Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάνει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός με το προσχέδιο των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS).

Αυτό το νέο πλαίσιο συμπληρώνει την Οδηγία Λογιστικής, που τροποποιήθηκε από την Οδηγία Αναφοράς Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) και στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των επιχειρήσεων.

Τα ESRS εισάγουν την έννοια της «διπλής σημαντικότητας», επεκτείνοντας το εύρος των εκθέσεων βιωσιμότητας σε 50.000 εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν ανήκουν στην ΕΕ, αλλά διατηρούν σημαντικές δραστηριότητες σε αυτήν. Καθώς οι πρώτες εκθέσεις πρόκειται να δημοσιευθούν το 2025, πρέπει οι βιομηχανίες και ιδιαίτερα ο κλάδος στόλου, που είναι υπεύθυνος για την αναφορά αερίων θερμοκηπίου αυτοκινήτων, να επανεκτιμήσουν και να ενισχύσουν τις στρατηγικές βιωσιμότητας υποβολής εκθέσεων.

Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Υπευθυνότητας

Η θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην επιδίωξη της βιωσιμότητας των εταιρειών. Συμπληρώνοντας τη Λογιστική Οδηγία με την CSRD, η ΕΕ λαμβάνει προληπτικά μέτρα διασφάλισης λογοδοσίας των επιχειρήσεων για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις, εξετάζοντας παράλληλα τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων βιωσιμότητας στις οικονομικές τους επιδόσεις.

Η έννοια της «διπλής σημαντικότητας» βρίσκεται στο επίκεντρο του ESRS. Παραδοσιακά, οι αναφορές βιωσιμότητας επικεντρώνονταν στην επίδραση των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το ESRS διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τονίζοντας την αμοιβαία σχέση βιωσιμότητας και χρηματοδότησης. Αναγνωρίζει ότι τα θέματα βιωσιμότητας μπορούν να έχουν ευρύ αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία μιας εταιρείας και παροτρύνει τις επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες κατά την αναφορά των πρωτοβουλιών τους βιωσιμότητας.

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) είναι ολοκληρωμένα και περιεκτικά. Καλύπτουν 50.000 εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες, διασφαλίζοντας πως μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα καταστεί υπόλογος για τις πρακτικές βιωσιμότητας. Επιπλέον, οι εταιρείες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, αλλά διατηρούν σημαντικές δραστηριότητες σε αυτήν θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αναφοράς, τονίζοντας την παγκόσμια σημασία και τον αντίκτυπο αυτής της πρωτοβουλίας.

Οι εταιρείες διάφορων κλάδων, συμπεριλαμβανομένου του στόλου, θα πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές υποβολής εκθέσεων για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και σαφήνειας. Για τον κλάδο στόλου, που επιφορτίζεται με την υποβολή εκθέσεων αερίων θερμοκηπίου (GHG), αυτό αποτελεί ευκαιρία επανεκτίμησης και ενίσχυσης των προσπαθειών βιωσιμότητας. Η απαίτηση αναφορών βιωσιμότητας έχει αυξηθεί και οι εταιρείες διαχείρισης στόλων πρέπει να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους με το ESRS για να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους και να αποδείξουν την δέσμευσή τους για βιώσιμες πρακτικές.

Προοπτικές και δράσεις

Η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) θα τεθεί σε ισχύ το οικονομικό έτος 2024 και οι πρώτες εκθέσεις θα δημοσιευθούν το 2025. Αυτό το χρονοδιάγραμμα τονίζει την επείγουσα ανάγκη άμεσης επανεκτίμησης και ενίσχυσης των στρατηγικών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Εάν η εταιρεία σας εδρεύει στην Ευρώπη και απασχολεί πάνω από 500 υπαλλήλους ή δεν ανήκει στην Ευρώπη, αλλά διατηρεί σημαντικές δραστηριότητες σε αυτήν, πρέπει να είστε έτοιμοι για υποβολή αναφοράς από το 2024 και μετά και συμμορφούμενης αναφοράς το 2025.

Προηγούμενο άρθροHyundai Motor Group: 10 εκατομμύρια συνδρομητές
Επόμενο άρθροΗ Ridecell παρουσιάζει το Fleet Transformation Cloud