα. Αρκετές εκατοντάδες λυχνίες προβάλλουν στην πλευρά του οχήματος το περίγραμμα των πεζών που πλησιάζουν, υποδεικνύοντάς τους ότι έχουν γίνει αντιληπτοί από το Vision URBANETIC.

www.fleetnews.gr

Προηγούμενο άρθροΑύξηση ταξινομήσεων λόγω WLTP: Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει…
Επόμενο άρθροΚανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση και εποπτεία της αγοράς οχημάτων