Αντιδρούν οι μεγάλοι κατασκευαστές φορτηγών της Ευρώπης στην κοινή θέση των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα.

Σχετικά με τη θέση που υιοθέτησαν οι υπουργοί περιβάλλοντος της ΕΕ, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου, ο Erik Jonnaert, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε τα εξής: “Μετά τη συμφωνία για αυστηρούς στόχους CO2 στα αυτοκίνητα, που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι τα 28 κράτη μέλη υποστηρίζουν επίσης πολύ φιλόδοξα πρότυπα CO2 για τα βαρέα οχήματα”.

“Η μείωση των εκπομπών CO2 στα φορτηγά κατά -15% το 2025 και -30% το 2030, όπως προτείνουν οι υπουργοί, θα αποτελέσει μείζον πρόβλημα για τον κλάδο και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης. Αυτό που είναι δυνατό να γίνει με τα αυτοκίνητα συχνά δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα φορτηγά – η διαφορά μεταξύ τους είναι θεμελιώδης. Οι κατασκευαστές φορτηγών είναι πρόθυμοι να μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά αυτό πρέπει να συμβεί με έναν ρυθμό που να είναι ρεαλιστικός, καθώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται δυνατό με τη σημερινή τεχνολογία”.

Πράγματι, αυτά τα πρότυπα CO2 θα απαιτήσουν την ταχεία και ευρείας κλίμακας προσαρμογή της αγοράς σε φορτηγά με εναλλακτικούς κινητήρες. “Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν η απαιτούμενη κατάλληλη υποδομή φόρτισης και ανεφοδιασμού για φορτηγά μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις ευθύνες τους στο θέμα αυτό”, προειδοποίησε ο κ. Jonnaert.

Αν χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά φορτηγά, για παράδειγμα, η υποδομή δεν είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και απλώς σήμερα δεν υπάρχει – η χρήση των υπαρχόντων σημείων φόρτισης για αυτοκίνητα θα απαιτούσε πολλές ημέρες. Ακόμα και για τα LNG, η διαθέσιμη υποδομή εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε ολόκληρη την Ευρώπη. “Είναι σαφές, λέει ο κ. Jonnaert, ότι χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Παράλληλα, οι μεταφορείς θα πρέπει επίσης να ανανεώσουν τους στόλους φορτηγών τους με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν πριν από το 2025, αλλά είναι θέματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του δικού μας κλάδου”.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αυτά τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 της ΕΕ για τα φορτηγά εξαρτώνται από μια βασική γραμμή που δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι μεμονωμένοι κατασκευαστές φορτηγών δεν θα γνωρίζουν τους συγκεκριμένους στόχους τους πριν από το 2021. Όταν αναλογιστούμε πως τα φορτηγά που θα παραδοθούν στους πελάτες το 2025 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τώρα, οι στόχοι γίνονται ακόμα πιο δύσκολο να επιτευχθούν.

Δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ θέτει πρότυπα CO2 για τα φορτηγά, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο κλάδος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ξαφνικά δυσανάλογα υψηλές κυρώσεις. Οι κατασκευαστές δεσμεύονται για συνέχιση των επενδύσεων σε νέες αποδοτικότερες τεχνολογίες καυσίμων και χαιρετίζουν την προσέγγιση σε δύο στάδια που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών, αλλά τα προτεινόμενα όρια – ακόμα και αυτά για το πρώτο στάδιο – είναι πέραν κάθε λογικής και θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ως εκ τούτου, οι κυρώσεις πρέπει να διορθωθούν, καθώς θα πρέπει να συμβαδίζουν με το οριακό κόστος της τεχνολογίας.

Η ACEA καλεί τώρα τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να εργασθούν για μια ισόρροπη ρύθμιση που να είναι φιλόδοξη, αλλά ρεαλιστική. «Εάν θέλουμε να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές CO2 στα φορτηγά, χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει και θα υποστηρίζει τον κλάδο να επιτύχει τις απαραίτητες μειώσεις CO2».

“Αυτό ουσιαστικά σημαίνει διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων συνθηκών, σε ό,τι αφορά στην υποδομή, τα κίνητρα και την ανανέωση του στόλου, για την ενθάρρυνση της ευρείας ανάπτυξης βαρέων οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν πρέπει να αγνοήσουν τις ανάγκες των μεταφορέων, ούτε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς φορτηγών, επισημαίνει ο Erik Jonnaert.

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το θέμα αυτό.

Η πρώτη τριμερής σύνοδος μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019, καθώς η ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου προσπαθεί να οριστικοποιήσει αυτόν τον κανονισμό εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

Ας σημειωθεί ότι στις 17 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό των πρώτων προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στην ΕΕ.

Τι λέει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών:

Τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα πούλμαν παράγουν περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ και περίπου το 6% των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ. Απαιτούνται δράσεις για τον περιορισμό αυτών των εκπομπών.

Οι προτεινόμενοι στόχοι για τις μέσες εκπομπές CO2 από νέα φορτηγά:

  • Το 2025, 15% χαμηλότερο από το 2019
  • Το 2030, τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερο από το 2019 (ενδεικτικός στόχος, που υπόκειται σε επανεξέταση το 2022)

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό για την παροχή κινήτρων για την πρόσληψη οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, κατά τρόπο ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας.

Διαβάστε εδώ:

Τις θέσεις της ACEA για τις προτάσεις αυτές

Την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω μειώσεις στις εκπομπές από φορτηγά μέχρι το 2030

Ολόκληρη την πρόταση της ΕΕ

Προηγούμενο άρθροΗ Shell προδιαγράφει ένα νέο μέλλον για τις πετρελαϊκές εταιρείες
Επόμενο άρθροWebinar: Πώς να ωφεληθείτε από το private leasing για τους ανθρώπους σας