Σύμφωνα με τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το Groupe PSA χαράζει την πορεία του για ουδέτερες εκπομπές άνθρακα, με την έγκριση των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την πρωτοβουλία Science Based Targets Steering Committee (SBTi).

Οι επικυρωμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν την αδήριτη ανάγκη να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες για το κλίμα. Αυτή η εξωτερική επιστημονική επικύρωση επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής και τις τεχνολογικές επιλογές του Ομίλου PSA για την κλιματική αλλαγή.

Ο Όμιλος PSA δεσμεύεται να μειώσει, μέχρι το 2034:

  • τις απόλυτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας βιομηχανικών δραστηριοτήτων (“πεδίο 1 και 2”) κατά 20% από το έτος βάσης 2018.
  • τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση προϊόντων πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής (“πεδίο 3”) κατά 37% ανά χιλιόμετρο οχήματος από το έτος βάσης 2018.

Η έγκριση της SBTi αποδεικνύει πως ο στόχος μείωσης εκπομπών CO2 της PSA Automobiles SA είναι συνεπής προς τις μειώσεις που απαιτούνται για να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση στους 2 ° C.

Για περισσότερα από 10 χρόνια, ο Όμιλος PSA συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαίων πρωτοπόρων στη μείωση εκπομπών CO2 από οχήματα. Αυτή η πρωτοπορία αντικατοπτρίζει την επιλογή του για αποδοτικές και προσιτές τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται για οχήματα μαζικής αγοράς και αποτελεί  προϋπόθεση για πραγματική επίδραση στο περιβάλλον, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η The Science Based Targets initiative είναι μια συνεργασία μεταξύ του Προγράμματος Διακήρυξης Άνθρακα (Carbon Disclosure Project – CDP), του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόρων (WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Η SBTi ορίζει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον καθορισμό στόχων βάσει επιστημονικών δεδομένων και αξιολογεί ανεξάρτητα τους εταιρικούς στόχους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here