Οι στόχοι της Michelin για μείωση εκπομπών CO2 εγκρίθηκαν από το Science Based Targets initiative (SBTi), έναν κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που ενθαρρύνει τα μέλη του να θέσουν τους στόχους  για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Αυτή η ενέργεια αποτελεί το πρώτο βήμα της Michelin για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών σε όλες τις μονάδες της, έως το 2050.

Η έγκριση αυτή, επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική στρατηγική της Michelin και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών των Scope 1 και 2 σε όλες τις μονάδες της εταιρείας, έως το 2050.

Η επιτυχία της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή COP21, εξαρτάται όχι μόνο από τη δέσμευση των κρατών μελών, αλλά και από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στη συλλογική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος Michelin με δική του πρωτοβουλία, υπέβαλε για έγκριση στο SBTi τους στόχους του για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η Michelin δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 και 2) κατά 38% έως το 2030, σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2010. Επίσης, δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 3), από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα  καύσιμα και  την ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση του τέλους της ζωής των προϊόντων της που έχουν πουληθεί κατά 15% έως το 2030, σε σύγκριση με το  έτος αναφοράς 2018. Επιπλέον, η Michelin δεσμεύεται ότι θα έχει θέσει στο 70% των προμηθευτών της επιστημονικούς στόχους για τις εκπομπές από τα υλικά και τις υπηρεσίες που προμηθεύεται,  έως το 2024.

Οι εκπομπές του Scope 1 παράγονται από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από την εταιρεία, ενώ οι εκπομπές του Scope 2 προκύπτουν από την παραγωγή ενέργειας που αγοράζεται και καταναλώνεται από την εταιρεία. Το Scope 3 καλύπτει εκπομπές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά δημιουργούνται από πηγές που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την εταιρεία.

Η έγκριση του SBTi αποτελεί το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί η ουδετερότητα του άνθρακα, ανοίγοντας το δρόμο για καθαρές μηδενικές εκπομπές των Scope 1 και 2, σε όλες τις μονάδες της  Michelin, έως το 2050.

Η μέθοδος του SBTi αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για τη Michelin να ενισχύσει τη δέσμευσή της προς τους προμηθευτές, ώστε να αναπτύξουν την κοινωνική τους υπευθυνότητα, μέσω στοχευμένης δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην παραγωγή πρώτων υλών.

“Η έγκριση του  SBTi για τη μείωση του CO2, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της σημασίας που έχει για εμάς η περιβαλλοντική μας στρατηγική. Ο Όμιλος Michelin έχει μεγάλες φιλοδοξίες, σύμφωνα με τη στρατηγική του και ένα μακροπρόθεσμο όραμα σχετικά με την αντιμετώπιση  της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πιστεύω ακράδαντα ότι για όλους τους επιχειρηματικούς μας τομείς, η τρέχουσα κρίση είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες μας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος”, δήλωσε ο Florent Menegaux, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Michelin.

Προηγούμενο άρθρο25 χρόνια Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας – ESP
Επόμενο άρθροFCA – Engie: εργασίες για το μεγαλύτερο εργοστάσιο V2G