Πανεπιστημιακή έρευνα για τη μαζική υιοθέτηση EV

Έρευνα με τίτλοΗ περίπτωση της αγοράς για την ηλεκτρική κινητικότητα: Διερεύνηση επιχειρηματικών μοντέλων για μαζική υιοθέτηση EV (ηλεκτρικών οχημάτων)”, των Πανεπιστημίων Aarhus της Δανίας, του Sussex και της Οξφόρδης του ΗΒ καταδεικνύει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. 

Η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται, αλλά τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, που στηρίζονται στην παροχή οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), δυσκολεύουν την υιοθέτηση. Έρευνα επισημαίνει τη δυσκολία της αυτοκινητοβιομηχανίας να εξεύρει λειτουργικούς τρόπους παραγωγής και πώλησης EV.

Κατόπιν συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες 201 ιδρυμάτων 17 πόλεων της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, μια ομάδα ερευνητών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο γραμμών συναρμολόγησης, αντιπροσωπειών, υπηρεσιών μετά την πώληση, εσόδων συντήρησης και σταθμών ανεφοδιασμού δεν θα υποστηρίξει την πώληση ηλεκτρικών οχημάτων, ούτε θα υποστηριχθεί από αυτήν.

Το θέμα επιδεινώνεται επειδή οι κυβερνήσεις, παγκοσμίως, δεν υιοθετούν επείγουσες πολιτικές για επιτάχυνση των στόχων για το κλίμα. Η νομοθεσία των περισσότερων χωρών υποστηρίζει τους τρέχοντες κανονισμούς για οχήματα εσωτερικής καύσης.

Η υιοθέτηση EV αντιμετωπίζει δυσκολίες

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ταξινομήσεις EV αυξήθηκαν κατά 41% το 2020, παρά την πανδημία, σε πάνω από 10 εκατομμύρια οχήματα. Οι υπάρχουσες πολιτικές, παγκοσμίως, υποδηλώνουν ανάπτυξη έως 145 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στο Global EV Outlook Report, αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να ανέλθει στα 230 εκατομμύρια, εάν επιταχυνθεί η ταχύτητα αλλαγής.

Ωστόσο, μια έρευνα με τίτλο Η περίπτωση της αγοράς για την ηλεκτρική κινητικότητα: Διερεύνηση επιχειρηματικών μοντέλων για μαζική υιοθέτηση EV (κοινή έρευνα των Πανεπιστημίων Aarhus της Δανίας, του Sussex και της Οξφόρδης του ΗΒ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα EV αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω μη κερδοφόρων γραμμών παραγωγής και απρόσιτων τιμών αγοράς.

Αλλά πολλοί φορείς έχουν εμπλακεί στο υπάρχον σύστημα παραγωγής και πώλησης αυτοκινήτων, με σημαντικές επενδύσεις, για να παραβλεφθούν.

Ο εχθρός της αγοράς μετά την πώληση

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν στην αγορά νέα ηλεκτρικά μοντέλα μπαταρίας (BEV) και υβριδικά (PHEV) και να τα επιβάλουν σε αντιπροσωπείες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν τα επιθυμούν. Τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά και δεν υπάρχουν έσοδα μετά την αγορά ή συντήρησης, τα οποία αποτελούν σημαντικές εισοδηματικές πηγές. Τα EV χρειάζονται 80%-90% λιγότερη συντήρηση από τα οχήματα ICE. Σε ορισμένες αντιπροσωπείες, τα έσοδα μετά την πώληση και οι υπηρεσίες συντήρησης αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου των εσόδων, κάτι που αποτελεί απόλυτο αντικίνητρο για πώληση EV.

Κατά την έρευνα, ένας συμμετέχων δήλωσε: «Αν είχα αντιπροσωπεία, θα έλεγα στους εργαζομένους μου “παιδιά, πωλείστε αυτοκίνητα βενζίνης, το περιθώριο κέρδους είναι καλύτερο και υπάρχει συνέχεια”. Θα ήταν ανόητο [να πω]: “παιδιά, εστιάστε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν θα κερδίσουμε τίποτα με την πώληση ή κάτι ελάχιστο, αλλά τίποτα στη συνέχεια”. Δεν υπάρχει κάποιο σύστημα, οπότε δεν πρόκειται περί συνομωσίας».

Κάποιος άλλος συμμετέχων το απέδωσε ως εξής: «ισχυρίζονται πως εξοικονομείς τουλάχιστον 80% για τη συντήρηση ηλεκτρικών οχημάτων. Επειδή όλα λειτουργούν άψογα. Δεν υπάρχουν αλλαγές λιπαντικών, ούτε φίλτρο λαδιού, ούτε εξάτμιση. Πρόκειται λοιπόν για μεγάλη πρόκληση για το μέλλον του κλάδου. Πώς θα έχουμε έσοδα όταν θα έχουμε κυρίως EV;»

Μεροληψία υπέρ των ορυκτών καυσίμων

Η κυβερνητική πολιτική επηρεάζει άμεσα τις αγορές λιανικής αυτοκινήτων και την υιοθέτηση EV. Η Νορβηγία αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος σε επιτυχείς -χρηματικές και μη- πολιτικές υιοθέτησης EV. Αντιθέτως, οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής της Δανίας έχουν καταστήσει αδύνατη την υιοθέτηση των ΕV. Οι συνεχείς αλλαγές πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης απαλλαγής EV από το φόρο αγοράς το 2015) καθυστερούν τις πωλήσεις EV.

Ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο EV, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα, πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την κατασκευή έως τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, με στρατηγικές μετά την πώληση, που θα βελτιστοποιούν την διάδοσή τους.

Η ανάγκη για καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες γραμμές συναρμολόγησης

Τα επιχειρηματικά μοντέλα υιοθέτησης EV πρέπει να εντάσσονται ή έστω να μη διαταράσσουν πλήρως τη δομή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η έλλειψη κερδοφορίας οφείλεται σε ακατάλληλες γραμμές συναρμολόγησης, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε έλλειψη επενδύσεων στην τεχνολογία EV. Αυτή η στρατηγική καθιστά την παραγωγή EV αναποτελεσματική και ακατάλληλη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατασκευής τους – όπως τα λιγότερο κινητά μέρη.

Ένα ιδανικό επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στο leasing

Ένας τρόπος πρόσβασης των καταναλωτών σε πιο οικονομικά EV μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου leasing. Οι αντιπροσωπείες του μέλλοντος θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε τέτοια προσφορά. Οι οδηγοί μπορεί να θέλουν διαφορετικά οχήματα για διαφορετικές χρήσεις. Ένα EV κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ένα SUV τα σαββατοκύριακα ή το χειμώνα και ένα αναδιπλούμενης οροφής για το καλοκαίρι. Το κύριο όχημα (το EV) μπορεί να είναι μέσω leasing, με σταθερό μηνιαίο κόστος, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου πακέτου που επιτρέπει την χρήση και των άλλων οχημάτων όποτε χρειάζεται.

Η αντιπροσωπεία EV του μέλλοντος

Στο μέλλον, ενδέχεται να υπάρχουν λιγότερες αντιπροσωπείες που θα πωλούν μία ή δύο μάρκες, αλλά θα λειτουργούν κυρίως ως συμβουλευτικά κέντρα κινητικότητας και περισυλλογής και παράδοσης οχημάτων. Καθώς οι πελάτες μετακινούνται από την «αγορά» αυτοκινήτου στη «χρήση», το έργο του αντιπροσώπου θα είναι να τους βοηθήσει στην επιλογή του σωστού οχήματος (ή πακέτου) από στόλους νέων και μεταχειρισμένων προϊόντων. Οι αντιπροσωπείες θα προσφέρουν συμβουλές για την καταλληλότητα συγκεκριμένων οχημάτων, όπως το κόστος λειτουργίας και η ασφάλιση. Γνωρίζουν τις τοπικές αγορές τους, οπότε θα έχουν πολύτιμο αλλά διαφορετικό ρόλο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να καινοτομήσει και να ξεφύγει από τη δραστηριότητα πώλησης αυτοκινήτων. Αυτό φαίνεται από την αυξημένη ζήτηση επιλογών κινητικότητας εκ μέρους των καταναλωτών. Όσον αφορά στα EV, είναι σαν να έχει πειστεί ο κλάδος πως δεν υπάρχει ζήτηση, όταν στην πραγματικότητα ίσως ο ίδιος ο κλάδος να είναι απρόθυμος για αλλαγή.

Προηγούμενο άρθροBMW Σειρά 2 Coupé: στο τελικό στάδιο εξέλιξης
Επόμενο άρθροΝέο Suzuki SWACE, δυναμικό, sport και υβριδικό