183 δισ. ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν στην ΕΕ με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης της αιθαλομίχλης μέχρι το 2025, σύμφωνα με την έκθεση Clean Air Challenge. Οι μεταφορές είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι καινοτομίες.

Απώλειες από την αιθαλομίχλη

Η έκθεση με τίτλο Clean Air Challenge υποστηρίζει τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το νέφος θα κοστίσει κατά μέσο όρο τα 475 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2018 και 2025 (ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,9% του μέσου ετήσιου ΑΕΠ), λόγω των πρόωρων θανάτων, των αυξανόμενων λογαριασμών υγειονομικής περίθαλψης, των παρατεταμένων ασθενειών, της χαμηλότερης παραγωγικότητας και των απουσιών των εργαζομένων από την εργασία τους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ. ή 1 έως 10 πρόωρους θανάτους στον κόσμο. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του νέφους στη Δυτική Ευρώπη προέρχεται από τις μεταφορές.

Η έκθεση Clean Air Challenge συντάχθηκε από την InnoEnergy* σε συνεργασία με την Deloitte και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Λύσεις

Η Ευρώπη έχει ήδη θεσπίσει ορισμένα μέτρα για την ποιότητα του αέρα, αλλά δεν είναι γρήγορα ούτε αρκετά φιλόδοξα. Ως εκ τούτου, η InnoEnergy και η Deloitte, παρουσιάζουν πρόσθετες πρακτικές λύσεις για τη μείωση του νέφους και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Συνολικά, τα διάφορα σενάρια παρουσιάζουν διαφανή, προγραμματισμένη και καλά διαχειριζόμενη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων αρχών, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στους τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης. Ακόμη και στο λιγότερο φιλόδοξο σενάριο, όλα αυτά τα μέτρα μαζί θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 183 δισ. ευρώ μεταξύ 2018 και 2025.

Μεταφορές χωρίς αιθάλη

Η ηλεκτρική κινητικότητα και τα έξυπνα συστήματα δημόσιων μεταφορών είναι δύο βασικοί τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές που θα μπορούσαν να καθαρίσουν τον αέρα, πέραν των έξυπνων κτιρίων και της κατανεμημένης παραγωγής και αποθήκευσης αγαθών. Η έκθεση προτείνει τις εναλλακτικές μεταφορές που τροφοδοτούνται, τουλάχιστον μερικώς, από φιλικότερες προς το περιβάλλον λύσεις και όσον αφορά τα οχήματα, η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τόσο διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και εκείνα που κινούνται με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή βιοαέριο .

Οι οικονομίες κλίμακας και οι τεχνολογικές βελτιώσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση του αρχικού κόστους και να καταστήσουν τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου ανταγωνιστικά σε σχέση με τα παραδοσιακά. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο κύριες τάσεις: η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών (από ηλεκτροκίνητα οχήματα μέχρι ηλεκτρικά σκάφη) και η προσαρμογή των παραδοσιακών μέσων μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία υψηλής τεχνολογίας.

Η έκθεση υποδεικνύει βασικές στρατηγικές για την απαλλαγή από το νέφος μέσω των μεταφορών ηλεκτρικής κινητικότητας: (1) αύξηση των συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, (2) αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη δημόσια αποδοχή των ληφθέντων μέτρων, (3) δημιουργία ενός καλύτερου οικοσυστήματος για την ηλεκτροκίνηση επενδύοντας στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης (όπως διασυνδεδεμένα δίκτυα φόρτισης και πολλαπλές λύσεις φόρτισης αυτοκινήτων) και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αύξηση της χρήσης πιο οικολογικών βιώσιμων τρόπων μεταφορών θα προέλθει από τη διευκόλυνση της χρήσης τους, μέσω πολιτικών – για την αύξηση της προσβασιμότητας – και τεχνολογιών – ώστε να αυξηθούν οι εμπειρίες των χρηστών. Αυτές οι προσπάθειες μπορεί να αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μείωση του νέφους.

Η έκθεση, της οποίας το λανσάρισμα πραγματοποιήθηκε σε μια αποκλειστική εκδήλωση με κορυφαίους πολιτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, εξετάζει σε βάθος το ζήτημα της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την ήπειρο – παρουσιάζοντας ξεκάθαρες και καινοτόμες λύσεις για τις μεταφορές και τη θέρμανση που μπορούν να προστατεύσουν τους ευρωπαίους πολίτες από τη ρύπανση και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην υγεία.

Ο Jerzy Buzek, πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Το νέφος είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας του αιώνα, υπεύθυνο για 1 στους 10 πρόωρους θανάτους στον κόσμο – και για πάνω από 400.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Η έκθεση Clean Air Challenge προσφέρει πρακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών μας και που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς καθυστέρηση».

Ο Diego Pavia, Διευθύνων Σύμβουλος της InnoEnergy, δήλωσε από την πλευρά του: «Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι στην εποχή μας, το νέφος αποτελεί ακόμα κίνδυνο για την υγεία των κοινοτήτων μας. Λαμβάνοντας υπόψιν το τεράστιο οικονομικό κόστος, δεν υπάρχει κανένας λόγος, με τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς, να μην μπορούν οι πολίτες να αναπνέουν καθαρό αέρα. Στην InnoEnergy, μας αρέσει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα από πρώτο χέρι και αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση. Όχι μόνο διεξάγουμε περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα και να εντοπίσουμε πρακτικές λύσεις, αλλά αναζητούμε κι ενεργά ευκαιρίες να προσφέρουμε επενδύσεις και ευρύτερη υποστήριξη σε φιλόδοξες επιχειρήσεις με πάθος και σχέδιο για να σταματήσουν το νέφος».

Τέλος, η Irena Pichola, Εταίρος, Επικεφαλής σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Deloitte Κεντρικής Ευρώπης, είπε ότι: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κακή ποιότητα του αέρα επηρεάζει τους ανθρώπους διαφορετικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν τεράστιες περιφερειακές διακυμάνσεις στις αιτίες και τις συνέπειες του νέφους, με το μεγαλύτερο μέρος του νέφους στη δυτική Ευρώπη να προέρχεται από τις μεταφορές, ενώ στην ανατολική Ευρώπη η θέρμανση παράγει το μεγαλύτερο κομμάτι της ρύπανσης. Όμως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οπουδήποτε και αν κοιτάξετε, οι νέοι είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται περισσότερο. Με μια αύξηση 100 μονάδων στα επίπεδα των μικροσκοπικών αιωρούμενων σωματιδίων (PM) προκαλείται μείωση του μέσου όρου ζωής κατά 2.3 έτη, κατά μέσο όρο, στα παιδιά μέχρι την ηλικία των 5. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την InnoEnergy για να αναζητήσουμε λύσεις σε ένα θέμα τόσο βαθιάς σημασίας».

*Η InnoEnergy είναι ο κινητήρας καινοτομίας της βιώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Προωθεί την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση στην αειφόρο ενέργεια, συνδέοντας εφευρέτες και βιομηχανίες, πτυχιούχους και εργοδότες, ερευνητές και επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και αγορές, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Προηγούμενο άρθροΤο Υδρογόνο προ των πυλών αλλά όχι παντού
Επόμενο άρθροAll-in-one Mobility στην Αμβέρσα