www.fleetnews.gr

Η CLEPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Αυτοκινήτων) συμμετείχε στην 25η Automechanika, στις 11-15 Σεπτεμβρίου 2018, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η συνδεσιμότητα και η ψηφιοποίηση αλλάζουν την αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όπως αναφέρεται στη μελέτη “Aftermarket 2025”.

Η αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται με megatrends όπως η ηλεκτροκίνηση, η αυτοματοποιημένη οδήγηση και η συνδεσιμότητα. Αυτά επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις της δευτερογενούς αγοράς, που αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο περίπου το 15%-20% της συνολικής δραστηριότητας προμηθευτών αυτοκινήτων.

Η μελέτη “Aftermarket 2025” πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της CLEPA από την QVARTZ της Δανίας και την Stern Stewart & Co Munich, που πραγματοποίησαν πολλές συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων φορέων λήψης αποφάσεων του κλάδου προμηθευτών αυτοκινήτων, των ΚΑΕ και των ασφαλιστικών εταιρειών, για τη διερεύνηση των επιδράσεων σε μεμονωμένους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η δευτερογενής αγορά του αυτοκινήτου έχει όγκο 400 δισ. Ευρώ παγκοσμίως και εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 566 δισ. Ευρώ μέχρι το 2025, αύξηση που αντιστοιχεί ετησίως σε 4,5%. Η μελέτη δείχνει ότι η μεγάλη ανάπτυξη θα προέλθει από την Ασία (+ 8,6%), καλύπτοντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η ανάπτυξη αυτή δεν θα πραγματοποιείται πλέον στους κλασικούς τομείς, αλλά σε νέες εξελίξεις, όπως το λογισμικό, το περιεχόμενο, τα δεδομένα ή οι λύσεις εκσυγχρονισμού που θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση ότι το 70% των οχημάτων θα είναι συνδεδεμένα μέχρι το 2025, αυτό θα δημιουργήσει την ευκαιρία για νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Οι νέοι ψηφιακοί παίκτες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών κινητικότητας, οι πλατφόρμες επισκευής, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή το ηλεκτρονικό εμπόριο, παρουσιάζουν πλέον μεγάλο ενδιαφέρον.

Προϋπόθεση για όλες αυτές τις υπηρεσίες είναι η συναίνεση του χρήστη, η δυνατότητα επικοινωνίας με το όχημα, η αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται στο όχημα και η πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους του οχήματος. Ο Sigrid de Vries, Γενικός Γραμματέας της CLEPA, υπογράμμισε τη σημασία της δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης στα δεδομένα των οχημάτων προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε αυτά. “Υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ώστε να διευκολυνθεί ο ανόθευτος ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων υπηρεσιών σε αυτή την αναδυόμενη αγορά υπηρεσιών κινητικότητας με βάση τα δεδομένα”.

Επίσης, τα μελλοντικά μοντέλα ιδιοκτησίας οχημάτων θα αλλάξουν την δευτερογενή αγορά. Οι υπηρεσίες leasing, re-leasing και mobility κερδίζουν σε δημοτικότητα και θα οδηγήσουν σε περισσότερες αποφάσεις για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων που πραγματοποιούνται από επαγγελματίες εκμετάλλευσης στόλων (fleet operators). Τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι ανεξάρτητοι πάροχοι θα αυξήσουν το μερίδιό τους στο fleet business, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προσφέροντας πρόσθετες υπηρεσίες.

Η τάση στο fleet business, η αργή ανάπτυξη της αγοράς εξαρτημάτων σε συνδυασμό με τη γρήγορα ενοποιούμενη χονδρική διανομή θα οδηγήσουν σε αυξημένη πίεση στους κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Τα επόμενα χρόνια, η CLEPA αναμένει έντονες συζητήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος στην αλυσίδα εφοδιασμού και την αποτελεσματικότερη ροή αγαθών, η οποία τελικά θα επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική προώθησης ορισμένων προμηθευτών, καθώς και νέους παρόχους πλατφορμών στον τομέα αυτό του ηλεκτρονικού εμπορίου, της διαχείρισης επισκευών ή του fleet management που θα βρουν νέα μοντέλα συνεργασίας.

“Η δευτερογενής αγορά εξελίσσεται από μια καθαρή αγορά συντήρησης και επισκευών σε έναν τομέα υπηρεσιών που σχετίζεται με την κινητικότητα. Η πρόσβαση στα δεδομένα των οχημάτων και οι αλλαγές στα μοντέλα ιδιοκτησίας τους φέρνουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Αναμένονται περισσότερες αλλαγές στην αγορά αυτή τα επόμενα πέντε χρόνια από αυτές που έγιναν στις προηγούμενες δύο δεκαετίες », τόνισε ο Frank Schlehuber, Senior Advisor Aftermarket της CLEPA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Automechanika.

Η CLEPA αντιπροσωπεύει πάνω από 3.000 εταιρείες που προμηθεύουν σύγχρονα εξαρτήματα και καινοτόμες τεχνολογίες για ασφαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, επενδύοντας πάνω από 20 δισ. Ευρώ ετησίως στην έρευνα και ανάπτυξη. Οι προμηθευτές αυτοκινήτων στην Ευρώπη απασχολούν σχεδόν πέντε εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Προηγούμενο άρθροΤο ΕΚ θέλει πιο «καθαρά» αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το 2030
Επόμενο άρθροΣτην Volvo Buses το Digital Communications Award 2018