Ο Guillaume Pin European Fleet Procurement Manager

European Fleet Procurement Manager 2023 ανακηρύχθηκε ο Guillaume Pin, Europe Procurement Manager – Fleet & Travel της Ecolab. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Samuel Kellner-Steimetz, CSO της Fleet Logistics, κατά την τελετή των Fleet Europe Awards 2023.

Το βραβείο European Fleet Procurement Manager of the Year απονέμεται στον fleet manager πολυεθνικής εταιρείας, με σημαντική συμβολή στην εκτέλεση της στρατηγικής στόλου οχημάτων της. Η συμβολή χαρακτηρίζεται από εναρμόνιση πολιτικών, ικανές στρατηγικές προμηθειών, αποτελεσματικότητα διαδικασιών και επιλογή στρατηγικών εταίρων και προμηθευτών, που επιφέρουν συλλογικά βελτιστοποίηση κόστους.

Εναρμόνιση προμηθευτών και ενοποίηση πολλαπλών επιχειρηματικών λειτουργιών

Ο μετασχηματισμός της Ecolab από εγχώριος οργανισμός προμηθειών σε κέντρο αριστείας περιφερειακής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί κομβική αλλαγή επιχειρησιακής προσέγγισης. Αυτός ο μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη βάση προμηθευτών, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότητα και την ενοποίηση. Η στρατηγική προμηθειών της Ecolab προϋποθέτει σαφή διάκριση μεταξύ στρατηγικών προμηθειών, που επικεντρώνονται σε πολιτικές και στρατηγική, τακτικών προμηθειών, υπεύθυνων για την προμήθεια και τις λειτουργίες, επίβλεψης πλήρους διαδικασίας, από την παραγγελία έως την ανανέωση.

Επιπλέον, η ενοποίηση πολλαπλών επιχειρηματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των HR, SHE, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο RACI (Responsible, Accountable, Consulted and Informed) του στόλου, ενισχύει τη συνοχή και τη διαφάνεια. Ο Guillaume Pin παραμένει ρεαλιστής όσον αφορά στην επιτακτική ανάγκη κλιμάκωσης του προγράμματος πράσινου στόλου της Ecolab. Η απόφαση της εταιρείας να μεταβεί από το πρότυπο πολλών προμηθευτών στο πρότυπο ενιαίας προμήθειας καταδεικνύει την δέσμευση στην καινοτομία και τη βελτιστοποίηση.

Ο Guillaume Pin διοικεί στόλο 4.750 οχημάτων Ecolab σε όλη την Ευρώπη.

Οι προηγούμενοι νικητές του βραβείου European Fleet Procurement Manager είναι οι ακόλουθοι: Wojciech Regucki, AbbVie (2020) I Adam Longenecker, Axalta (2021) I Alberto Pasa, Xylem (2022).

Προηγούμενο άρθροO Emin Guluyev European Green Fleet Manager 2023
Επόμενο άρθροΤο Remarketing Innovation Award 2023 στην AutoChat