Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Στόλου, δηλαδή η European Fleet Managers Association αλλάζει επωνυμία για να αναδείξει την διεύρυνση του ρόλου της. Έτσι αντί για EUFMA, ονομάζεται πλέον FMFE, δηλαδή Fleet and Mobility Management Federation Europe (Ομοσπονδία Μάνατζμεντ Στόλου και Κινητικότητας).

Τον Μάρτιο του 2018, οι ενώσεις στόλων από την περιοχή DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Μάνατζμεντ του Στόλου και της Κινητικότητας (EUFMA). Στόχος ήταν να εντατικοποιηθεί η μεταξύ τους συνεργασία αλλά και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Αυτή η φιλοδοξία αποδείχτηκε σωστή, καθώς διάφορες ενώσεις και οργανώσεις από χώρες της γερμανόφωνης Ευρώπης έχουν προσχωρήσει στην EUFMA.

Προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω ένα ισχυρό πανευρωπαϊκό δίκτυο και να ενσωματωθούν σταδιακά περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις, εκπρόσωποι από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες συναντήθηκαν πρόσφατα στη Βιέννη για να προετοιμάσουν την EUFMA για το μέλλον. Και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Ο Σύνδεσμος θα γίνει μια Ομοσπονδία, συγκεκριμένα η Ομοσπονδία Μάνατζμεντ Στόλου και Κινητικότητας της Ευρώπης (FMFE).
  • Ιδρυτικά μέλη της FMFE θα είναι οι ενώσεις από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Ο Σύνδεσμος είχε στο παρελθόν Πρόεδρο, αλλά η Ομοσπονδία θα έχει απλώς έναν Εκπρόσωπο. Για μια περίοδο, η επιλογή είναι ο Axel Schäfer, Διευθύνων Σύμβουλος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Μάνατζμεντ Στόλου. Η θητεία θα είναι ετήσια και θα αρχίσει να ανανεώνεται από τον Οκτώβριο του 2020.
  • Όλες οι οργανώσεις μέλη θα προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες στα μέλη τους. Συνεπώς, οι εταιρείες με πολυεθνικούς στόλους θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις διαφόρων εθνικών ενώσεων.
  • Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες από τις διάφορες χώρες. Θα εκπονηθούν δείκτες αναφοράς και διεθνείς μελέτες.
  • Ο ανανεωμένος οργανισμός θα συζητήσει επίσης τη θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων για το μάντατζμεντ του στόλου και της κινητικότητας.

“Θέσαμε ήδη μερικούς συναρπαστικούς στόχους και καθήκοντα που θα αντιμετωπίσουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, δήλωσε ο κ. Schäfer.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here