Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συμπεράσματα για την κλιματική αλλαγή

Στα συμπεράσματα που κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου περιλαμβάνονται και αυτά που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή. Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει στον στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2030.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεραίνει ότι:

Για να επιτευχθεί ο στόχος μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να επικαιροποιήσει το πλαίσιο πολιτικής της για το κλίμα και την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030», συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου στόχου μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, και τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας.

Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε κάθε χώρα και ζητήματα δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στον νέο στόχο για το 2030 και στην εκπλήρωση του στόχου για κλιματική ουδετερότητα, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων όρων και πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις σχετικές εργασίες. Καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσει συγκεκριμένες καταστάσεις και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το θέμα αυτό κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου προκειμένου να συμφωνηθεί νέος στόχος μείωσης των εκπομπών για το 2030 και να υποβληθεί η επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ στην UNFCCC πριν από το τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν επίσης επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά. Τονίζει τη σημασία της ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω της ενεργού ευρωπαϊκής κλιματικής διπλωματίας, με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων στην παγκόσμια σκηνή για την περαιτέρω προώθηση του στόχου της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Προηγούμενο άρθροVolvo Cars: Αύξηση 4,8% στις παγκόσμιες πωλήσεις
Επόμενο άρθροΗ Nissan γιορτάζει τα 10 χρόνια του JUKE