Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της Fiat και του Λουξεμβούργου κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που υποχρεώνει την εταιρεία να πληρώσει 30 εκατ. ευρώ σε φόρους.

Συγκεκριμένα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου εξέδωσαν φορολογική απόφαση υπέρ της Fiat Chrysler Finance Europe (FFT) επιχείρησης του ομίλου FCA, η οποία παρείχε υπηρεσίες χρηματοδότησης στις εγκατεστημένες στην Ευρώπη εταιρείες του ομίλου. Η επίμαχη φορολογική ρύθμιση ενέκρινε μια μέθοδο προσδιορισμού της αμοιβής της FFT για τις εν λόγω υπηρεσίες, η οποία επέτρεψε στην FFT να καθορίσει το φορολογητέο εισόδημά της σε ετήσια βάση για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Το 2015 η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φορολογική απόφαση συνιστούσε κρατική ενίσχυση ασυμβίβαστη με την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σημείωσε επίσης ότι το Λουξεμβούργο δεν είχε κοινοποιήσει την φορολογική απόφαση και δεν τήρησε την υποχρέωση αναστολής. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Λουξεμβούργο ήταν υποχρεωμένο να ανακτήσει από την FFT την παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση προς την εταιρεία.

Το Λουξεμβούργο και η FFT άσκησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής.

Με τη σημερινή του απόφαση (24 Σεπτεμβρίου 2019), το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της απόφασης της Επιτροπής.

Tο Δικαστήριο στο σκεπτικό του αναφέρει ότι διαπίστωσε πως η μεθοδολογία που ενέκρινε την επίδικη φορολογική ρύθμιση ελαχιστοποίησε την αμοιβή της FFT, βάσει της οποίας καθορίζεται η φορολογική οφειλή της. Επομένως, ορθώς η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίδικη φορολογική ρύθμιση παρείχε πλεονέκτημα στην FFT, διότι είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής οφειλής της εταιρείας σε σχέση με τον φόρο που θα έπρεπε να καταβάλει βάσει του λουξεμβουργιανού φορολογικού δικαίου.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here