Η Volkswagen Financial Services (VWFS) λανσάρισε ένα δωρεάν εργαλείο ώστε να βοηθήσει τους fleet managers να συμμορφωθούν με τους νέους λογιστικούς κανόνες που εισήχθησαν από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 (IFRS 16).

Το IFRS 16 ορίζει ότι όλες οι σημαντικές λειτουργικές μισθώσεις (operating leases) πρέπει να καταγράφονται στον ισολογισμό της εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Το εργαλείο της VWFS βοηθά τους fleet managers να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες συνέπειες αυτής της αλλαγής για τους στόλους τους.

Εάν ο υπεύθυνος του στόλου εισάγει τα σχετικά στοιχεία του οχήματος (ταξινόμηση, μοντέλο, αρχή και τέλος της σύμβασης, μηνιαία τέλη κ.λπ.), το εργαλείο υπολογίζει τη μίσθωση ως περιουσιακό στοιχείο με τα αντίστοιχο παθητικό: χρησιμοποιεί την παρούσα αξία των πληρωμών κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έναντι του δικαιώματος χρήσης και υπολογίζει τις αποσβέσεις και τους τόκους που μπορούν να προστεθούν στις στήλες κερδών και ζημιών.

Το εργαλείο για το IFRS 16 διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Volkswagen Financial Services για το Fleet στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προηγούμενο άρθροΠαρουσιάστηκε ο πλοηγός GreenYourMove
Επόμενο άρθροΤο Nissan Leaf επιτρέπει στους στόλους να πουλήσουν ηλεκτρική ενέργεια!