Η κορυφαία στον κλάδο της ALD | LeasePlan παρουσίασε την φιλόδοξη στρατηγική της, «PowerUP 2026», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με επικεφαλής τον Tim Albertsen, CEO και τον Patrick Sommelet, Αναπληρωτή CEO και CFO.

Η στρατηγική «PowerUP 2026» αποτελεί ολοκληρωμένη επισκόπηση του οράματός τους για το μέλλον της κινητικότητας και της διαχείρισης στόλου. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η δέσμευσή τους να πρωτοστατήσουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων  κύριων τάσεων, να υιοθετήσουν την βιωσιμότητα και να επιτύχουν άριστα λειτουργικά αποτελέσματα.

Μεγα-τάσεις της αγοράς

Ως παγκόσμιος πάροχος, η ALD | LeasePlan πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημαντικές τάσεις του οικοσυστήματος εταιρικών στόλων. Ο CEO, Tim Albertsen, επεσήμανε τις ακόλουθες κύριες τάσεις:

 • Εξηλεκτρισμός: Η ALD | LeasePlan αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των ηλεκτρικών οχημάτων και σκοπεύει να αξιοποιήσει τη θέση της, ως κορυφαίας εταιρείας, για την υιοθέτηση των EV.
 • Αλλαγή συμπεριφοράς: Αναγνωρίζοντας την μετατόπιση των καταναλωτικών προτιμήσεων προς την χρήση, την ευελιξία και την μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η ALD | LeasePlan θα συνεχίσει να προσαρμόζει τις προσφορές της αναλόγως.
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Σκοπεύει να υιοθετήσει την ψηφιοποίηση, βάσει των μεταβαλλόμενων προσδοκιών των πελατών και των αναδυόμενων τεχνολογιών.
 • Αναδυόμενο Οικοσύστημα: Η ALD | LeasePlan θα διερευνήσει νέες υπηρεσίες και συνεργασίες για να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.
 • Ανταγωνισμός: Σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, η εταιρεία θα αναζητήσει ευκαιρίες συνεργασίας.

Η ηγετική θέση της ALD | LEASEPLAN

Η ALD | LeasePlan βρίσκεται, μετά την εξαγορά, στην πρώτη θέση, με «διπλάσιο μέγεθος» του πλησιέστερου ανταγωνιστή της. Ο Tim Albertsen ανέφερε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται στόλο 428.000 EV, επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή της στην ηλεκτροκίνηση. Η ηγετική της θέση δεν αντανακλά απλώς το μέγεθος του στόλου της, αλλά και την προμηθευτική ισχύ της. Ως εκ τούτου, η ALD | LeasePlan είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής στην αγορά. Τέλος, ο κ. Albertsen επεσήμανε την ισχυρή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα στον τομέα της.

Στρατηγικές Φιλοδοξίες

Ξεκινώντας από πλεονεκτική θέση, η στρατηγική «PowerUP 2026» σχεδιάστηκε προς αξιοποίηση και επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης της ALD | LeasePlan. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων):

 • Πολυτροπικότητα, για προσφορά ποικίλων και ευέλικτων λύσεων κινητικότητας.
 • Σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κερδών +6% (CAGR).
 • Λειτουργική αποτελεσματικότητα, με στόχο 440 εκατ. ευρώ έως το 2026 και δείκτη κόστους-αποτελεσματικότητας 52%.
 • Δέσμευση στη βιωσιμότητα, με στόχο 50% μερίδιο EV στον στόλο έως το 2026 και μείωση των εκπομπών στόλου κάτω από 90 γρ/χλμ.
 • Κερδοφορία με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 13-15% και ποσοστό πληρωμής μερίσματος 50%.

Εστίαση προϊόντων

Οι στρατηγικές φιλοδοξίες μεταφράζονται σε προσφορά προϊόντων. Ο Albertson καθόρισε την εστίαση της εταιρείας στα ακόλουθα προϊόντα και στόχους:

 • Ευέλικτα και πολυτροπικά προϊόντα: Προσφορά ευέλικτων λύσεων για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών πελατών.
 • Leasing μεταχειρισμένων αυτοκινήτων: Επέκταση στην αγορά leasing μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
 • LCV: Εστίαση στην κατηγορία ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
 • Συνδρομητικά Πρότυπα: Διερεύνηση νέων τρόπων προσέλκυσης πελατών.
 • Παγκόσμια απήχηση: Με παρουσία σε 44 χώρες, η ALD | LeasePlan θα συνεχίσει να εστιάζει σε εταιρείες blue-chip.
 • Διανομή: Διερεύνηση νέων μαρκών και συνεργασιών.

Βιωσιμότητα

Η ALD | LeasePlan σκοπεύει να φέρει την βιωσιμότητα στο επίκεντρο της προσέγγισης πελατών και των εσωτερικών λειτουργιών της, που σημαίνει:

 • Διευκόλυνση πελατών στην επιλογή ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Αξιοποίηση της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS) ως εργαλείου βιωσιμότητας.
 • Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας για την διαχείριση στόλου EV εκ μέρους των πελατών.

Εταιρική Υπευθυνότητα, Κίνδυνοι και Οικονομικά

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την προώθηση ταλέντων και την υιοθέτηση υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει πρόγραμμα μετασχηματισμού ανθρώπινου δυναμικού και γυναικεία εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις στο 35%. Οι πρωτοβουλίες ESG περιλαμβάνουν εξηλεκτρισμό, μείωση εσωτερικού αποτυπώματος, ηθική συμπεριφορά και κυκλική οικονομία στη στρατηγική προμηθειών.

Η ALD | LeasePlan αναγνωρίζει την ανάγκη στιβαρής διακυβέρνησης και των ρυθμίσεων μέσω της  Societe Generale  και της εποπτείας της ΕΚΤ. Στα χρηματοοικονομικά, στοχεύει σε 6% CAGR στα κέρδη, αναλογία κόστους/εσόδων 52% και ROTE 13% έως 15%. Η στρατηγική «PowerUP 2026» συνεπάγεται κόστος 525 εκατομμυρίων ευρώ, με αναμενόμενες συνέργειες (προ φόρων) 440 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2026.

Κύρια σημεία ερωταπαντήσεων

Κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων, εξετάστηκαν διάφορα βασικά θέματα:

 • Υπολειμματικές αξίες και κίνδυνος EV: Η ALD | LeasePlan γνωρίζει τις προκλήσεις τιμολόγησης των EV και έχει σχηματίσει ομάδα εργασίας για την αντιμετώπισή τους. Υπάρχει δυνατότητα δεύτερου/τρίτου κύκλου ζωής leasing, με κατανομή στόχων κερδοφορίας σε μεγαλύτερο διάστημα.
 • Αναλογία κόστους /εσόδων και ROTE: Παράγοντες όπως η αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων, οι υλικοτεχνικές προκλήσεις και η ανάγκη ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης συμβάλλουν στην αναλογία κόστους/εσόδων. Η ALD | LeasePlan εξήγησε τις αλλαγές στην κεφαλαιοποίηση και το αυξημένο κόστος πληροφορικής, ως παράγοντες επίδρασης.
 • Συνεισφορά των περιοχών LATAM και APAC στους στρατηγικούς στόχους: Οι περισσότερες δραστηριότητες της ALD | LEASEPLAN παραμένουν στην ΕΕ (Albertsen: «80%»), όμως υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική (LatAm) και στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού (APAC).
 • Κινέζοι κατασκευαστές: Η ALD | LeasePlan θεωρεί τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έγκυρους παίκτες στην αγορά και αξιολογεί τις συνεργασίες βάσει ποιότητας και εξυπηρέτησης.
 • Αναθεωρήσεις κόστους πληροφορικής: Η εταιρεία επενδύει σημαντικά σε ένα νέο σύστημα, το οποίο έχει αυξήσει το κόστος της πληροφορικής. Ο Sommelet επεσήμανε πως αυτά τα κόστη θα επανεξεταστούν.
 • Κόστος ενσωμάτωσης: Οι αρχικές εκτιμήσεις βασίστηκαν σε παραμέτρους του κλάδου, αλλά τα πραγματικά στοιχεία καταδεικνύουν υψηλότερο κόστος ενσωμάτωσης, το οποίο η εταιρεία θεωρεί ρεαλιστικό.
 • Στόχοι όγκου: Η ALD | LeasePlan μετατοπίζει την εστίασή της πέραν της αύξησης του στόλου (πλήθος αυτοκινήτων), στην αύξηση του ενεργητικού με νομισματικούς όρους, βάσει της αυξημένης αξίας των οχημάτων του χαρτοφυλακίου της.
 • Αντίκτυπος Φορολογίας/Επιδοτήσεων: Η ALD | LeasePlan προβλέπει οι επιδοτήσεις για τα EV να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου, επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα πρέπει να προέρχεται από την αγορά και όχι από κυβερνητικά κίνητρα.
 • Αναβολή απαγόρευσης ICE στο ΗΒ: Η ALD | LeasePlan αναγνωρίζει την πολιτική σκοπιμότητα της απαγόρευσης οχημάτων ICE και πιστεύει ότι η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα θα χρειαστεί χρόνο, ενώ τα οχήματα ICE θα παραμείνουν πιθανότατα δημοφιλή τα επόμενα χρόνια.

Συμπερασματικά, η στρατηγική «PowerUP 2026» της ALD | LeasePlan θέτει τις βάσεις περιόδου μετασχηματισμού στις λύσεις διαχείρισης στόλου και κινητικότητας. Με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις άριστες λειτουργικές διαδικασίες, η ALD | LeasePlan παρουσίασε το σχέδιο ηγετικής παραμονής της στον κλάδο.

Φωτογραφία από ανάρτηση της ALD | LeasePlan στο X (πρώην Twitter)

Προηγούμενο άρθροSabrina Eickelkamp: Ευκαιρίες μετασχηματισμού
Επόμενο άρθροΥπογράφηκε η σύμβαση για 250 ηλεκτρικά λεωφορεία