Η 14η έκδοση της μελέτης για το Fleet Barometer που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων (Corporate Vehicle Observatory) σε 12 χώρες (Βέλγιο, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία) επισημαίνει ορισμένες ενδιαφέρουσες και προκλητικές τάσεις για το μέλλον των εταιρικών στόλων σε ό,τι αφορά στην κινητικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

Τέσσερα κύρια γεγονότα πρέπει να επισημανθούν φέτος:

1 – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Mε την έλευση του WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Διεθνώς Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων), τα βασικά θέματα του τρέχοντος έτους είναι οι προσδοκίες ανάπτυξης για εναλλακτικά οχήματα και εναλλακτικές υπηρεσίες κινητικότητας υπό την ευρύτερη έννοια. Εάν μέχρι πρότινος σχεδόν όλα τα οχήματα στόλου λειτουργούσαν με ντίζελ, αυτή η έρευνα του 2018 δείχνει ότι το τοπίο αλλάζει: το 30% των πολύ μεγάλων εταιρειών έχουν ήδη μεταβεί σε ηλεκτρικά οχήματα και το 27% σε υβριδικά. Μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες λένε επίσης ότι θέλουν να επιταχύνουν το φαινόμενο στα επόμενα χρόνια. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα παραμείνουν απραγείς εφ΄όσον σχεδιάζουν να ακολουθήσουν, όπως αποδεικνύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

– αντίστοιχα, 68% και 48% πολύ μεγάλων και μεγάλων εταιρειών έχουν ήδη ή σχεδιάζουν να ενσωματώσουν στους ενεργούς στόλους τους εναλλακτικές μορφές ενέργειας (HEV, PHEV, BEV, CNG, LPG ή υδρογόνο).

– η τιμή αυτή παραμένει υψηλή ακόμη και μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, καθώς αφορά στο 32% από αυτές.

Οι πρώτες χώρες που εφαρμόζουν τέτοιες αλλαγές είναι το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Ελβετία.

Όλο και περισσότερες πολιτικές αυτοκινήτων ανοίγονται σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας τώρα που τα TCO τους πλησιάζουν τα κόστη των μοντέλων με κινητήρες καύσης. Αυτό διευκολύνεται από τις δημοσιονομικές πολιτικές των τοπικών κυβερνήσεων, αλλά και επειδή οι εταιρείες leasing έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι πριν στις υπολειματικές αξίες, ιδίως των μπαταριών που τροφοδοτούν πλήρως ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και την εναπομένουσα δυναμικότητά τους μετά από έναν πρώτο πλήρη κύκλο εμπειρίας.

Τα κυριότερα εναπομείναντα σημεία προσοχής εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται στην μπαταρία, είναι η υποδομή φόρτισης και η ύπαρξη επαρκούς άνεσης για την πραγματική εμβέλειά τους υπό διάφορες συνθήκες. Οι εταιρείες leasing βοηθούν τους πελάτες τους να κάνουν τις σωστές στρατηγικές και τακτικές κινήσεις για μελλοντικές επιλογές κινητήρων, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να προσαρμόσουν τα μοντέλα τους σε ολοένα και πιο απαιτητικά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τις εκπομπές CO2 και NOx. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την άμεση επίπτωσή τους στο περιβάλλον με την ευρύτερη έννοια και έτσι οι στόχοι της Κοινωνικής Υπευθυνότητας (CSR) προοδευτικά ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις στρατηγικές εταιρικού στόλου.

Η νέα δοκιμασία WLTP έχει ήδη ληφθεί ευρέως υπόψη από μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες για τον ορισμό των πολιτικών τους για τα αυτοκίνητα (46% και 62% αντίστοιχα). Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σκοπεύουν επίσης να λάβουν υπόψη τους τα νέα αυτά δεδομένα που απορρέουν από το νέο πρωτόκολλο στα αποτελέσματά τους για τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι προφανές ότι το όριο εκπομπών CO2 λαμβάνεται υπόψη για να οριστεί μέρος των κανόνων των πολιτικών για τα αυτοκίνητα των εταιρειών, αλλά οι επιχειρήσεις λένε επίσης ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε ΝΟx και αιωρούμενα σωματίδια ακόμα κι αν δεν έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν αριθμητικά όρια όπως συμβαίνει με το CO2. Η διάθεση αρκετών στοιχείων για συγκριτική αξιολόγηση σχετικά με εναλλακτικές στρατηγικές, αλλά και σχετικά με τα έξοδα κατανάλωσης καυσίμων και γενικότερα με το TCO (συνολικό κόστος ιδιοκτησίας) των υφιστάμενων και των νέων μοντέλων οχημάτων, είναι αυτό που οι fleet managers και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χαιρετίζουν και εκτιμούν σήμερα από τις εταιρείες leasing.

2 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ενδιαφέρον των fleet managers για υπηρεσίες κινητικότητας που πρέπει να εφαρμοσθούν στην εταιρεία τους αυξάνεται. Η κοινή χρήση ενός αυτοκινήτου (Car Sharing) και τα κοινά δρομολόγια ως υπηρεσία (Ride sharing) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος για τους διαχειριστές στόλων. Όσον αφορά στην χρήση οχημάτων εναλλακτικής ενέργειας, το 44% των fleet managers εξετάζει ή έχει ήδη εφαρμόσει μία από αυτές τις δύο υπηρεσίες στις εταιρείες τους. Η διαχείριση του προϋπολογισμού για την κινητικότητα είναι επίσης μια υπηρεσία σε μερικές χώρες που οι fleet managers εξετάζουν όλο και περισσότερο. Αυτό αφορά περίπου το μισό έως το ένα τρίτο των πολύ μεγάλων και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι πιο προηγμένες χώρες στον τομέα αυτό είναι το Βέλγιο, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μερίδιο των επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει εργαλεία τηλεματικής στους στόλους τους αποτελεί επίσης απόδειξη της εξέλιξης του τρόπου αντίληψης των αναγκών όσον αφορά στην κινητικότητα. Ένα μεγάλο ποσοστό μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (σχεδόν το ένα τρίτο) έχουν ήδη εξοπλίσει όλο ή μέρος των στόλων τους με εργαλεία τηλεματικής. Το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν στο ήμισυ των μεγάλων και πολύ μεγάλων εταιρειών σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Πολωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εντοπισμό οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και για τη βελτιστοποίηση του TCO του στόλου ή για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών και της ασφάλειας που προκύπτει.

3 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΛΩΝ

Οι μετρήσεις κάθε χρόνο οδηγούν στη διαπίστωση ότι η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων αυξάνεται ανάλογα με την ανάπτυξη του στόλου τους. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1 βαθμό στα δύο προηγούμενα έτη και κατά 2 βαθμούς στην τελευταία μέτρηση. Οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι εκείνες που εκφράζουν το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στο μέλλον. Σήμερα φτάνουμε σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης:

– Για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, το 27% προβλέπει αύξηση του μεγέθους των στόλων τους έναντι μόνο 9% που προβλέπει συρρίκνωση

– Για τις μικρότερες εταιρείες, το μερίδιο των εταιρειών που προβλέπουν αύξηση είναι επίσης μεγαλύτερο: 13% έναντι μόνο 4% που προβλέπει μείωση

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες όπου οι μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες είναι οι πιο σίγουρες είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι πιο σίγουρες για το μέλλον βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ

Το operational leasing (λειτουργική μίσθωση) είναι η λύση που προτιμάται περισσότερο από μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες: το 38% των μεγάλων εταιρειών και το 51% των πολύ μεγάλων εταιρειών έχουν δηλώσει ότι το Full Service Leasing αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης των στόλων των οχημάτων τους. Αυτές οι τιμές παραμένουν σταθερές με την πάροδο του χρόνου. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των μικρότερων εταιρειών, βλέπουμε μια αλλαγή: τα τελευταία 3 χρόνια το τμήμα των εταιρειών που χρησιμοποιεί το operational leasing ως μέσο χρηματοδότησης του στόλου αυξήθηκε από 9% σε 12% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 17% σε 21% για μεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε το βαρόμετρο αναλυτικά εδώ

 

Προηγούμενο άρθροΗ Calsonic της KKR εξαγοράζει την Magneti Marelli της Fiat Chrysler, για 6,2 δισ. ευρώ
Επόμενο άρθροHey BMW: o ψηφιακός σας σύντροφος στην οδήγηση