Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Mercedes-Benz Ελλάς εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί δομικό κομμάτι της εταιρικής της κουλτούρας και λειτουργίας.

Η Ακεραιότητα, η Κοινωνία, η Χώρα, οι Εργαζόμενοι και το Περιβάλλον αποτελούν τους πυλώνες για τη Mercedes-Benz Ελλάς, η οποία εστιάζει σε αυτούς και σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους με αυτούς Κοινωνικούς Εταίρους, δρώντας με αίσθημα υπευθυνότητας απέναντί τους.

O Απολογισμός αφορά στην περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017 και σε όλες τις δραστηριότητες της Mercedes-Benz Ελλάς στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, ενώ έχει συνταχθεί με βάση  τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards (έκδοση 2016) σε επίπεδο συμφωνίας “Core”. Σε αυτόν περιγράφονται τα πιστεύω, τα προγράμματα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας και την ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας στην καθημερινή της λειτουργία.

Κάνει αναφορά σε συνολικά 195 ποσοτικούς δείκτες αποτελεσμάτων, 2,6% περισσότερους από αυτούς του 2016, εκ των οποίων οι 66 καλύπτουν δείκτες GRI, ενώ συμπεριλαμβάνει 31 μελλοντικούς στόχους που σχετίζονται με την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας.

O Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς σχολίασε μεταξύ άλλων: “Η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας με προεκτάσεις που πριν από μερικά χρονιά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Αυτοκίνητα με τεχνητή νοημοσύνη, big data, συνδεσιμότητα είναι πλέον γεγονότα που σηματοδοτούν ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές στο κοντινό μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παραμένουμε προσηλωμένοι στους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς μας στόχους, αλλά και στη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με βάση τις αρχές της υπεύθυνης λειτουργίας, καθώς η προσήλωση στην Εταιρική Υπευθυνότητα πρέπει να είναι διαχρονική, ιδιαίτερα εν μέσω σημαντικών αλλαγών και ανεξάρτητα από τις εκάστοτε επιχειρηματικές συνθήκες”.

Τα κυριότερα σημεία του Απολογισμού, όπως τα περιγράφει η ίδια η εταιρεία:

  • Ακεραιότητα – 5 τομείς Εταιρικής Υπευθυνότητας, 10 ομάδες Κοινωνικών Εταίρων, “Core” επίπεδο συμφωνίας με τις οδηγίες GRI Standards, 47 πλήρως αναφερόμενοι δείκτες GRI
  • GRI Standards – Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας ακολουθεί τις οδηγίες GRI Standards
  • 66 δείκτες – Ο Απολογισμός περιλαμβάνει 31 στόχους, καλύπτει 66 δείκτες GRI και συνολικά 195 ποσοτικούς δείκτες, 2,6% περισσότερους, σε σχέση με το 2016
  • 100% των εργαζόμενων – Έχουμε παραδώσει τον Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας στο 100% των εργαζόμενων

Χώρα: 

153,9 εκατομ. € κύκλος εργασιών, 8,7 εκατομ. € πληρωμές για εργαζόμενους, 5 βασικοί τομείς χορηγιών, 1.347 προμηθευτές 39,5 εκατ. € – Αποδώσαμε πάνω από 39,5 εκατ. € σε οικονομική αξία για την κοινωνία, 747 θέσεις εργασίας – Η λειτουργία της Εταιρείας έχει συνεισφέρει στη δημιουργία 747 θέσεων εργασίας στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών, +4,1% ημέρες εκπαίδευσης  – Αυξήσαμε κατά 4,1% τις ημέρες εκπαίδευσης των εργαζόμενων του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών, σε σχέση με το 2016, 121.000€ – Προσφέραμε πάνω από 121.000€ σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς, 314 άτομα – Εκπαιδεύσαμε 314 άτομα σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς και ασφαλούς οδήγησης, τα τελευταία επτά έτη, 92% εγχώριοι προμηθευτές – Διαθέσαμε το 92% του συνολικού προϋπολογισμού αγορών σε εγχώριους προμηθευτές.

Εργαζόμενοι:

192 εργαζόμενοι, 100% των εργαζόμενων με συμβάσεις πλήρους και αορίστου χρόνου, 27,1% γυναίκες, 1.421 ώρες εκπαίδευσης, Μηδέν περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης, Δεν παρουσιάστηκε κανένα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης στο χώρο εργασίας της Εταιρείας, 43,9% άνω του νόμιμου μισθού, Ο κατώτατος μισθός εργαζομένου στη Mercedes-Benz Ελλάς ήταν κατά 43,9% μεγαλύτερος του αντίστοιχου νόμιμου βασικού μισθού, 42,9% εσωτερική κάλυψη, Αυξήσαμε το ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας που καλύφθηκαν από εσωτερικούς υποψήφιους στο 42,9%, 7,4 ώρες μέση διάρκεια εκπαίδευσης, Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.400 ώρες εκπαίδευσης, με μέση διάρκεια 7,4 ώρες ανά εργαζόμενο, 1 από τα 8 κριτήρια, Η Συμμόρφωση με θέματα Ακεραιότητας αποτελεί ένα από τα οκτώ Συμπεριφοριακά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία πραγματοποιείται η Αξιολόγηση των εργαζόμενων, 100% αξιολόγηση , Αξιολογήθηκε το 100% των εργαζόμενων της Εταιρείας, Μηδέν ατυχήματα, Δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα στο χώρο εργασίας της Εταιρείας.

Πελάτες: 

5.031 ταξινομήσεις οχημάτων, 4 κύριες κατηγορίες προϊόντων, 2.116 τηλεφωνικές κλήσεις από πελάτες στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 93% επίλυση παραπόνων εντός 2 ημερών, 1η Εταιρεία σε αναγνωρισιμότητα, Αναδειχθήκαμε από τους καταναλωτές ως πιο αναγνωρίσιμος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην premium κατηγορία, +0,9% και +5,5% στην ικανοποίηση, Αυξήθηκαν οι Δείκτες Ικανοποίησης Πελατών για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα κατά 0,9% και 5,5% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016, +3% και +9% στην πιστότητα, Αυξήθηκαν οι Δείκτες Πιστότητας Πελατών για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα κατά 3% και 9% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016, 99% επίλυση παραπόνων, Διατηρήσαμε το ποσοστό των παραπόνων προς το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών που επιλύθηκαν στο 99%, Μηδέν παράπονα, Δεν δεχθήκαμε κανένα παράπονο για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιβάλλοντος ή παραπλανητικής διαφήμισης.

Περιβάλλον: 

1.574,4 τόνους eCO2, 1.585,8 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, 446 MWh παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά, 6.658 κυβικά μέτρα νερό, 40.000€, Επενδύσαμε 40.000€ για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, -2,8% ηλεκτρική ενέργεια, Μειώσαμε τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,8%, δηλαδή 46,7 MWh, σε σχέση με το 2016, +1,2% εκπομπές CO2, Aυξήθηκαν οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,2%, δηλαδή 19 τόνοι CO2, σε σχέση με το 2016 (λόγω της αύξησης του συντελεστή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελλάδα κατά 3%), 28,1% πράσινη ενέργεια, Παρήγαμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που αντιστοιχεί στο 28,1% της συνολικής μας ανάγκης σε ηλεκτρική ενέργεια, 125 και 197 gr CO2/km, Ο Όμιλος Daimler έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 του στόλου νέων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη κατά 10,7% και 10% αντίστοιχα, σε 125 και 197 γραμμάρια CO2/km αντίστοιχα, τα τελευταία πέντε έτη, 19,7% ανακυκλωμένο χαρτί, Χρησιμοποιήσαμε 19,7% ανακυκλωμένο χαρτί για όλους τους σκοπούς.

Προηγούμενο άρθροΕιδική έκδοση του GT-R από τη Nissan προς τιμήν της Naomi Osaka
Επόμενο άρθροΗ Nissan στο σωστό δρόμο για πιο βιώσιμες εγκαταστάσεις