Η Nissan ανακοίνωσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα “πράσινα” ομόλογα μέσω των οποίων θα συγκεντρώσει 200 δισ. γιεν (1,42 δισ. ευρώ περίπου), με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και την περαιτέρω προώθηση της βιωσιμότητάς της.

Η Nissan Motor Co. Ltd., καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση “πράσινων” ομολόγων με σκοπό την “άντληση” 200 δισ. γιεν. H έκδοση αποτελείται από ένα πακέτο ομολόγων «SAKURA» για ιδιώτες επενδυτές, καθώς και από ένα πακέτο ομολόγων για θεσμικούς επενδυτές.

Τα ομόλογα αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη δόση των κεφαλαίων που έχει συγκεντρώσει η Nissan από την έναρξη του Sustainable Finance Framework  (Βιώσιμου Χρηματοδοτικού Πλαισίου), τον Ιούλιο του 2022. Μαζί με το “πράσινο” κοινοπρακτικό δάνειο που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, η Nissan αυξάνει τη δυναμική των επενδύσεών της για να γίνει μια πραγματικά βιώσιμη εταιρεία.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επιλέξιμα “πράσινα” έργα που ορίζονται στο πλαίσιο, όπως Έρευνα & Ανάπτυξη, επενδύσεις και δαπάνες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, την αυτόνομη οδήγηση,  καθώς  και εξαρτημάτων για ηλεκτρικά οχήματα, ή άλλες μελλοντικές πρωτοβουλίες ουδέτερων εκπομπών άνθρακα.

Με μια επανεξέταση δεύτερου μέρους, που διεξήχθη από τη Sustainalytics, η Nissan ευθυγράμμισε το πλαίσιο της με την Αρχή του Πράσινου Ομολόγου (Green Bond) 2021, την Αρχή του Κοινωνικού Ομολόγου (Social Bond) 2021, την Κατευθυντήρια γραμμή του Ομολόγου Βιωσιμότητας (Sustainability Bond) 2021, την Αρχή του “Πράσινου” Δανείου (Green Loan) 2021 και την Αρχή της Κοινωνικής Χρηματοδότησης  (Social Loan) 2021.

Η έκδοση των ομολόγων αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία που τοποθετεί τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Nissan, αντικατοπτρίζοντας τον εταιρικό σκοπό της που συνοψίζεται στην φράση «Οδηγώντας την καινοτομία για τον εμπλουτισμό της ζωής των ανθρώπων». Καθώς η Nissan γίνεται μια πραγματικά βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία, η εταιρεία στοχεύει σε έναν κόσμο καθαρότερο, ασφαλέστερο και χωρίς αποκλεισμούς.

Επισκόπηση Ομολόγων
Όνομα έκδοσης #66 Μη εξασφαλισμένα ομόλογα #67 and #68 Μη εξασφαλισμένα ομόλογα
(Με ρήτρα pari passu) (Με ρήτρα pari passu)
(Πράσινα Ομόλογα) (Πράσινα Ομόλογα)
Κωδικός : SAKURA
Επενδυτές Ιδιώτες Θεσμικοί
Ημερομηνία έκδοσης 6 Φεβρουαρίου 2023 27 Ιανουαρίου 2023
Ποσό έκδοσης 140 δισ. JPY 60 δισ. JPY
Διάρκεια 3 έτη 3 έτη & 5 έτη
Ανάδοχοι Mizuho Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd.
SMBC Nikko Securities Inc. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. SMBC Nikko Securities Inc.
BofA Securities Japan Co., Ltd.

 

Προηγούμενο άρθροVulcan – Stellantis: γεωθερμική ενέργεια στο Rüsselsheim
Επόμενο άρθροMercedes-Benz Group: ανασχηματίζει την ανώτατη διοίκηση