Η γενική απόκλιση μεταξύ των εκπομπών NOx που μετρούνται υπό πραγματικές συνθήκες και εκείνων που μετρούνται υπό εργαστηριακές συνθήκες και αποκαλύφθηκαν με το dieselgate, οδήγησαν σε νέους κανονισμούς εκπομπών στην Ευρώπη.

Μαζί με το WLTP, τον νέο κύκλο εργαστηριακών δοκιμών, η Ευρώπη εισήγαγε το RDE (εκπομπές πραγματικής οδήγησης), μια οδική δοκιμασία που περιλαμβάνει ένα φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών, που εξασφαλίζει πως οι εκπομπές NOx υπό πραγματικές συνθήκες δεν παρεκκλίνουν πολύ από τις εργαστηριακά μετρηθείσες εκπομπές.

Μέχρι εδώ καλά. Αλλά το 2016, το ευρωπαϊκό λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας έπεισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ψηφίσει μια τροποποίηση του προτύπου Euro 6, επιτρέποντας να αποκλίνουν οι εκπομπές NOx, που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής RDE, κατά 110% από το “εργαστηριακό” όριο. Αυτή η απόκλιση ή “συντελεστής συμμόρφωσης” θα εφαρμοζόταν από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 με το πρόσχημα να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να προσαρμόσουν την τεχνολογία τους στη νέα διαδικασία έγκρισης τύπου RDE.

Η Επιτροπή υπερέβη τις εξουσίες της σύμφωνα με το Δικαστήριο

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε πως η Επιτροπή δεν είχε τέτοια εξουσία. Έκρινε πως οι λεγόμενοι “συντελεστές συμμόρφωσης” δεν έπρεπε να έχουν εγκριθεί μέσω της διαδικασίας της Επιτροπής, αλλά μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο του 2019, λόγω διαφωνίας με τη νομική εκτίμηση του Δικαστηρίου πως υπερέβη τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της.

Για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου που χορηγήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2017 – όταν η διαδικασία δοκιμής RDE κατέστη υποχρεωτική – η Επιτροπή προτείνει τώρα την επανένταξη των ίδιων παραγόντων συμμόρφωσης στο νομικό κείμενο. Η Επιτροπή καταθέτει τη νομοθετική πρόταση μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, όπως ζήτησε το Γενικό Δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τις εθνικές αρχές, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Συνέπειες για τους κατασκευαστές και τη νομοθεσία

Εφόσον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο Κανονισμός θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μάλλον θα ανακουφιστούν, καθώς η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να τηρήσει τους συντελεστές συμμόρφωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να επενδύσουν σε καλύτερες και ακριβότερες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών NOx.

Παρόλα αυτά, η έρευνα της ADAC[i] και άλλων οργανισμών δείχνει πως πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ήδη απόλυτα ικανές να συμμορφωθούν με τα όρια NOx κατά τις δοκιμές RDE, δημιουργώντας ερωτηματικά για την αναγκαιότητα του παράγοντα συμμόρφωσης.

[i] General German Automobile Club

Προηγούμενο άρθροThe X7 & The 7 BMW CSEU Grand Media Tour 2019
Επόμενο άρθροΟ Δημήτρης Τριποσπίτης πρόεδρος της Toyota Νορβηγίας