Με αφορμή την επικείμενη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) από τις 16/01/2023, ο ΣΕΕΑΕ (Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος), εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Η πάγια θέση του ΣΕΕΑΕ όπως αυτή έχει επανειλημμένως διατυπωθεί στους αρμόδιους κρατικούς φορείς είναι ότι χαιρετίζει κάθε μέτρο που προωθεί τη διαφάνεια στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων, όχι όμως όταν αυτό εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά εις βάρος της ισονομίας στην αγορά και καταλήγει να εξυπηρετεί συγκεκριμένους κύκλους συμφερόντων και μόνο”.

“Η στοχοποίηση αποκλειστικά και μόνο των εισαγόμενων μεταχειρισμένων και κατ’ επέκταση των ελεύθερων εμπόρων εισαγωγέων εισάγει σαφώς συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά και διακρίσεις μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων αυτοκινήτων κάτι που είναι ξεκάθαρα αντίθετο με τις κοινοτικές οδηγίες”.

“Ακόμα και η εκβιαστική προϋπόθεση εγγραφής των εισαγωγέων εμπόρων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών… ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα, κινείται στα ίδια πλαίσια. Σύμφωνα μάλιστα με την ελληνική νομοθεσία κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου θεωρείται και αυτός “παραγωγός”, αψηφώντας βέβαια ότι αφενός είναι παράλογο να θεωρείται παραγωγός κάποιος που δε συμμετέχει σε κανένα στάδιο παραγωγής και αφετέρου ότι η λέξη “εισαγωγή” αφορά μόνο σε προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες και όχι συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης!”.

“Φυσικά, αυτή είναι η πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια που η Πολιτεία νομοθετεί ενάντια στις κοινοτικές οδηγίες και με στόχο ουσιαστικά την εξάλειψη του ανεξάρτητου εμπόρου και τη μετάβαση σε μια μονοπωλιακή αγορά που θα διαφεντεύεται αποκλειστικά και μόνο από τις μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες”.

“Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι ο ΣΕΕΑΕ θα συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και αποφασιστικότητα να είναι το ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης του ανεξάρτητου εμπορίου. Ακόμα και αν η Ελληνική Πολιτεία δεν αφουγκράζεται τα προβλήματα του κλάδου και δεν ενστερνίζεται τη λογική του ελεύθερου εμπορίου, εμείς εγγυόμαστε από τη μεριά μας ότι σε κάθε περίπτωση θα αναζητούμε και θα εξαντλούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα που μας παρέχει ο Νόμος ως πολίτες της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα”.

Μητρώο Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Υπενθυμίζεται πως ο Νόμος 4784/2021ΦΕΚ 40/Α/16-3-2021 στον οποίο αναφέρεται η ανακοίνωση του ΣΕΕΑΕ για τη λειτουργία του Μητρώου Μεταχειρισμένων λέει τα εξής:

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), για την εποπτεία της τήρησης των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση αυτών στη Χώρα μας. Θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων στοιχεία όπως: ο αριθμός πλαισίου, η κατηγορία, ο κατασκευαστικός του οίκος, το μοντέλο, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοσή του, ο κυβισμός του κινητήρα του, το μέγιστο μικτό βάρος του ή οι θέσεις καθημένων του, η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική του τεχνολογία, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του στην αλλοδαπή.

Προηγούμενο άρθροH Cabify αποκτά στόλο μηδενικών εκπομπών
Επόμενο άρθροΟ Tom Zhu νούμερο 2 στην Tesla