Η Ayvens κοινοποίησε «μεικτά» οικονομικά αποτελέσματα στον πρώτο της απολογισμό από την εξαγορά της LeasePlan από την ALD, ύψους 4,8 δισ. ευρώ, τον Μάιο του 2023.

Τα κέρδη της Ayvens επηρεάστηκαν από διάφορα θέματα και η εταιρεία αποδίδει την πτώση (-22%) στα κέρδη προ φόρων σε ετήσια βάση, 1.295,7 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 1.666,1 εκατ. ευρώ το 2022, στην εξομάλυνση της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που απέδωσε λιγότερα έσοδα, στις μεταβολές επιτοκίων, στο σημαντικό κόστος ενσωμάτωσης της LeasePlan και στο χαρτοφυλάκιό της παραγώγων αντιστάθμισης κινδύνου.

Η ενοποιημένη εταιρεία διαχειρίζεται πλέον στόλο 3,42 εκατομμυρίων οχημάτων (2,7 εκατομμύρια χρηματοδοτούμενα και 710.000 υπό διαχείριση), που αντιπροσωπεύει αύξηση 3% σε σχέση με το 2022.

Υπολειμματικές αξίες και EV

Οι υπολειμματικές αξίες των οχημάτων που πούλησε η Ayvens το 2023 παρέμειναν ισχυρές, αν και πολύ χαμηλότερες του προηγούμενου έτους, με τα κέρδη πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να μειώνονται στα 2.400 ευρώ από 3.269 ευρώ το 2022, αν και τα στοιχεία αυτά μειώθηκαν λόγω προηγούμενων μειώσεων στις αποσβέσεις κόστους, καθώς και κατανομής τιμής αγοράς μετά την εξαγορά της LeasePlan τον Μάιο.

Η Ayvens προβλέπει σταδιακή ομαλοποίηση υπολειμματικών τιμών, τόσο για τα οχήματα εσωτερικής καύσης, όσο και για τα plug-in υβριδικά και εφαρμόζει στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων απόσβεσης των ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας, που αντιπροσωπεύουν το 11% του συνολικού στόλου της και το 21% των νέων παραδόσεων 2023.

Ο Tim Albertsen, CEO της Ayvens, δήλωσε: «Προβλέπουμε το κόστος κατασκευής των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να μειωθεί τα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια και προσαρμόζουμε την τιμολόγηση των μελλοντικών συμβολαίων μας, κυρίως μέσω μείωσης της υπολειμματικής αξίας. Επιμηκύνουμε την διάρκεια των συμβολαίων μας και προωθούμε μισθώσεις πολλαπλών κύκλων για να μειώσουμε τον κίνδυνο υπολειμματικών αξιών».

Προστασία από την τιμολόγηση των κατασκευαστών

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία αξιοποιεί την επιρροή της στην αγορά εταιρικών αυτοκινήτων, για προώθηση της υιοθέτησης EV στην Ευρώπη και προστασία των τιμών από ορισμένους κατασκευαστές οχημάτων. Εάν κάποιοι κατασκευαστές μειώσουν τις τιμές τους εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου από την αγορά αυτοκινήτου από την Ayvens, θα παράσχουν αποζημίωση προς αντιστάθμιση τυχόν μελλοντικού ελλείματος υπολειμματικής αξίας, δήλωσε ο κ. Albertsen στους επενδυτές.

Ωστόσο, ακόμα και τα συμβόλαια ηλεκτρικών οχημάτων που υπέστησαν σοβαρές ζημίες διάθεσης αποδείχθηκαν κερδοφόρα στον ισολογισμό, όπως δήλωσε και τα αυτοκίνητα αυτά αποδείχθηκαν φθηνότερα σε σέρβις και συντήρηση από τα αντίστοιχα ICE και τα έσοδα από τις πληρωμές τόκων EV (που είναι ακριβότερα από τα ICE) κάλυψαν τις μειωμένες πωλήσεις τους.

Η εμπειρία στην Νορβηγία, την πλέον ώριμη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, έχει δείξει ότι μπορεί να αναπτυχθεί μια ώριμη αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων και η Ayvens δεν αναφέρει ζημίες διάθεσης εκεί, ενώ στη Δανία και την Ολλανδία σχεδόν το 30% των ηλεκτρικών οχημάτων που παρέχει η εταιρεία ανανέωσαν τις συμβάσεις τους.

Ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής πληθωρισμού

Περαιτέρω πρωτοβουλίες αποκατάστασης της κερδοφορίας περιλαμβάνουν την εισαγωγή ρητρών «αναπροσαρμογής» σε νέα συμβόλαια ορισμένων αγορών, που επιτρέπουν στην Ayvens να αυξάνει τις τιμές κατά τη διάρκεια της συμφωνίας βάσει πληθωρισμού. Η εταιρεία εφαρμόζει το μέτρο στο Βέλγιο, π.χ., για να καλύψει το κόστος της νομικής απαίτησης αύξησης μισθών κατά 4%.

«Σε δύο χώρες διαθέτουμε συμβόλαια με τα οποία μπορούμε να αυξήσουμε το τίμημα κατά την διάρκεια της σύμβασης και εξετάζουμε και άλλες χώρες», δήλωσε ο κ. Albertsen.

Η Ayvens ανακοστολογεί επίσης τις επεκτάσεις συμβολαίων αναλόγως ύψους επιτοκίων.

Κόστος ενσωμάτωσης LeasePlan

Η ενσωμάτωση της LeasePlan προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο, ανέφερε ο κ. Albertsen, αν και θα υπάρξουν σημαντικά περαιτέρω επενδυτικά κόστη έως ότου η Ayvens αποκομίσει κέρδη. Η εταιρεία προβλέπει να επενδύσει 190 εκατ. ευρώ φέτος για να επιτύχει συνέργειες 120 εκατ. ευρώ, αλλά προβλέπει συνέργειες 350 εκατ. ευρώ το 2025 με κόστος μόλις 37 εκατ. ευρώ και 440 εκατ. ευρώ το 2026 χωρίς κόστος. Την επόμενη διετία θα υπάρξουν σημαντικές πρωτοβουλίες προμήθειας οχημάτων, τοποθέτησης ελαστικών, οδικής βοήθειας και επιθεωρήσεων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να αποκαταστήσει την κερδοφορία παρέχοντας υπηρεσίες, όπως η Ayvens Flex και αυξάνοντας τον όγκο ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και ασφαλίσεων.

Ωστόσο, η Ayvens διέγραψε τα 203 εκατομμύρια ευρώ που είχε επενδύσει η LeasePlan για την Επόμενη Γενιά Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής της και αντ ‘αυτής θα αναπτύξει το παραδοσιακό σύστημα πληροφορικής της ALD προς ενσωμάτωση της πλειονότητας των συστημάτων της.

Η κατανομή της τιμής εξαγοράς της LeasePlan αποδείχθηκε θετική και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποτιμήθηκαν κατά 230 εκατ. ευρώ υψηλότερα, τα πάγια στοιχεία μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 380 εκατ. ευρώ και οι σχέσεις με τους πελάτες της αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ.

«Λίγους μήνες από την έναρξη της ενσωμάτωσης, είμαι ευγνώμων για την ακλόνητη αφοσίωση των εργαζομένων μας, που διατήρησαν τα υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά το σχέδιο ενσωμάτωσης, το οποίο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο κ. Albertsen.

«Στο πλαίσιο της ομαλοποίησης των αγορών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, του υψηλότερου πληθωρισμού και των ευμετάβλητων επιτοκίων, η Ayvens παρουσίασε μικτά οικονομικά αποτελέσματα μεταβατικού έτους, σε σύγκριση με την εξαιρετικά υψηλή απόδοση του 2022, αλλά επιβεβαίωσε την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο, οι ομάδες μας αντιμετωπίζουν σθεναρά τις προκλήσεις και έχουν κάνει αποφασιστικά βήματα προς αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους, μείωση της αστάθειας των εσόδων και προστασία της αξίας των παγίων μας. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία μας, χάρη στη μοναδική ανταγωνιστική μας θέση και την αποδεδειγμένη ευελιξία μας και τα οφέλη που θα προκύψουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους».

Προηγούμενο άρθροRenault Group: Ιστορικά αποτελέσματα 2023
Επόμενο άρθροStellantis: αύξηση παραγωγής συστημάτων EDM