Το όραμα της CLEPAFuture as we move“(Μέλλον εν κινήσει) υπογραμμίζει τις ισχυρές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και αυτονομίας των οχημάτων.

Η CLEPA, η Ένωση Ευρωπαίων Προμηθευτών Συστημάτων Αυτοκινήτων, παρουσίασε το όραμα του κλάδου για το μέλλον των μεταφορών και της βιομηχανίας, για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση του διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους, προς επιδίωξη της νέας κινητικότητας.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία και τον αντίκτυπο του μετασχηματισμού κινητικότητας που προκαλείται από περιβαλλοντικές ανάγκες και ενισχύεται από δεδομένα και ψηφιακές λύσεις, το όραμα του κλάδου σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι προμηθευτές συνιστούν κινητήρια δύναμη στη διαμόρφωση του τοπίου κινητικότητας του αύριο, σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η ανακοίνωση του οράματος “Future as we move” περιγράφει τέσσερις κύριους πυλώνες μετασχηματισμού στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, καταδεικνύοντας πως η κινητικότητα θα είναι:

  • Ασφαλής, για να εξασφαλιστούν μηδενικές απώλειες στους δρόμους έως το 2050
  • Αειφόρος, με αυξημένη ηλεκτροκίνηση και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Ευφυής, επιτρέποντας τη συνδεσιμότητα και την αυτόνομη οδήγηση
  • Υποστηριζόμενη από μια ανταγωνιστική βιομηχανία, ενισχύοντας την ηγετική θέση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας

Η Sigrid de Vries, Γενική Γραμματέας της CLEPA, δήλωσε σχετικά: “Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή και αναζητά καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της αστικοποίησης, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της αυξανόμενης ζήτησης της κινητικότητας ως υπηρεσίας. Αυτή η πραγματικότητα επαναπροσδιορίζει την αυτοκινητοβιομηχανία με έναν πρωτοφανή ρυθμό. Η ανακοίνωση του οράματος της CLEPA, προερχόμενη από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, περιγράφει τις τεχνολογικά ωθούμενες λύσεις που φέρνουν οι προμηθευτές στο προσκήνιο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική μπορεί να τις υποστηρίξει καλύτερα”.

“Το όραμά μας είναι αισιόδοξο, χωρίς να παραμελούμε τις πολλαπλές προκλήσεις στα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, στα κατασκευαστικά κέντρα και στους ανθρώπους. Καταδεικνύει πώς η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια ηγετική της θέση αξιοποιώντας τη δύναμη της καινοτομίας, ενισχύοντας τον οικονομικό της ιστό και αξιοποιώντας τη στενή συνεργασία των νομοθετών σε κάθε επίπεδα, τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό, καθώς και διασυνοριακό”.

“Οι προμηθευτές συστημάτων αυτοκινήτων επικεντρώνονται πλήρως στις τεράστιες ευκαιρίες της συστημικής αλλαγής που ξεδιπλώνεται. Η πραγμάτωση ενός μέλλοντος μηδενικών ατυχημάτων, μηδενικών εκπομπών, καθώς και απρόσκοπτης και προσβάσιμης κινητικότητας για όλους, θα απαιτήσει την κοινή προσπάθεια όλων των ενδιαφερομένων μερών στην επανάσταση της κινητικότητας και καθ’ οδόν θα εμφανιστούν νέοι φορείς και νέες συμμαχίες. Οι προμηθευτές αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν την αλλαγή. Συνηγορούμε υπέρ ενός ευέλικτου, υποστηρικτικού πλαισίου πολιτικής, που αγκαλιάζει και καθιστά δυνατή την καινοτομία που απαιτείται για την επιτυχία της κινητικότητας του αύριο”.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here