Η μετά COVID-19 στρατηγική: Πίνακας ανάκτησης κινητικότητας των Geotab και Webfleet Solutions για τις εμπορευματικές μεταφορικές δραστηριότητες, που μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βασικός δείκτης οικονομικής υγείας, όπως λένε οι ηγέτες της τηλεματικής.

Μια κρίση οδηγεί μερικές φορές σε προγράμματα συνεργασίας προς το συμφέρον της κοινότητας των επιχειρήσεων και των στόλων. Οι ηγέτες της τεχνολογίας τηλεματικής οχημάτων και IoT, Geotab και Webfleet Solutions, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λανσάρουν έναν νέο πίνακα ανάκτησης επαγγελματικής κινητικότητας – Commercial Mobility Recovery Dashboard. Στην πράξη, συγκεντρώνουν μικτά ανώνυμα δεδομένα από περισσότερα των 3 εκατομμυρίων συνδεδεμένα οχήματα παγκοσμίως για να βοηθήσουν στην οπτικοποίηση της επίδρασης του COVID-19 στη δραστηριότητα των επαγγελματικών οχημάτων.

Συνδυάζοντας τις αναλύσεις δεδομένων τους, οι Geotab και Webfleet Solutions επιθυμούν να παρέχουν μεγαλύτερη διορατικότητα που θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων και θα υποστηρίξει στρατηγικές προσπάθειες ανάκαμψης καθώς τα μέτρα κλεισίματος θα καταργούνται προοδευτικά. Τα δεδομένα προέρχονται από μια ευρεία γκάμα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων τελικής παράδοσης, βαρέων φορτηγών μεγάλων αποστάσεων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Εξετάζοντας τη δραστηριότητα επαγγελματικών οχημάτων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πίνακας παρέχει πληροφορίες για την κίνηση βασικών επαγγελματικών οχημάτων και στις δύο ηπείρους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τον πίνακα για να κατανοήσουν πώς έχουν επηρεαστεί συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως ο οικοδομικός, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και τα logistics μεταφορών. Η εμπορική μεταφορική δραστηριότητα υπολογίζεται εβδομαδιαίως έναντι των επιπέδων αναφοράς προ COVID-19 για να παρέχει στοιχεία της κατάστασης του κλάδου.

Μεγαλύτερη πτώση, αλλά ταχύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη

Το Commercial Mobility Recovery Dashboard δείχνει πως η δραστηριότητα των επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη μειώθηκε έως και 36% κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στη Βόρεια Αμερική, η μείωση περιορίστηκε συνολικά στο 20%. Τα θετικά νέα είναι ότι μεταξύ 18 και 20 Μαΐου, η δραστηριότητα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη είχε ανακάμψει στο 86% των φυσιολογικών επιπέδων της, ενώ η αντίστοιχη δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική (19 – 22 Μαΐου) ήταν στο 90%.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο πίνακας δείχνει ταχύτερα ποσοστά ανάκτησης στην Ευρώπη, με τη δραστηριότητα των επαγγελματικών οχημάτων να αυξάνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική. Επίσης, η αύξηση στην Ευρώπη είναι σταθερή στο 4,6% με βάση τα επίπεδα δραστηριότητας από τις 11-15 Μαΐου έως τις 18-20 Μαΐου. Στη Βόρεια Αμερική, η δραστηριότητα των επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε κατά 2,2% την ίδια περίοδο των δύο εβδομάδων, εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο εμπορικής δραστηριότητας στην Ευρώπη σε σύγκριση με το βασικό επίπεδο, ιδίως από τις 23 Μαρτίου. Η χώρα κυμαίνεται στο 50%-60% και από τις 22 Μαΐου η δραστηριότητα επαγγελματικών μεταφορών εξακολουθεί να βρίσκεται μόλις στο 65 %.

Δείκτης οικονομικής υγείας

“Καθώς οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις, οι χώρες και οι πόλεις αρχίζουν να εξερευνούν και να εφαρμόζουν τις μετά COVID-19 στρατηγικές τους, η εμπορική μεταφορική δραστηριότητα μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βασικός δείκτης οικονομικής υγείας”, δήλωσε ο Neil Cawse, CEO της Geotab. “Από κοινού με την Webfleet Solutions, είμαστε σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουμε και να αναλύσουμε τα δεδομένα μας για το ευρύτερο συμφέρον και να παρέχουμε πρωτόγνωρες πληροφορίες σε βάθος, βάσει δεδομένων, στους πελάτες μας και τις κοινότητες. Αυτός ο πίνακας δεν χρησιμεύει απλά ως εργαλείο για τις προσπάθειες ανάκαμψης από τον COVID-19, αλλά αντικατοπτρίζει τη δύναμη των δεδομένων συνδεδεμένων οχημάτων ως ουσιαστικού εργαλείου για την υποστήριξη κοινών, παγκόσμιων προσπαθειών ανάκαμψης, πέρα από ωκεανούς, σύνορα και κλάδους”.

«Ο κόσμος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις και είναι πλέον ιδιαιτέρως σημαντικό να θεσπίσουμε την ανοιχτή συνεργασία που θα υποστηρίξει τις κοινότητές μας”, δήλωσε ο Thomas Schmidt, CEO της Webfleet Solutions. “Η συνεργασία με την Geotab σε αυτήν την κοινή πρωτοβουλία όχι μόνο συνενώνει δύο ηγέτες στον χώρο της διαχείρισης στόλου, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ουσιαστικότερες πληροφορίες βάσει δεδομένων σχετικά με την τρέχουσα οικονομική υγεία των χωρών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει στην υποστήριξη των πελατών μας για ανάκαμψη των επιχειρήσεών τους, αλλά και κυβερνήσεις και υπευθύνους λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό των τρόπων ανάκαμψης”.

Από την επόμενη εβδομάδα, ο πίνακας θα παρέχει εβδομαδιαίες ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της εμπορικής μεταφορικής δραστηριότητας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Βόρεια Αμερική για το ορατό μέλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here