Το στρατηγικό σχέδιο της ALD, Move 2025, βασίζεται σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: Πελάτες, Ανάπτυξη, Καλό και Απόδοση.

Ο Tim Albertsen, CEO της ALD και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας παρουσίασαν πρόσφατα το νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο “Move 2025” παρέχοντας μια λεπτομερή επισκόπηση των φιλοδοξιών της εταιρείας και των κύριων στρατηγικών επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού της σχεδίου.

“Το Move 2025 είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που αξιοποιεί τον μετασχηματισμό που ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που βλέπουμε στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Με αυτό το νέο στρατηγικό σχέδιο, η ALD βρίσκεται στην καρδιά του εξελισσόμενου κόσμου κινητικότητας και ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για να γίνει ένας πλήρως ολοκληρωμένος πάροχος βιώσιμης κινητικότητας και ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της”, τόνισε ο Tim Albertsen κατά την παρουσίαση της νέας στρατηγικής.

“Το Move 2025 είναι ένα καλό όνομα, γιατί η επιχείρησή μας μετακινεί ανθρώπους, αλλά και νοοτροπίες”, δήλωσε ο κ. Albertsen. Η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει τις ηγετικές της θέσεις στο leasing, την ψηφιοποίηση και την ηλεκτροκίνηση και να καταστεί πάροχος “απόλυτα ολοκληρωμένης αειφόρου κινητικότητας”.

Το νέο πενταετές πρόγραμμα της ALD καθορίζεται από τις γενικές τάσεις της αγοράς και της ευρύτερη κοινωνία – στις οποίες ήδη ανταποκρίνεται. Αυτές περιλαμβάνουν τις τάσεις για χρήση αντί ιδιοκτησίας, για ψηφιοποίηση και για καθαρότερη κινητικότητα, μέσω διαμοιρασμού κινητικότητας, ηλεκτροκίνησης και συνδεσιμότητας.

Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις τάσεις, η ALD “έδειχνε πάντα ιδιαίτερη ικανότητα καινοτομίας και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία”, λέει ο κ. Albertsen. Όχι μόνο για να παραμείνουμε ενεργοί, αλλά για να γίνουμε πρώτοι: “Επιθυμούμε να γίνουμε ένας απόλυτα ολοκληρωμένος πάροχος βιώσιμης κινητικότητας και παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο μας”.

Tim Albertsen, CEO της ALD

Αυτό είναι το Move 2025 με λίγα λόγια. Η στρατηγική απαιτεί την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ALD, στηριζόμενη σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες.

 • Μετακίνηση για πελάτες

“Μας καθοδηγεί η αγορά και έχουμε εμμονή με τους πελάτες”, λέει ο κ. Albertsen. Η ALD θέλει να προσφέρει τα καλύτερα εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στην κατηγορία, να επικεντρωθεί στις ψηφιακές επαφές με τους πελάτες και να ενισχύσει την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία της προς εξασφάλιση ευκαιριών ανάπτυξης. Αυτό δεν αποτελεί επανάσταση αλλά εξέλιξη, βασιζόμενη στα υπάρχοντα πλεονεκτήματα: “Το full-service leasing, η βασική μας δραστηριότητα, θα καταστεί το κυρίαρχο προϊόν, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη στο μέλλον”.

 • Μετακίνηση για ανάπτυξη

“Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξη, σε όποιον τομέα και αν προκύψει”. Αυτό σημαίνει επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας της παραδοσιακής δραστηριότητάς μας – μετά την επιτυχή ανάπτυξή μας στη Λατινική Αμερική, η ALD προσβλέπει τώρα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου είναι ήδη παρούσα σε τρεις αγορές και εξετάζει άλλες τρεις. Η εταιρεία θα συνεχίσει επίσης να επεκτείνει τις συνεργασίες της, “είτε πρόκειται για κατασκευαστές, τράπεζες ή εταιρείες τεχνολογίας”. Ο κ. Albertsen ανέφερε τις ΜΜΕ, το private lease και τη βιωσιμότητα ως υποσχόμενους τομείς ανάπτυξης. Μια άλλη πορεία ανάπτυξης αποτελούν οι εξαγορές.

 • Μετακίνηση για το καλό

“Επιθυμούμε να συμμετέχουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου κόσμου”, επισήμανε ο κ. Albertsen. Αυτό συνεπάγεται τέσσερις στόχους: όχι μόνο τη διαμόρφωση της βιώσιμης κινητικότητας (μέσω της ηλεκτροκίνησης και της πολυτροπικότητας), αλλά και ως υπεύθυνος εργοδότης (όσον αφορά στην ποικιλομορφία, την ισότητα και την αναβάθμιση ικανοτήτων), την εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ALD.

 • Μετακίνηση για απόδοση

“Είμαστε ήδη οι καλύτεροι όσον αφορά στα αποτελέσματα και τις αποδόσεις, αλλά ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα”. Πρόκειται για τη χρήση δεδομένων και ψηφιοποίησης για την προώθηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας, τόσο στον νέο όσο και στον παλιό επιχειρηματικό τομέα, τόνισε ο κ. Albertsen.

Μετά τους τέσσερις πυλώνες, ο CFO της ALD, Gilles Momper, περιέγραψε τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας για την επόμενη πενταετία. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο των 1,8 εκατομμυρίων συμβάσεων θα επεκταθεί στα 2,3 εκατομμύρια έως το 2025, “με την υποστήριξη νέων πελατών και νέων προϊόντων”.

Αυτή η ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις υποθέσεις: η ALD θα συνεχίσει την πορεία συμπληρωματικών εξαγορών της, η ισχυρή ανάπτυξη έως και 8% θα συνεχιστεί από το 2022 και ο χρηματοδοτούμενος στόλος θα αποτελέσει μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας – τροφοδοτούμενη με 15% ανάπτυξη νέων προϊόντων κινητικότητας και private lease. Ο λόγος κόστους-εσόδων θα αυξηθεί από 49%-51% το 2020, σε 46%-54% το 2025.

Στη συνέχεια, ο John Saffrett, Αναπληρωτής CEO της ALD, διευκρίνησε τα τέσσερα βασικά σημεία που διατρέχουν τους τέσσερις πυλώνες και το πλήθος των έργων που συνθέτουν το Move 2025.

 • Leasing και διαχείριση στόλου

Η κορυφαία θέση της ALD σε αυτόν τον τομέα “μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα, να αυξάνουμε και να επενδύουμε σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες”, είπε ο κ. Saffrett. Σε αυτά περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για μεγάλες εταιρείες, υπηρεσίες LCV για ΜΜΕ, leasing νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τους καταναλωτές και συγκεκριμένες προσφορές για τους εργαζόμενους.

 • Remarketing

“Πιστεύουμε πως το μέλλον του remarketing έχει πολλούς κύκλους και διαύλους”, σημείωσε ο κ. Saffrett. Έτσι, τα πάγια αγαθά θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα διατίθενται στην αγορά μέσω νέων και καινοτόμων διαύλων. Αυτό ετοιμάζεται για τα EV, τα οποία θα έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής από τα κλασικά ICE. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου υπολειμματικής αξίας.

 • Ψηφιακή επένδυση

Η ALD διαθέτει προϋπολογισμό 66 εκατ. ευρώ σε ψηφιακές επενδύσεις τα επόμενα πέντε χρόνια και στους τέσσερις πυλώνες, αυξάνοντας το μερίδιό της από περίπου 20% των λειτουργικών δαπανών το 2017-19, σε περίπου 23% το 2020-25. Ένα από τα σημεία εστίασης θα είναι τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου βοηθού μετακίνησης, που θα προσφέρει μια συνολική λύση κινητικότητας πέραν του αυτοκινήτου.

 • Ηλεκτρική κινητικότητα

“Η ALD είναι η πρώτη εταιρεία μετακίνησης όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση και επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα για να ηγηθεί της αγοράς κατά τον μετασχηματισμό της από τα ορυκτά καύσιμα – αλλά πάντα με επίκεντρο το TCO του πελάτη”. Μέχρι το 2025, η ALD πιστεύει πως το 30% των νέων παραδόσεων αυτοκινήτων της θα είναι EV. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 50% έως το 2030. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 40% μείωση των εκπομπών CO2 για τις νέες συμβάσεις έως το 2025.

Βιώσιμοι και μη οικονομικοί στόχοι για το 2025

Η ALD έχει υιοθετήσει μια τρισδιάστατη προσέγγιση αειφορίας για να υποστηρίξει τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

 • Διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης κινητικότητας:
  • στόλος χαμηλών εκπομπών: – 40% στις εκπομπές CO2 το 2025 έναντι του 2019
 • Αφοσιωμένος και υπεύθυνος εργοδότης:
  • επίτευξη ποσοστού δέσμευσης εργαζομένων 80% –
  • αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα όργανα διοίκησης στο 35%
 • Εφαρμογή υπεύθυνης επιχειρηματικής κουλτούρας και πρακτικών:
  • Κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης) ενσωματωμένα στο 100% των πολιτικών, των διαδικασιών, με έλεγχο με εξωτερικών stakeholders
  • Αύξηση NPS πελάτη (μετρά την ικανοποίηση του πελάτη, που σήμερα είναι στο 36%) > 40%
 • Μείωση του εσωτερικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας κατά 30% έναντι του 2019

Δείτε το εδώ το σχετικό video.

Φωτογραφίες: ALD

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here