Κερδοφόρο το α' εξάμηνο για το Groupe PSA παρά τον Covid-19

Κερδοφόρο το α’ εξάμηνο για το Groupe PSA παρά τον Covid-19, με 25,1 δισ. ευρώ έσοδα και 595 εκατ. ευρώ καθαρό αποτέλεσμα.

Ο Carlos Tavares, πρόεδρος του ΔΣ του Groupe PSA δήλωσε: “Το αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του Ομίλου, ως επιβράβευση έξι συνεχόμενων ετών σοβαρού έργου για να αυξήσουμε την ευελιξία μας και να μειώσουμε το νεκρό σημείο απόδοσής μας. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει επίσης αυτήν την κρίση χάρη στη δέσμευση των ομάδων, που επικεντρώνονται στην παροχή καθαρής, ασφαλούς και προσιτής κινητικότητας για τους πελάτες μας. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε σταθερή ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ολοκληρώνοντας τη γέννηση της Stellantis (ΣΣ: ο όμιλος που θα προκύψει από την συγχώνευση με την FCA) πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021″.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 τα έσοδα του Groupe PSA ανήλθαν σε 25.120 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα έσοδα του τμήματος αυτοκινήτων ανήλθαν σε 19.595 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 35,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης των όγκων και του μείγματος χωρών (-40,5%), τη μείωση των πωλήσεων σε συνεργάτες (-0,5%) και τον αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών (-0,6%) · Αντίθετα, τα έσοδα επωφελήθηκαν από τη θετική επίδραση του μείγματος προϊόντων (+ 3,4%) και τιμών (+ 0,4%), καθώς και άλλων παραγόντων (+ 2,3%).

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 517 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 84,5%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα του τομέα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 72,5% στα 731 εκατομμύρια ευρώ. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο στον τομέα αυτό (3,7%) επιτεύχθηκε παρά την απότομη πτώση των αγορών αυτοκινήτων και χάρη στο θετικό μείγμα προϊόντων και τη μείωση του κόστους.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο του Groupe PSA συνολικά έφτασε το 2,1%, μειωμένο κατά 6,6 μονάδες σε σχέση με το εξάμηνο του 2019.

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (δαπάνες) ανήλθαν σε -35 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με -847 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (δαπάνες) του Ομίλου βελτιώθηκαν στα 52 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με -166 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 376 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1.672 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η Banque PSA Finance κατέγραψε προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα 463 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,7%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα της Faurecia παρουσίασαν ζημία 159 εκατ. ευρώ.

Οι διαθέσιμες ταμειακές ροές της εταιρειών μεταποίησης και πωλήσεων ήταν -4.704 εκατ. ευρώ εκ των οποίων -3.601 εκατ. ευρώ για το τμήμα Αυτοκινήτων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του τομέα αυτοκινήτων ήταν θετικά, στα 153 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του κεφαλαίου κίνησης.

Τα συνολικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων εμπόρων και εισαγωγέων, ανήλθαν σε 505.000 οχήματα στις 30 Ιουνίου 2020, μειωμένα κατά 24% σε σύγκριση με τις 30 Ιουνίου 2019.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των μεταποιητικών εταιρειών και των πωλήσεων ανήλθε σε 2.888 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020, εκ των οποίων 6.957 εκατ. ευρώ για τον κλάδο αυτοκινήτων.

Προοπτικές αγοράς

Το 2020, ο Όμιλος αναμένει μείωση κατά 25% της αγοράς αυτοκινήτων στην Ευρώπη, κατά 30% στη Ρωσία και τη Λατινική Αμερική, και κατά 10% στην Κίνα.

Το Groupe PSA έχει θέσει ως στόχο πάνω από 4,5% προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο λειτουργίας κατά μέσο όρο για την περίοδο 2019-2021.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here