Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα της ACEA, εκπροσώπου του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, για αναβολή εφαρμογής του νέου προτύπου εκπομπών την 1η Ιανουαρίου, που επιδιώκει να περιορίσει τους επιβλαβείς ρύπους ντίζελ υπό πραγματικές συνθήκες.

Η ACEA, μέσω του προέδρου της Mike Manley, είχε αποστείλει αίτημα στον Επίτροπο για την εσωτερική αγορά, τη Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, Thierry Breton, για εξάμηνη αναβολή του προτύπου Euro 6d ISC-FCM, επικαλούμενη επιπλοκές λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, προκειμένου να αποφευχθεί η αποθήκευση οχημάτων που έχουν παραχθεί πρόσφατα ή η διακοπή της παραγωγής.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων, η ACEA εκτιμούσε πως περίπου 600.000 αυτοκίνητα που είχαν ήδη κατασκευαστεί δεν θα μπορούσαν να πουληθούν πριν τεθεί σε ισχύ το νέο πρότυπο. Η ένωση προειδοποίησε επίσης πως η παραγωγή ορισμένων μη πιστοποιημένων μοντέλων μπορεί να μη ξανάρχιζε, θέτοντας σε κίνδυνο θέσεις εργασίας.

Η διακοπή της παραγωγής και των πωλήσεων που επέβαλαν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του Covid ‐ 19 προκάλεσε σημαντική συσσώρευση αποθεμάτων στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τους εισαγωγείς και τους εμπόρους. Αυτά τα οχήματα πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών, αλλά όχι τα νέα πρότυπα που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Απορρίπτοντας το αίτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως τα προγράμματα ανάκαμψης της ΕΕ και των επιμέρους χωρών θα βοηθήσουν στην κινητοποίηση επενδύσεων για στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και για να την καταστήσουν πιο ψηφιακή, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της.

“Η επιτροπή επισήμανε σαφώς στον κλάδο πως η ευελιξία στις ρυθμίσεις δεν πρέπει να συνεπάγεται καθυστέρηση ή μείωση της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας της ΕΕ και των δεσμεύσεών μας σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας”, δήλωσε η επιτροπή στο Automotive News Europe.

“Η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ότι η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει την υγεία και το περιβάλλον τους”, αναφερόταν στη δήλωση.

Οι κανονισμοί Euro 6 περιορίζουν την ποσότητα ρύπων που εκπέμπονται από αυτοκίνητα στο δρόμο, όπως το οξείδιο του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, τα μικροσωματίδια και οι υδρογονάνθρακες, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όταν εισπνέονται.

Το Euro 6d ISC-FCM, που αναπαράγει σωστότερα τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, θα περιορίσει τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου ντίζελ (NOx) στα 80 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόμετρο στο δρόμο και στις τράπεζες δοκιμών. Περιλαμβάνει ένα νέο σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου, ή FCM.

Επιτρέπεται ένα περιθώριο σφάλματος στον υπολογισμό των εγγενώς ανακριβών μετρήσεων φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) των εταιρειών δοκιμών, αν και αναμένεται να καταργηθεί έως το 2023. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ένα όχημα δεν πρέπει να εκπέμπει συνολικά πάνω από 1,43 φορές τη νόμιμη εργαστηριακή ποσότητα ΝΟx, ποσοστό γνωστό και ως συντελεστής συμμόρφωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here