Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος υποστηρίζουν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές CO2 αυτοκινήτων και βαν. Τάσσονται υπέρ της οδικής κινητικότητας μηδενικών εκπομπών το 2035 για τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) ενέκρινε με 46 ψήφους υπέρ, 40 κατά και δύο αποχές, τους προτεινόμενους κανόνες αναθεώρησης των προτύπων εκπομπών CO2 νέων αυτοκινήτων και βαν, σύμφωνα με τις αυξημένες επιδιώξεις της ΕΕ για το κλίμα.

Στην έκθεση, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρόταση της Επιτροπής για οδική κινητικότητα μηδενικών εκπομπών έως το 2035.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

– κατάργηση του μηχανισμού κινήτρων για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών («ZLEV»), εφόσον δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό του σκοπό·

– έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της οδικής κινητικότητας μηδενικών εκπομπών έως το τέλος του 2025 και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, για τον αντίκτυπο στους καταναλωτές και την απασχόληση, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στοιχεία για την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων

– σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου οικολογικής καινοτομίας, σύμφωνα με τους προτεινόμενους αυστηρότερους στόχους (το υφιστάμενο όριο των 7 γρ CO2/χλμ θα παραμείνει έως το 2024, ακολουθούμενο από 5 γρ το 2025, 4 γρ το 2027 και 2 γρ έως το τέλος του 2034).

– έκθεση της Επιτροπής, έως το τέλος του 2023, με λεπτομερή περιγραφή των αναγκών στοχευμένης χρηματοδότησης προς διασφάλιση δίκαιης μετάβασης του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση και άλλων οικονομικών επιπτώσεων·

– κοινή μεθοδολογία ΕΕ από την Επιτροπή, έως το 2023, για την αξιολόγηση του πλήρους κύκλου ζωής εκπομπών CO2 αυτοκινήτων και βαν που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, καθώς και των καυσίμων και της ενέργειας που καταναλώνουν αυτά τα οχήματα.

Ο εισηγητής Jan Huitema (Renew, Ολλανδία) δήλωσε: «Αυτός ο κανονισμός ενθαρρύνει την παραγωγή οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ρύπων. Με τα πρότυπα CO2, δημιουργούμε σαφές περιβάλλον για την αυτοκινητοβιομηχανία και ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τις επενδύσεις για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Επιπλέον, η αγορά και η χρήση αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών θα καταστεί φθηνότερη για τους καταναλωτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτός ο κανονισμός καθιστά τη βιώσιμη οδήγηση προσβάσιμη σε όλους!».

Η έκθεση θα εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ιουνίου και θα αποτελέσει τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Προηγούμενο άρθροΟ David Durand Αντιπρόεδρος Σχεδίασης της Dacia
Επόμενο άρθροACEA: καλεί τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν το ETS