Τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) που ταξινομήθηκαν το 2020 είναι 40% πιο βιώσιμα από τα αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρες, σύμφωνα με μελέτη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γερμανίας (UBA). Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 55% έως το 2030.

Τα EV είναι πιο βιώσιμα από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Τι γίνεται όμως αν ληφθεί υπόψη η παραγωγή και η διάθεση; Ακόμα και σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, τα EV είναι 40% πιο βιώσιμα, δείχνει η νέα μελέτη της UBA.

55% το 2030

Οι πράσινες πηγές ενέργειας επεκτείνονται ταχέως και το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί στο 55% έως το 2030, τουλάχιστον στη Γερμανία. Αναμφισβήτητα, τα ηλεκτρικά οχήματα θα διατηρήσουν το οικολογικό πλεονέκτημα, ακόμα και αν το μερίδιο των βιώσιμων e-fuels αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Τα EV είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων. Για να καταστούν ελκυστικότερα, τα αυτοκίνητα υψηλών εκπομπών ρύπων πρέπει να υπόκεινται σε ακριβότερο κόστος ταξινόμησης. Μόνον τότε η Γερμανία θα πετύχει τον στόχο της για 15 εκατομμύρια ηλεκτρικά μέχρι το 2030», δήλωσε ο Dirk Messner, πρόεδρος της UBA.

Ωστόσο, η μελέτη της UBA επισημαίνει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρικών οχημάτων στο περιβάλλον, ειδικά στα ύδατα (ευτροφισμός, δηλ. ανάπτυξη φυκιών) και στο έδαφος (οξίνιση). Αυτό οφείλεται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο μειώνεται το μερίδιο τους, τόσο θα μειώνονται και οι αρνητικές επιπτώσεις. Μέχρι το 2050, τα ηλεκτρικά οχήματα θα προκαλούν 27% λιγότερο ευτροφισμό από τα βενζινοκίνητα.

Ηλεκτρικά φορτηγά

Επίσης, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρώτων υλών εξόρυξης (κοβάλτιο, νικέλιο, λίθιο, μεταξύ άλλων), που είναι σημαντικές για την παραγωγή μπαταριών EV, θα μειωθούν καθώς αυξάνεται η ανακύκλωση αυτών των υλικών από χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Η μελέτη της UBA εξέτασε επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ελαφρών φορτηγών που κινούνται με LNG: αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει περιβαλλοντικό πλεονέκτημα έναντι των πετρελαιοκίνητων φορτηγών – ούτε για όσα ταξινομήθηκαν το 2020, ούτε για όσα ταξινομηθούν το 2030. Όμως, τα ηλεκτρικά φορτηγά που θα ταξινομηθούν το 2030 θα είναι έως και 78% πιο βιώσιμα από τα αντίστοιχα ορυκτών καυσίμων, κυρίως λόγω της υψηλής αυτονομίας τους.

Η μελέτη «Ανάλυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μηχανοκίνητων οχημάτων εναλλακτικών συστημάτων κίνησης ή καυσίμων για μεταφορές ουδέτερες αερίων θερμοκηπίου» ανατέθηκε από τη Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) και πραγματοποιήθηκε από το ifeu – Institute for Energy and Environmental Research
Heidelberg. Εκτός από τις άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης οχημάτων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής οχημάτων, καυσίμων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αναλύθηκαν επίσης λεπτομερώς. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για ταξινομήσεις οχημάτων το 2020, το 2030 και το 2050.

Προηγούμενο άρθροStellantis: αύξηση παραγωγής συστημάτων EDM
Επόμενο άρθροΟ Massimo Frascella επικεφαλής σχεδιασμού της Audi