Νέος στρατηγικός σχεδιασμός των ΕΛΠΕ: Στόχος η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% έως το 2030 και κατά 100% έως το 2050, η επέκταση της δραστηριοποίησης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η επανεξέταση της εικόνας και του ονόματος του ομίλου.

Τους πέντε βασικούς πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός των ΕΛ.ΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια), παρουσίασε στις 6 Μαΐου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλαγές στην εταιρική δομή και διακυβέρνηση και αλλαγή της ονομασίας του ομίλου είναι οι πέντε άξονες του στρατηγικού σχεδίου αναδιοργάνωσης των Ελληνικών Πετρελαίων που παρουσίασε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 3,5-4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα μισά προορίζονται για τους παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητας και τα υπόλοιπα για την ενεργειακή μετάβαση.

«Ο όμιλος των ΕΛΠΕ είναι μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες στην Ελλάδα. Το να ζούμε με το ένδοξο παρελθόν δεν φτάνει, πρέπει να σχεδιάσουμε με γνώμονα το τι γίνεται στο μέλλον και τις συνθήκες που διαμορφώνονται για τα επόμενα 20-30 χρόνια», τόνισε ο κ. Σιάμισιης.

Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου των ΕΛΠΕ είναι οι εξής:

  1. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: πρώτος στόχος είναι η μείωση τους κατά 50% έως το 2030 και η επίτευξη ουδετερότητας ως το 2050. Οι στόχοι θα επιτευχθούν με κινήσεις που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική αναβάθμιση των παραγόμενων καυσίμων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τα προγράμματα πράσινου υδρογόνου και βιοκαυσίμων που θα υποκαταστήσουν ένα μέρος των ορυκτών καυσίμων αλλά και βελτίωση της βασικής δραστηριότητας των διυλιστηρίων.
  2. Δημιουργία σημαντικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με εξαγορές. Ήδη, όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, σε 18 μήνες έχουν διπλασιαστεί οι άδειες παραγωγής στον τομέα, στο 1,3 GW.
  3. Επανεξέταση της εταιρικής δομής που περιλαμβάνει το ενδεχόμενο μετασχηματισμού του ομίλου σε εταιρεία συμμετοχών και μεταφορά των επιμέρους δραστηριοτήτων σε θυγατρικές.
  4. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας με βάση τις προβλέψεις του νόμου που εγκρίθηκε πέρυσι -όπως σημείωσε ο κ. Σιάμισιης- και με τις ψήφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται από τους μετόχους, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα παραμείνουν στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών.
  5. Τέλος, επανεξετάζεται η εικόνα και το όνομα του ομίλου προκειμένου να αντικατοπτρίζει την νέα δομή και όχι μόνο το πετρέλαιο.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι τα οφέλη από τις αλλαγές είναι πάρα πολλά και για όλους τους εμπλεκόμενους, σημειώνοντας ωστόσο ότι όσοι αντιδρούν έχουν τους λόγους τους και επισήμανε ότι με την ενημέρωση που θα ακολουθήσει οι αντιδράσεις θα μειωθούν.

Νωρίτερα ο κ. Σιάμισιης, με τον πρόεδρο των ΕΛΠΕ, Γιάννη Παπαθανασίου και τον γενικό διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού και νέων δραστηριοτήτων, Γιώργο Αλεξόπουλο, παρουσίασαν τις αλλαγές στον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, παρουσία της Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου, κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης. Το νέο καταστατικό της εταιρείας θα υποβληθεί προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προσδιοριστεί για τις 20 Μαΐου.

Η ΕΛΠΕ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει Εφοδιασμό, Διύλιση & Εμπορία προϊόντων πετρελαίου, Λιανική Εμπορία, Παραγωγή & Εμπορία πετροχημικών, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο Όμιλος διαθέτει τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα κατέχοντας μερίδιο περίπου 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. Είναι ο μοναδικός παραγωγός πετροχημικών στη χώρα και ηγέτης στην εγχώρια εμπορία, μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων και κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Η εταιρική δομή των ΕΛΠΕ σήμερα είναι η ακόλουθη:

Εταιρική Δομή του Ομίλου ΕΛΠΕ
Διύλιση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Εμπορία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΛΥΨΩ Ε.Π.Ε.
Χημικά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Διεθνείς Δραστηριότητες ΟΚΤΑ ΑD SKOPJE
HELLENIC  PETROLEUM CYPRUS LTD
RAMOIL CYPRUS LTD
EKO BULGARIA EAD
EKO SERBIA AD
JUGOPETROL AD
Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.
ΕΛΠΕ UPSTREAM Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕ Β.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.
Παραγωγή & Εμπορία
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ELPEDISON BV
ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνικές Μελέτες ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Μεταφορές Αργού /
Προϊόντων & Αγωγοί
Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.
VARDAX A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φυσικό Αέριο ΔΕΠΑ Α.Ε.

 

Στον Όμιλο των ΕΛΠΕ περιλαμβάνονται οι:

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ ανέφερε ότι οι αλλαγές δεν έχουν καμία σχέση με αλλαγή του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία ενώ τόνισε πως δεν θα υπάρξει καμία αρνητική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις. «Η αλλαγή είναι αναπτυξιακή, θα βελτιώσει και θα ισχυροποιήσει τις προοπτικές όλων των εργαζομένων», είπε. Ο κ. Σιάμισιης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις έρευνες υδρογονανθράκων σημειώνοντας ότι αρκετές εταιρείες έχουν αποχωρήσει ή σκέφτονται να αποχωρήσουν από τον τομέα στην Ελλάδα. «Κοιτάζουμε τις δραστηριότητες στο κομμάτι των ερευνών ώστε να είμαστε πιο στοχευμένοι και να συνάδουν με το περιβαλλοντικό προφίλ που θέλουμε να έχουμε», τόνισε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις». Πάντως το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας περιλαμβάνει προβλέψεις και για τον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του ο όμιλος απαντώντας σε δημοσιεύματα που αφορούν στη νέα στρατηγική του, αναφέρει τα εξής: “Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει προχωρήσει στην επικαιροποίηση του στρατηγικού του προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που επηρεάζουν την ελληνική και τη διεθνή ενεργειακή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνονται και εξειδικεύονται οι στόχοι σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) καθώς και το επενδυτικό πρόγραμμα προς τις κατευθύνσεις αυτές. Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, σε συμμόρφωση προς το Ν. 4706/2020, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικά σχέδια για τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και εταιρικής δομής μεταξύ των νομικών προσώπων/θυγατρικών του Ομίλου. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας. Η εταιρεία θα προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις”.

“Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης προς το Ν. 4706/2020 τελούν υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την 20η Μαΐου 2021. Για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της παραπάνω συνέλευσης, η εταιρεία έχει προβεί εμπροθέσμως σε όλες τις προβλεπόμενες ανακοινώσεις/ενημερώσεις και το υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της εταιρείας”.

Προηγούμενο άρθροMasdar – Taaleri Energia – Autohellas σε φωτοβολταϊκά
Επόμενο άρθροTα Yokohama ADVAN Sport V107 στις BMW M3 & M4

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here